Jaar 1959

Gemeentearchief
HOME  |  Rubrieken  |  Van jaar tot jaar  |  Periode 1950 - 1960  |  Jaar 1959

Jaar 1959

Datum

Gebeurtenis

jan-59

De vrijwillige brandweer van Kloetinge bestaat 25 jaar.

jan-59

Het hotel 'De Koophandel' wordt verkocht aan de Cooperatieve Boerenleenbank Goes.

2 januari 1959

Afkoop contract busdienst J.C. Krijger op traject Goes-Wolphaartsdijkseveer.

8 januari 1959

Juwelier Fabery de Jonge houdt een receptie i.v.m. het 125-jarige bestaan.

10 januari 1959

De heer J.C. Krijger viert het 45-jarig bestaan van zijn busbedrijf.

21 januari 1959

In zijn nieuwjaarsrede zegt burgemeester Michaelis van Goes dat annexatie van Kloetinge aan Goes gerechtvaardigd zou zijn. Dit i.v.m. aanwijzing van Goes als ontwikkelingsgemeente.

21 januari 1959

Raadsbesluit tot verbetering havenoutillage.

29 januari 1959

In de kantine van het gasbedrijf aan de Westhavendijk wordt, heel toepasselijk een demonstratie koken op gas gegeven.

1 februari 1959

De heer A.J. Carpentier, directeur van de Middenstandsbank te Goes, overlijdt op de leeftijd van 46 jaar, hij was een graaggeziene figuur en bekleedde diverse functies in het vereniginsleven.

4 februari 1959

Opening dorpshuis de Griffioen in Wolphaartsdijk, door minister Klompé.

4 februari 1959

Als tegenhanger voor het koken op gas organiseert de PZEM een demonstratie elektrisch koken in Slot Ostelnde.

5 februari 1959

Burgemeester Michaëlis opent het geheel vernieuwde en gemoderniseerde Caltex-servicestation van de Gebroeders J. en P. de Baar in de Wilhelminastraat.

5 februari 1959

Tijdens een raadsvergadering geeft Kloetings burgemeester baron Schimmelpenninck van der Ooye een felle reactie op een uitspraak van burgemeester Michaelis in zake de annexatie van Kloetinge door Goes. Burgemeester Schimmelpenninck beschuldigt Goes ervan alleen eigen belangen op het oog te hebben, en op weg is om zo snel mogelijk een inwonertal van 18 duizend zielen te bereiken.

10 februari 1959

Er wordt bekendgemaakt dat de R.K. lagere school Sint Joseph de naam 'Casper Berseschool' zal krijgen (thans Bisschop Ernstschool).

10 februari 1959

Wegens de slechte toestand van de Rijksweg tussen Kloetinge en Kapelle zullen de busdiensten van de AMZ tot nader orde via Nieuwe Rijksweg en Dijkwel rijden.

14 februari 1959

Met een drukbezochte recept 's middags in de Korenbeurs en een feestavond wordt het 40-jarig jubileum van de afdeling Goes der Christelijke Bond van Werknemers in de Hout- en Bouwnijverheid gevierd.

21 februari 1959

Op de leeftijd van 97 jaar overlijdt op dat moment oudste bewoner van Goes de heer J.F. Wolfers. Hij was 73 jaar werkzaam bij de firma La Vitesse waar hij 3 generaties Van Der Peijl diende.

24 februari 1959

De Centrale Raad van Beroep te Utrecht stelt de gemeente Goes in het gelijk in zake het ontslag in zake Dr. G.J.S., destijds geneesheer directeur van het Gasthuis.

2 maart 1959

Nieuwe directeur Middenstandsbank te Goes, de heer A.W. van Brederode treedt in functie.

3 maart 1959

Bemanning van mijnenveger Goes, bestaande uit 3 officieren en 17 onderofficieren en manschappen, brengen een bezoek aan Goes. Ze worden door burgemeester Michaëlis ontvangen op het Stadhuis.

7 maart 1959

Heropening modehuis Berco in de Lange Vorststraat.

9 maart 1959

Raadsbesluit tot bouw nieuw raadhuis Kattendijke.

23 maart 1959

Presentatie nieuwe college B&W; burgemeester H.K. Michaëlis; gemeentewerken, Sport & Cultuur; wethouder J.J. van Melle; Onderwijs, Bedrijven en Volkshuisvesting; wethouder Mr. H.B. Bouwman: Sociale Zaken en Personeelszaken; en wethouder J.H. Roose; Financien en Economische Zaken.

10 april 1959

Een nieuwe regeling omtrent het ziekenvervoer op de Bevelanden treedt in werking.

10 april 1959

Nieuwe directeur Middenstandsbank te Goes, de heer A.W. van Brederode treedt in functie.

11 juli 1959

Aanbesteding bouw Consulentenhuis op de hoek Westsingel/ Zuidvlietstraat.

13 juli 1959

I.s.m. Ford Amsterdam houdt de firma Weststrate, Ford-dealer te Goes en Krabbendijke op het industrieterrein in Goes, een demonstratie met radiografisch bestuurde tractor en ploeg.

14 juli 1959

De eigenaar van hotel Ockenburg, dhr. K.F. van Ockenburg, draagt de zaak over aan dhr. J.A. Ripper uit Delft.

16 juli 1959

Aanbesteding bouw nieuwe streekziekenhuis.

16 juli 1959

Raadsbesluit in zake gemeentelijk onderhoud algemene begraafplaats Goes. Buiten het onderhoud valt het steenhoudersvakwerk

17 juli 1959

In Driehuis-Westerveld wordt dhr. H. v.d. Veen gecremeerd, in leven schoolhoofd van de prof. dr. Kohnstammschool voor openbaar lager onderwijs.

31 juli 1959

Opening nieuwe dameskapsalon 'Art et Coiffure' aan de Lange Vorststraat 7.

aug-59

Uitleenbibliotheek verhuisd van Singelstraat naar ruimte in oude Vakschool voor Meisjes aan de Vlasmarkt.

1 augustus 1959

Tijdens een bijeenkomst in de kantine van het distributiebedrijf van de N.V. Maatschappij tot Gasvoorziening Midden-Zeeland, wordt afscheid genomen van dhr. A. de Kok, technisch ambtenaar, die na 45 dienstjaren met pensioen gaat.

6 augustus 1959

Aan de Grote Kade wordt 's avonds een 8-jarig jongetje van de verdrinkingsdood gered door notaris W. Hamelynck.

5 september 1959

In Kloetinge wordt het 60-jarig bestaan gevierd van muziekvereniging Excelsior.

7 september 1959

Officiele opening Fruitteeltlabaratorium te Wilhelminadorp door Ir. V.d. Plassche, directeur-generaal van de landbouw.

15 september 1959

Raadsbesluit Goes tot toetreding Instituut Ziektekostenvoorziening Ambtenaren Zeeland.

15 september 1959

Aan de Naereboutstraat gaat de eerste paal de grond in voor het Consulentenhuis.

19 september 1959

Fruitcorso Goes.

9 oktober 1959

Na rioleringswerken wordt de Lange Vorststraat door burgemeester Michaelis officieel heropend t.g.v. deze heropening hebben de winkeliers uit de Lange Vorststraat een foto-wedstrijd uitgeschreven, waarbij voor een bedrag voor 400 gulden aan prijzengeld beschikbaar wordt gesteld.

16 oktober 1959

Het Middelburgse woninginrichtingbedrijf firma Gabrielse opent een filiaal in Goes aan de Lange Vorststraat 42-44.

16 oktober 1959

De gemeenteraad van 's-Heer Arendskerke besluit tot aansluiting van 15 afgelegen percelen aan de Nieuwe Westkraaijertseweg en Drieklauwensteeg aan het elektriciteitsnet.

16 oktober 1959

Heropening winkelpand van Van de Berge in de Lange Vorststraat.

21 oktober 1959

M.b.v. twee drijvende bokken wordt het 280 zware bascule brug over de schutsluis bij Katse Veer geplaatst.

23 oktober 1959

Twee van de honderd door de gemeente Gaatsterland (Friesland) te schenken boompjes worden gepland op het dorpsplein te Wolphaartsdijk. De gemeente Gaatsterland is adoptiegemeente van Wolphaartsdijk in het kader van hulpverlening na de Ramp.

24 oktober 1959

Wethouder van Melle opent het nieuwe kantoor van de PZC aan de Grote Markt 2.

24 oktober 1959

Tijdens een besloten bijeenkomst in de Prins van Oranje wordt het 40-jarig bestaan gevierd van N.V. Zaadhandel- en Boomkwekerij Wed. P. de Jongh te Goes.

29 oktober 1959

Wethouder J.J. van Melle opent aan de Voorstad het nieuwe magazijn van P. Weststrate en Zonens, groothandel in regenkleding, bedrijfskleding, klompen en laarzen.

29 oktober 1959

Wethouder J.J. van Melle viert het feit dat hij op deze dag precies 15 jaar het wethouderschap vervult.

12 november 1959

Het College van Gedeputeerden houdt 's middags een hoorzitting in de raadzaal van het Goese stadhuis over de in het kader van het Deltaplan aan te leggen weg van Goes 'Rijksweg' naar de in aanleg zijnde Zandkreekdam.

20 november 1959

Op de zolder van het stadhuis in Goes wordt een toonzaal geopend, waar producten van de Zeeuwse 'beschutte' werkplaatsen worden gepresenteerd.

20 november 1959

In Goes worden op deze dag maar liefst drie nieuwe winkelpanden geopend nl. de modezaak Maison van Westen aan de Lange Kerkstraat 98-102, opticien Kampman opent een winkel aan de Lange Vorststraat 63 (voormalig kantoor PZC) en op de hoek Opril Grote Markt/ Rijffelstraat opent woninginrichting De Vleijt.

24 november 1959

De minister van Binnenlandse Zaken, Mr. E.H. Toxopeus, brengt een bezoek aan Goes en Kloetinge. In beide gemeenten zal hij besprekingen voeren met de gemeentebesturen over samenvoeging van Goes en Kloetinge.

25 november 1959

Raadsbesluit tot aankoop panden Heernisseweg nummers 22 en 24, i.v.m. aanleg van de Kievitlaan. Ook wordt besloten het pand Heernisseweg 126 ter verkijging van een betere aansluiting met de Bergweg.

28 november 1959

In Kloetinge wordt in een verenigingsgebouw aldaar het 75-jarig bestaan van het CJNV gevierd.

9 december 1959

Aanbesteding bouw Christelijke kleuterschool aan de J.P. Coenstraat.

11 december 1959

Heropening vernieuwde winkel van Radio van de Broek.

11 december 1959

Viering 25-jarig bestaan van de vrijwillige brandweer van 's-Heer Arendskerke.

16 december 1959

Woninginrichting Jacobs in de Lange Vorststraat viert het 40-jarig bestaan.

17 december 1959

Opening nieuwe bedrijfspand firma Hollestelle op de hoek Westhavendijk/ Zaagmolenstraat.

17 december 1959

Er wordt bekendgemaakt dat in een geheime zitting door de gemeenteraad is besloten dat de verbouwing van de burgemeesterswoning per direct stop is gezet, nadat geconstateerd is dat de kosten van de verbouwing met 28.000 gulden de begroting hebben overschreden. Ook zijn er problemen gerezen tegen de aanstelling van een hoofdcommies en de aanschap van een auto, zonder dat daar gelden zijn voor uitgetrokken.

18 december 1959

Met een uitvoering in het dorpshuis te Wolphaartsdijk wordt het 50-jarig bestaan van gymnastiekvereniging UDI gevierd.

20 december 1959

Een hevige werveldwind vernield 's middags een kapitale landbouwschuur aan de Heerenpolderweg bij Wolphaartsdijk.

23 december 1959

In de haven van Goes worden twee woonarken geramd door motorschip 'Zeelandia', er vallen geen gewonden, doch de materiele schade is aanzienlijk.

23 december 1959

Alle vijf fracties van de Goese gemeenteraad richten ernstige kritiek op het beleid van B&W in zake enkele aangelegenheden. Er wordt besloten een commissie in te stellen dat onderzoek moet doen naar het beleid van B&W gezamenlijk en afzonderlijk (zie 17-12-1959)

23 december 1959

Burgemeester Michaelis maakt bekend dat het gemeentepolitiekorps van Goes uitgebreid zal worden met drie man.