Jaar 1957

Gemeentearchief
HOME  |  Rubrieken  |  Van jaar tot jaar  |  Periode 1950 - 1960  |  Jaar 1957

Jaar 1957

Datum Gebeurtenis
7 januari 1957 De vernieuwde kleuterschool aan de Beestenmarkt wordt in gebruik genomen.
12 januari 1957 Met groot ceremonieel wordt 's middags op het plein van het Christelijk Lyceum de eerste luitenant der Nationale Reserve J.T. Laport, klasse-instructeur voor de Bevelanden, beëdigd tot reserve-officier.
17 januari 1957 Met een speciale directietrein komt President-Directeur F.Q. den Hollander een kijkje nemen bij de stand van zaken omtrent de electrificatie van de Zeeuwse lijn. De werkzaamheden i.v.m. de electrificatie zijn eind 1955 aangevangen.
17 januari 1957 Raadsbesluit Kattendijke aanschaffing vuilniswagen type 'Roltrommel' tezamen met Kapelle en Kloetinge.
22 januari 1957 In de leeftijd van 83 jaar overlijdt de heer L. Smit, oud-directeur van boekdrukkers- en uitgeversbedrijf Oosterbaan en Le Cointre.
23 januari 1957 Definitieve overname van het Stationsplein van de NS aan Goes. In september 1956 was deze school afgekeurd en mocht niet meer worden gebruikt.
4 februari 1957 Er wordt bekendgemaakt dat het vm. Hotel Nieuw-Goes wederom een horecabestemming krijgen zal, het pand zou namelijk eerst benut worden als kantoor van een agrarische bedrijfsvereniging, doch deze organisatie heeft voor dit doel een gedeelte van het hotel Tivoli aan de Stationsweg aangekocht.
11 februari 1957 In een zaal van Slot Ostende vindt de oprichting plaats van een Goese afdeling van de R.K. EHBO-organisatie.
6 april 1957 Opening nieuwe uitbreiding wasserij de Zon door burgemeester Ten Cate.
12 april 1957 Heropening van het geheel gemoderniseerde winkelpand van kledingmagazijn Bos in de Lange Vorststraat.
17 april 1957 Het spoorbaanvak Roosendaal-Vlissingen wordt vanaf deze datum elektrisch geëxploiteerd.
17 april 1957 T.g.v. elektrische exploitatie van het spoorbaanvak Roosendaal-Vlissingen wordt de Stationsweg hernoemd in Frans den Hollanderlaan.
3 mei 1957 Leden van de Radioraad brengen een bezoek van de televisietoren in aanbouw.
3 mei 1957 In hotel 'De Korenbeurs' wordt een receptie gehouden t.g.v. het 150-jarig bestaan van de N.V. Handelsmaatschappij Massee en Zn. Medegedeeld wordt dat aan het bedrijf het predikaat Koninklijk is toegekend.
29 mei 1957 Opening van de Christelijke Landbouw Huishoudschool te 's-Heer Arendskerke door mej. E.E.M. Bergervoet, inspectrice van het nijverheidsonderwijs.
2 juni 1957 Ingangsdatum van nieuwe dienstregeling van NS en AMZ. De aansluitingen van bus op sneltreinen worden hiermee aanmerkelijk verbeterd.
7 juni 1957 Opening Hotel-Café-Restaurant Ockenburgh (voorheen Nieuw-Goes) aan de Wilhelminastraat (tegenwoordig Van de Spiegelstraat).
13 juni 1957 Bij een botsing van een personenauto en een AMZ-bus kruispunt Luchtenburg nabij Kruiningen, komt de Goese chirurg R. Suurenbroek om het leven, zijn echtgenoot en twee kinderen worden ernstig gewond naar het Sint Joanna ziekenhuis overgebracht.
15 juni 1957 In Kloetinge wordt op het Marktveld de nieuwe muziektent in gebruik genomen. 
19 juni 1957 Een vliegtuigje dat nabij 's-Heer Arendskerke bezig is met het besproeien van erwtenvelden moet als gevolg van een motorstoring een noodlanding maken, waardoor het toestel in de sloot terechtkomt. De piloot blijft ongedeerd, doch de schade aan het vliegtuigjee is aanzienlijk.
27 juni 1957 Burgemeester Ten Kate draagt het nieuwgebouwde kantoorpand aan de Karel Doormanstraat over aan de Grontmij.
29 juni 1957 In de Prins van Oranje wordt het zilveren jubileum gevierd van de Zeeuwse Christelijke Jonge Boeren en Tuinenbond.
29 juni 1957 De PZC sportdag in Goes.
2 augustus 1957 Een grote vlaggenparade op de Grote Markt, als ouverture voor het internationaal volksdansfeest.
8 augustus 1957 Raadsbesluit Goes bouw 30 woningwetwoningen bouwplan West.
17 augustus 1957 Viering 25-jarig bestaan transportonderneming firma Blomaart en Zonen uit Goes, met drukbezochte receptie in Hotel Centraal.
7 september 1957 Er wordt bekendgemaakt dat men plannen heeft een tweede boot in te zetten, op het veer Wolphaartsdijk-Kortgene.
10 september 1957 Bij het sprokkelen van hout langs een sloot onder aan de Ankerveersdijk te 's-Heer Arendskerke raakt een 52-jarige landarbeider te water en verdrinkt.
12 september 1957 Commissaris der Koningin opent jubileumstentoonstelling 'Hajuto '57' van de middenstandsvereniging 'Handelsbelangen' gehouden in een tijdelijk houten gebouw aan de Westsingel
16 september 1957 Tentoonstelling 'Hajuto '57' wordt bezocht door een delegatie van 80 burgemeesters, secretarissen en wethouders uit diverse Zeeuwse gemeenten.
18 september 1957 Concert Rotterdams Philharmonisch Orkest in de Grote Kerk.
21 september 1957 Voor de derde maal wordt in Goes het Fruitcorso gehouden.
28 september 1957 Officiele opening verbeterd weggedeelte Goes - 's-Heer Abtskerke.De wegverbetering is tot stand gekomen door samenwerking der gemeenten Kloetinge en 's-Heer Abtskerke en met steun van het Tertiair Wegenfonds.
6 oktober 1957 De Kloetingse school wordt voor enige dagen gesloten omdat als gevolg van de A-Griep ruim 40% van de leerlingen ziek is.
8 oktober 1957 Tijdens een algemene ledenvergadering van de middenstandsvereniging Handelsbelangen wordt besloten het door de tentoonstelling Hajuto '57 ontstane tekort van 27500 gulden aan te zuiveren.
12 oktober 1957 Opheffing stadsbusdienst O. Tissing aan de Bergweg.
15 oktober 1957 Bij Koninklijk besluit wordt Ms. Fransen, thans kandidaat-notaris te Velzen benoemd tot notaris in Goes.
21 oktober 1957 Viering 50-jarig bestaan afdeling Goes van het Centraal Genootschap Kinderherstellingsoorden.
4 november 1957 Principebesluit bouw BLO-school op terrein aan de Parallelweg (huidige Lijnbaan).
5 november 1957 In gebruikname orgel in Oosterkerk. Het betreft een uit 1865 daterend orgel dat eerder in Amsterdam in de Oudezijdskapel stond.
11 november 1957 Eerste doorgave van televisiesignaal via TV-Toren (steunzender).
18 november 1957 Er wordt bekendgemaakt dat B&W van Goes overeenstemming hebben bereikt over aankoop van grond voor uitbreiding van het havencomplex.
20 november 1957 Raadsbesluit bouw 30 woningen plan Zuid-Oost.
24 november 1957 In zijn woning te Goes overlijdt oud-notaris Joh. Pilaar op de leeftijd van 86 jaar.
30 november 1957 Heropening vernieuwde kapsalon van J.F. van Anrooy in de Sint Jacobstraat.
1 december 1957 Ingebruikname TV-Toren.
11 december 1957 Ing. A.W. van der Plassche, directeur-generaal van landbouw, opent het nieuwe laboratorium van de Stichting tot Exploitatie van het Bedrijfslaboratorium voor Grond en Gewasonderzoek aan de Naereboutstraat.
14 december 1957 Overhandiging nieuwe trekker/manschappenwagen aan de vrijwillige brandweer van Wolphaartsdijk, dat juist op deze dag het 35-jarig bestaan viert.
18 december 1957 Raad Goes aanvaart bouw 120 woningwetwoningen in bouwplan Zuid-West.
19 december 1957 Opening zelfbedieningsslagerij van Van Sabben aan de Klokstraat.
31 december 1957 Goes telt 14 446 inwoners.