Jaar 1961

Gemeentearchief
HOME  |  Rubrieken  |  Van jaar tot jaar  |  Periode 1960 - 1970  |  Jaar 1961

Jaar 1961

 

Datum

Gebeurtenis

Medio 1961

Apparaten- en Ketelfabriek (AKF) vestigt zich in Goes.

5 januari 1961

In de speelzaal van de Christelijke kleuterschool aan de Bleekerstraat wordt een kleuterklas ingericht, uitgaande van de Gereformeerde Gemeente.

12 januari 1961

Er wordt bekendgemaakt dat het in aanbouw zijnde Consulentenhuis de naam 'Landbouwcentrum Zeeland' zal krijgen.

18 januari 1961

Tijdens de raadsvergadering wordt het nieuw beëdigde raadslid drs. J.J. Dijkgraaf ook benoemd tot wethouder van Financiën en Economische zaken.

23 januari 1961

Officiële opening van het gemeentelijke Verenigingsgebouw 'Amicitia' te Kloetinge.

30 januari 1961

De Goese Reservepolitie viert het 12 1/2- jarig bestaan.

6 februari 1961

Bij opgravingen ter hoogte van het bedrijf van Van Strien aan de Voorstad, wordt op 2 meter diepte een lijkkist gevonden met resten van een menselijk lichaam. Politie-onderzoek sluit misdaad uit.

14 februari 1961

Aanbesteding aanleg landbouwhaven te Wolphaartsdijk.

16 februari 1961

Heropening vernieuwde winkelpand 'Berco' aan de Lange Vorststraat.

20 februari 1961

Aan de Fruitlaan wordt de nieuwe Goese veiling officieus in gebruik genomen.

20 februari 1961

De firma Merison; groothandel in huishoudelijk artikelen neemt in de Edisonstraat een nieuw magazijn annex showroom in gebruik.

25 februari 1961

In de Prins van Oranje wordt een 'Teenagers-show' gehouden met optredens van o.m. Peter en Zijn Rockets, Anneke Gronloh, The Black Jean Rollers en Annelies de Graaf.

27 februari 1961

Raad 's-Heer Arendskerke neemt principebesluit in zake aanleg industrieterrein.

10 maart 1961

Aanbesteding bouw eerste fase uitbredingsplan Zuid, ten zuiden van de Fruitlaan.

15 maart 1961

Raadsbesluit bouw gymnastieklokaal bij openbare ULO en principebesluit instelling gemeentelijk ziekenvervoer.

20 maart 1961

Op de openbare kleuterschool 'De Duiventil' aan de Beestenmarkt wordt met ingang van deze datum schoolmelk verstrekt tijdens de pauze. Deze voorziening wordt door de ouders betaald.

28 maart 1961

Op de Oude Rijksweg te 's-Heer Arendskerke word een 68-jarige bromfietser uit Wolphaartsdijk door een auto geschept, een dag later overlijdt het slachtoffer in het ziekenhuis in Goes.

13 april 1961

Officiele opening nieuwe gebouw van veilingvereniging 'Zuid-Holland' aan de Fruitlaan.

20 april 1961

Er wordt bekendgemaakt dat de omstreden auto die in 1959 door de gemeente Goes aangekocht werd, buiten de begroting om, voor 6254 gulden verkocht is aan garage Louisse.

29 april 1961

Opening nieuwe garage van DKW-dealer Carels, aan het Jacob Valckeplein, gevestigd in de voormalige garage van Van Strien.

3 mei 1961

Raadsbesluit Kloetinge om met ingang van 1 mei 1961 voor het gehele gemeentepersoneel door werktijdverkorting eenmaal per twee weken een vijfdaagse werkweek in te voeren.

10 mei 1961

Ook voor het Kattendijkse gemeentepersoneel wordt besloten om de vijfdaagse werkweek in te voeren.

16 mei 1961

Gemeenteraad van Wolphaartsdijk voteert een krediet van 175 duizend gulden voor de aanleg van een jachthaven.

jun-61

In de loop van de maand wordt de uitbreiding van hervormd rusthuis 'Randwijck' aan de Heernisseweg (huide 's-Heer Elsdorpweg) in gebruik genomen (zie ook 10/11/1961).

2 juni 1961

In het kantoor van de Twentsche Bank wordt een feestelijke receptie gehouden ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van deze bank.

6 juni 1961

Tijdens de vergadering in de Prins van Oranje besluit de middenstandsvereniging 'Handelsbelangen' de Goese Evenementencommissie te steunen, hetgeen inhoudt dat getracht zal worden 300 gulden bijeen te brengen, zijne het aandeel van Handelsbelangen in onkosten van het organiseren van diverse evenementen in Goes, zoals het Fruitcorso.

9 juni 1961

De Zeeuwse Plattelandsbibliotheek verhuisd van Middelburg naar Goes.

13 juni 1961

Commissaris Der Koningin, Jhr. Mr. A.F.C. de Casembroot, verricht de opening van de nieuwe Ambachtschool aan de Bergweg.

30 juni 1961

Er wordt bekendgemaakt dat het ambulancevervoer in Goes voortaan zal worden verzorgd door de firma K.M. Kik. De firma heeft een contract aangegaan met de gemeentelijke ziekenvervoersdienst, tot 1 januari 1965.

12 juli 1961

Tijdens een hevig noodweer op de Zandkreek slaat het roeibootje om van een 49-jarige Goesenaar en verdrinkt het slachtoffer.

20 juli 1961

De NCRV maakt in Goes opnamen voor het radioprogramma 'Man en Paard'. In het programma interviewt Herman Felderhof de heer M. Haasdonk, vice-voorzitter van het VVV.

20 juli 1961

In aanwezigheid van talloze genodigden wordt aan de Vlasmarkt een filiaal van de Coöperatieve Boerenleenbank in gebruik genomen, in het voormalige pand van hotel 'De Koophandel' dat in 1959 werd gesloten.

22 juli 1961

In de leeftijd van 71 jaar overlijdt de heer C. Duvekot, president-commissaris van Duvekot's Graanhandel te Goes.

1 augustus 1961

Eervol ontslag burgemeester H.K. Michaëlis.

1 augustus 1961

In Wolphaartsdijk zet burgemeester B.H.G. Ter Haar Romeny namens de gemeente Wolphaartsdijk en de heer B. de Braey namens de Royal Yachtclub de Belgique uit Antwerpen de handtekening onder het contract in zake stichting van een jachthaven aan het Veerse meer.

9 augustus 1961

Begin verhuizen consulentschappen en agrarische diensten naar het nieuwe Landbouwcentrum.

16 augustus 1961

Raad Goes gaat akkoord met beperkt plan van haven en industrie wat inhoudt dat het havenkanaal aanzienlijk zal worden uitgebaggerd en realisatie haven en zwaaikom. Ook wordt besloten om t.z.t. de bodediensten te verplaatsen van de Singelstraat bij de Grote Kerk naar de M.A. de Ruijterlaan. Als voorlopig bodehuis zal in de M.A. de Ruijterlaan een houten gebouw worden neergezet. De geplande verhuizing m.i.v. 1 september 1961 zal echter geen doorgang vinden; de verplaatsing zal op 1 januari 1962 plaatsvinden.

23 augustus 1961

Het bij de jeugd zeer bekende duo Pipo & Mamaloe geeft een succesvolle voorstelling in 'De Prins van Oranje'.

23 augustus 1961

De kap van de bedrijfshal der Apparaten- en Ketelfabriek aan de Havenweg wordt op deze dag geplaatst. 

september-61

In de loop van deze maand gaat de productie van de Apparaten- en Ketelfabriek van start. In de fabriekshal van 220 bij 83 meter zijn thans reeds 40 man werkzaam.

16 september 1961

Fruitcorso.

19 september 1961

Opening van het nieuwe bedrijfspand firma Cok aan de Fruitlaan.

25 september 1961

In Wolphaartsdijk wordt het nieuwe bejaardencentrum 'Nieuw-Zorgvliet' officieel geopend.

2 oktober 1961

Commissaris Der Koningin, Jhr. Mr. A.F.C. de Casembroot opent het nieuwe onderkomen van de Stichting Plattelandsbibliotheek voor Zeeland aan de Wijngaardstraat 3.

4 oktober 1961

Officiele openstelling Provinciale weg Goes-Noord Beveland.

5 oktober 1961

Opening Landbouwcentrum aan de Westsingel door de Commissaris van de Koningin.

11 oktober 1961

Raadsbesluit tot aankoop van 1,6 hectare grond ten noordoosten van de stad t.b.v. bouw van het zwembad. Ook wordt besloten tot de bouw van 32 galerijwoningen aan de Nachtegaallaan.

13 oktober 1961

Opening schoenenhandel Spandora aan de Lange Vorststraat 27.

13 oktober 1961

Er wordt bekendgemaakt dat er 2 FM-zenders op de televisietoren geplaatst zullen worden, ten einde de radioprogramma's van Hilversum I en II beter te kunnen doorgeven.

13 oktober 1961

Meer dan 600 vrouwen zijn in 'De Prins van Oranje' bijeengekomen voor de viering van het 30-jarig bestaan van de viering van de afdeling Zeeland van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen.

26 oktober 1961

Op de Westwal bij de Agnesgang wordt een 6-jarig jongetje gegrepen door een bromfiets. Op weg naar het ziekenhuis overlijdt het slachtoffertje.

26 oktober 1961

Raadsbesluit 's-Heer Arendskerke tot aanleg van een industrieterrein, gelegen tussen spoorlijn en Rijksweg.

31 oktober 1961

De politie van Goes vindt 's middags het stoffelijk overschot van een 12-jarige jongen uit Goes. De jongen werd sinds een dag werd vermist.

2 november 1961

M.i.v. deze datum vervalt de uitsluitend op donderdag rijdende door de AMZ geëxploteerde marktbusdienst Noord-Beveland-Middelburg via Wolphaartsdijk.

2 november 1961

Op het industrieterrein Zuid-West te Goes wordt de eerste paal geslagen voor de nieuwe fabriek van Arnberg N.V., die sinds ongeveer 2 jaar tijdig gevestigd is in enkele barakken van de vm. werkplaats voor minder validen aan de Westhavendijk. Het nieuwe fabrieksgebouw zal een oppervlakte krijgen van 1000 vierkante meter.

2 november 1961

Oprichting gemeenschappelijk woonbeheer, een overkoepelend orgaan voor de plaatselijke woningbouwverenigingen.

3 november 1961

Er wordt bekendgemaakt dat het Goese bedrijf voor betimmeringen Slabbekoorn de opdracht heeft gekregen voor de binnenbetimmeringen van Slot 'Drakestein' te Lage Vuursche, van Prinses Beatrix.

6 november 1961

Er wordt bekendgemaakt dat binnenkort de hoogspanningsleiding Goes-Vlissingen in gebruik zal worden genomen.

8 november 1961

Wethouder mevrouw C.A. Griep-Duinker installeert in de raadzaal van het stadhuis de pasgevormde Goese Jeugd Gemeenschap een overkoepelend orgaan van de verschillende jeugdorganisatie in Goes.

8 november 1961

Opening nieuw bijkantoor van dagblad 'De Stem' aan de Klokstraat 1. Het bijkantoor was voorheen gevestigd aan de Westsingel 98.

10 november 1961

Officiele opening nieuwe vleugel bejaardencentrum 'Randwijck' aan de Heernisseweg (huidige 's-Heer Elsdorpweg).

10 november 1961

Bij het station van Goes komt 's morgens een 64-jarige man om het leven na een hartverlamming.

15 november 1961

Opening schoenhandel J.M. v. d. Wouw in de Lange Vorststraat.

16 november 1961

Waarnemend burgemeester dr. J.W. Nooteboom legt zijn functie neer.

21 november 1961

Er wordt bekendgemaakt dat de nieuwe Goese veilinghal m.i.v. het volgende seizoen voor diverse zaalsportcompetities beschikbaar zal worden gesteld.

5 december 1961

Door het stormachtige weer op deze dag kan de weekmarkt geen doorgang vinden. Het niet doorgaan van een markt is een zeldzame gebeurtenis.

7 december 1961

De Goese Raad neemt een aantal belangrijke besluiten in zake infrastructurele werken: aanleg westelijke en oostelijke ontsluitingsweg, aanleg Spoorlijn havenindustriegebied en bouw beweegbare brug over het havenkanaal.

8 december 1961

Er wordt bekendgemaakt dat de Apparaten- en Ketelfabriek te Den Haag overweegt het gehele bedrijf naar Goes over te plaatsen. Aanvankelijk wilde de directie de Haagse vestiging openhouden, maar de directie vind het uit economisch oogpunt samengaan van de twee bedrijven aantrekkelijker.

9 december 1961

Viering van het 30-jarig bestaan voetbalvereniging VV Kloetinge.

9 december 1961

Met een receptie in hotel 'De Korenbeurs' wordt het 95-jarige bestaan van woningbouwvereniging 'Help U Zelven'.

11 december 1961

Bekend wordt dat dhr. Mr. F.G.A. Huber - burgemeester van Ameland - per 1-1-1962 tot burgemeester wordt benoem; zijn installie zal op 11 januari 1962 plaatsvinden.

12 december 1961

De algemene ledenvergadering van Veilingvereniging Zuid-Beveland te Goes hecht goedkeuring aan het plan voor de bouw van een nieuw koelhuis.

14 december 1961

De as. burgemeester komt op kennismakingsbezoek.

14 december 1961

Er wordt bekendgemaakt dat in januari 1962 een kookcursus voor heren van start zal gaan bij de Vakschool voor Meisjes.

28 december 1961

Gemeenteraad van Goes gaat akkoord met deelneming in op te richten N.V. Stuwadoorsbedrijf Goes.

31 december 1961

Goes telt 15464 inwoners.