Jaar 1960

Gemeentearchief
HOME  |  Rubrieken  |  Van jaar tot jaar  |  Periode 1960 - 1970  |  Jaar 1960

Jaar 1960

Datum Gebeurtenis
8 januari 1960 De Stichting Verpleeg- en Rusthuizen Zeeland maakt bekend dat er plannen zijn voor de bouw van een verpleeginrichting Plan Valckeslot.
11 januari 1960 Gemeenteraad Goes benoemd opnieuw een commissie voor onderzoek (zie 23-12-1959).
12 januari 1960 Er wordt bekendgemaakt dat het Nijtengo-comite in Goes is geliquideerd. Dit comite organiseerd jarenlang Nijverheidstentoonstellingen, voor de laatste maal in 1951.
12 januari 1960 Caberetier Dorus treedt op in de Prins van Oranje.
14 januari 1960 Er wordt bekendgemaakt dat het gemeentebestuur overeenstemming heeft bereikt in zake vestiging van een Zweeds textielbedrijf, producent van bh's. Er zal een fabriekshal gebouwd worden van 800 m2. Voorlopig zal het bedrijf gevestigd worden in een oude barak van de sociale werkplaats.
18 januari 1960 Het nieuwe Zusterhuis voor de Francis Canessen aan de J.P. Coenstraat wordt in gebruik genomen. Op 22 januari zal het klooster plechtig worden ingezegd door Deken Holtkamp.
20 januari 1960 Raadsbesluit tot aankoop grond in Goes-Zuid voor industrie en recreatie.
21 januari 1960 Er wordt bekendgemaakt dat het Schuttershof binnenkort zal worden verpacht aan dhr. Bordui. De huidige exploitant, dhr. J. Brandenburg stopt met de exploitatie.
26 januari 1960 Oprichting VVV te Wolphaartsdijk.
feb-60 Aan de Achterweg te 's-Heer Arendskerke gaat de eerste spade de grond in voor het hervomde jeugdhuis.
3 februari 1960 Aanbesteding nieuw schoolgebouw Goese Lyceum op terrein begrenst door Van Dusseldorp ULO, van Dusseldorpstraat, Margrietstraat (later: Fransse van de Puttestraat) en Vogelzangscheweg.
6 februari 1960 De Katholieke Sportvereniging 'Kasporgo' geeft een jubileumuitvoering in de Prins van Oranje.
17 februari 1960 Raadsbesluit Kattendijke tot aanleg van een strand bij het Katse Veer.
17 februari 1960 Aanbesteding bouw dienstwoningen bij Televisietoren.
27 februari 1960 Er wordt bekendgemaakt dat de Aparaten- en Ketelfabriek in Den Haag, in Goes een nieuwe fabriek zal gaan bouwen.
mrt-60 In de loop van de maand wordt op een terrein ten zuiden van de spoorlijn (huidige Fruitlaan) begonnen met de bouw van bedrijfspanden voor machinefabriek A. v.d. Linden uit Rotterdam en bakkerijgrondstoffenfabriek van C.P. Carels uit Yerseke.
7 maart 1960 Een bouwstaking treft ook een aantal projecten in Goes. 
8 maart 1960 In een brief aan het college van B&W van Kloetinge, delen gedeputeerde staten mee dat Kloetinge als zelfstandige gemeente zal blijven bestaan.
23 maart 1960 Raadsbesluit Goes in zake bouwrijp maken van het industrieterrein bij de haven, en twee industrieterreinen in Zuid en Zuid-West.
26 maart 1960 Aanbesteding aanleg twee insteekhavens.
28 maart 1960 Aanvang verbetering Rijksweg tussen Kloetinge en Yersekendam. De werkzaamheden moeten rond 16 april 1960 gereed zijn.
31 maart 1960 Een dankbare bevolking van Kloetinge brengt hulde aan het gemeentebestuur nu bekend is dat Kloetinge haar zelfstandigheid zal blijven behouden.
10 april 1960 Deken Holtkamp zegent het nieuwe onderkomen in van de Zeeuwse Koorschool gevestigd in het vm. Zusterhuis van de R.K. Meisjesschool aan de Vlasmarkt.
13 april 1960 Opening van drieklassige kleuterschool aan de M.A. de Ruyterlaan door burgemeester Michaelis.
4 mei 1960 De laatste caisson van de Zandkreekdam wordt ingevaren, waarmee de dam tussen Noord- en Zuid-Beveland wordt gesloten.
16 mei 1960 Er wordt bekendgemaakt dat de Stichting R.K. Schoolbestuur te Goes plannen heeft voor de bouw van een nieuwe ULO-school met drie leslokalen en drie vaklokalen in Goes-Zuid ter vervanging van de school aan de Westsingel.
16 mei 1960 De 15 duizendste burger(es) van Goes wordt aangegeven bij de afdeling van Burgelijke Stand: het betreft de op 14 mei 1960 geboren Cornelia (Connie) Maatje Jobse, dochter van I. Jobse en J. Jobse-van Beveren.
17 mei 1960 Opnieuw treedt de van radio- en televisie bekende Dorus op in de Prins van Oranje.
18 mei 1960 Koningin Juliana rijdt met een jeep over de dam tussen Noord- en Zuid-Beveland.
24 mei 1960 Gemeente Goes komt met nieuwe grenswijzigingsvoorstellen.
28 mei 1960 Garage van Strien opent nieuw bedrijfspand in de Wilhelminastraat.
1 juni 1960 Raadsbesluit 's-Heer Arendskerke om geen grond in de Poel aan Goes af te staan.
1 juni 1960 Vanuit de Grote Kerk zendt de NCRV een radiozendingsbijeenkomst uit.
3 juni 1960 Voor de bejaarden uit Randwijck zal voortaan op woensdagmorgen en vrijdagmiddag een bus worden ingezet naar de binnenstad.
18 juni 1960 In de Prins van Oranje wordt een rock & roll-show gehouden. Er wordt o.a. opgetreden door Anneke Gronloöh, Peter & Zijn Rockets, The Rocking Diamonds, The Diamond Sisters en de uit Goes afkomstige Mac Duffy Skiffle Group. Ook worden de Goese Miss en Mister Rock & Roll gekozen, Riet van Strien en Jaap Leendertse, leerlingen van respectievelijk het Goese Lyceum en de Openbare ULO.
21 juni 1960 Aanbesteding bouw 42 woningwetwoningen in uitbreidingsplan Zuid-oost en 19 bejaardenwoningen in Plan Valckeslot.
22 juni 1960 Tijdens een heftige vergadering besluit de gemeenteraad van Goes met 12 tegen 2 stemmen en 1 blanco het voorstel af te wijzen om minister Toxopeus te verzoeken een onderzoekscommissie in te stellen naar het beleid van B&W.
24 juni 1960 Er wordt bekendgemaakt dat de raadscommissie ad-hoc over het beleid van B&W ernstige twijfel heeft en een goede basis mist voor samenwerking met burgemeester Michaëlis.
25 juni 1960 I.v.m. het dertig jarig bestaan van het Goese Tamboer- en Pijperkorps Excelsior wordt een Zeeuws Pijperfestival gehouden.
27 juni 1960 Raadsbesluit Wolphaartsdijk tot restauratie van 'Het Hoge Huis'.
27 juni 1960 Raad van Kattendijke stemt unaniem in met het voorstel om in hoger beroep bij De Kroon te gaan tegen afwijzing Waterstaat van het plan tot aanleg van een strand bij Katse Veer. Verder wordt o.m. besloten tot onbewoonbaar verklaring van de percelen Lindemansweg 6,8 en 10
28 juni 1960 Bekendgemaakt wordt dat 's-Heer Arendskerke eventueel 75 hectare grond af wil staan aan Goes.
29 juni 1960 Bij een botsing tussen een Belgische en een Franse bus op het kruispunt Rijksweg-Molenweg in Kloetinge raken personen gewond door glasscherven.
6 juli 1960 Er wordt bekendgemaakt dat het college van Gedeputeerde Staten ingestemd heeft met de plannen voor de verbering van de weg Goes-Hoedekenskerke.
8 juli 1960 In hotel Ockenburg wordt de motor- en autoclub 'De Bevelanden' opgericht.
8 juli 1960 Opening van de aan hotel Terminus gebouwde serre.
24 juli 1960 De Goese organist Gommert de Kok bespeelt het orgel van de Austin Friarskerk in Londen.
26 juli 1960 De eerste steenlegging/ uitbreiding bejaardencentrum 'Randwijck'.
30 juli 1960 T.h.v. van de Ankerveersedijk in 's-Heer Arendskerke komt het tot een triest treffen tussen een personenauto- en een scooterauto, waarbij 1 inzittende wordt gedood.
4 augustus 1960 Busondernemer J.C. Krijger overlijdt op de leeftijd van 73 jaar.
25 augustus 1960 In Goes vindt een bespreking plaats met de Commissaris van de Koningin, gedeputeerde J.A.J.J.M. Mes en gemeentebesturen van Goes en Kloetinge over grenswijzigingingen.
sep-60 Aan de Goese Ambachtsschool gaan nieuwe opleidingen voor banketbakker en gewalomonteur van start.
3 september 1960 Telefoonnummers Goes, Kloetinge, Wilhelminadorp en 's-Heer Hendrikskinderen worden gewijzigd.
3 september 1960 Viering vijftig jarig bestaan van de Kattendijkse muziekvereniging 'Oefening en Uitspanning'. T.g.v. dit jubileum worden nieuwe uniformen uitgereikt aan de muzikanten.
8 september 1960 De achterzijde van vm. hotel 'De Koophandel' aan de Vlasmarkt stort in als gevolg van een door zware regenval ondermijnde muur. Daar het incident 's nachts plaats vindt, vallen er gelukkig geen slachtoffers.
12 september 1960 Burgemeester D. Vermet van 's-Heer Arendskerke slaat de eerste paal voor een Hervormd rusthuis, het huidige 'Poelwiijck'.
16 september 1960 Eerste paal gaat de grond in voor de hal van de Apparaten- en Ketelfabriek (AKF) aan de Nieuwe Havenweg.
17 september 1960 De klokkenluiders van Kattendijke en Wilhelminadorp wordt eervol ontslag verleent i.v.m. het aanbrengen van elektrische luidinstallaties in de respectievelijke kerktorens.
19 september 1960 Raadsbesluit Wolphaartsdijk intrekking van de naam Oostkerke, zoals Wolphaartsdijk in vroeger genoemd werd. Op topografische kaarten kwam de naam nog steeds voor, maar werd officieel niet meer gebruikt.
19 september 1960 Het bekende circus Toni Boltini start met een reeks voorstellingen.
20 september 1960 Bij de spoorwegovergang Poelweg bij 's-Heer Hendrikskinderen wordt een personenauto gegrepen door een personentrein en over een flink afstand meegesleurd, een vrouwelijke inzittende van de auto komt hierbij om het leven en de chauffeur moet met ernstige verwondingen in het ziekenhuis worden opgenomen.
20 september 1960 Na afloop van een reeks circus-voorstellingen van Toni Boltini stort de tent in als gevolg van de stormachtige wind. Er vallen gelukkig geen gewonden.
22 september 1960 Dhr. W.J.A.H. van Berkel, adviseur van het Nederlandse Rampenfonds, legt in Wolphaartsdijk de eerste steen voor een nieuwe bejaardencentrum voor hervormde en gereformeerde kerken in deze gemeente, het latere 'Nieuw-Zorgvliet'.
23 september 1960 Bij de bouw van het Consulentenhuis aan de Westsingel wordt het hoogste punt bereikt (zie 15 september 1959).
24 september 1960 Aan de Vijverweg in Kloetinge wordt de nieuwe pastorie van de Hervormde Kerk in gebruik genomen.
1 oktober 1960 Opheffing laatste busdienst van J.C. Krijger; deze dienst op het traject Goes-Katseveer vervalt met het gereedkomen van vaste verbinding Noord- en Zuid Beveland. Doorgaande busdienst Goes-Noord-Beveland wordt vanaf nu verzorgd door de AMZ.
7 oktober 1960 Burgemeester Michaëlis wordt door minister Toxopeus uit zijn functie ontheven bij Koninklijk Besluit. Dr. J.W. Noteboom - oud burgemeester van Voorburg - zal als waarnemend burgemeester fungeren.
25 oktober 1960 s Morgens slaat waarnemend burgemeester Noteboom de eerste paal voor de nieuwe brood- en banketfabriek van Felius in Industrieplan Zuid-West.
29 oktober 1960 Garage J. van Fraassen en Zn., houdt een Citroën-show aan boord van een J.A. van de Goeskade afgemeerd schip.
1 oktober 1960 Raadsbesluit bouw vijftig woningen in plan Zuid-Oost.
3 november 1960 Raadsbesluit Wolphaartsdijk tot aanschaf nieuw torenuurwerk en klok voor de Nederlands Hervormde Kerk.
11 november 1960 Waarnemend burgemeester Noteboom opent aan de Klokstraat een nieuw filiaal van warenhuis Hema, gevestigd in het oude pand van de firma Wilking.
16 november 1960 Wethouders Roose, Bouwman en van Melle dienen hun ontslag in.
23 november 1960 Nieuwe gemeenteraadsverkiezingen; tot nieuwe wethouders worden gekozen: J.S. Visscher, G. Heijboer en mw. Griep-Duinker.
24 november 1960 Opening nieuwe Christelijke Kleuterschool in de J.P. Coenstraat.
1 december 1960 Aanvang bouw ziekenhuis Bergzicht aan Reigerlaan.
1 december 1960 Op de spoorwegovergang Eindewege strandt een auto. Door tijdig de stations Goes en Middelburg in kennis te stellen, kan een ernstig ongeval voorkomen worden. De auto wordt door politie en omwonenden verwijderd en het treinverkeer kan met vertraging van rond de twintig minuten worden hervat.
3 december 1960 Er wordt bekend gemaakt dat de neerzetruimten, kantoor en afmijnzaal van de oude veiling aan de Terwelstraat (huidige Wulfaertstraat) verkocht zijn aan de Coöperatie te Wemeldinge en de fruitloods aan het Centraal Bureau in Rotterdam.
6 december 1960 De raad van Kloetinge besluit om met ingang van 1 september 1961 uit de gemeenschappelijk regeling Zeeuwse Muziekschool te stappen.
10 december 1960 In de Hervormde Kerk te 's-Heer Hendrikskinderen wordt het gerestaureerde orgel in gebruik genomen.
21 december 1960 Er wordt bekendgemaakt dat de Televisietoren in Goes in de loop van 1961 voorzien zal worden van twee FM-zenders. Hierdoor zal de ontvangst van de zenders Hilversum 1 en 2 in Zeeland aanmerkelijk verbeterd worden.
29 december 1960 Waarnemend burgemeester Nooteboom verricht de officiele opening van bejaardentehuis Schild en Hof aan de Voorstad.
31 december 1960 Goes telt 14212 inwoners.