Jaar 1956

Gemeentearchief
HOME  |  Rubrieken  |  Van jaar tot jaar  |  Periode 1950 - 1960  |  Jaar 1956

Jaar 1956

Datum

Gebeurtenis

1 januari 1956

Splitsing Kohnstammschool waarbij een gedeelte van de leerlingen overgaat naar de nieuwe H. van der Veen school aan de J.P. Coenstraat .

1 januari 1956

Op de Oude Rijksweg te 's-Heer Arendskerke raakt 's avonds een lijnbus van de AMZ van de weg, en beland in de sloot. Eén der passagiers raakt hierbij gewond.

3 januari 1956

T.g.v. het 50-jarig jubileum biedt het personeel van de Goese veiling, het bestuur een mozaïek aan.

12 januari 1956

Officiele opening van de H. van der Veen school. De school is genoemd naar H. van der Veen, die al ruim 40 jaar in het openbaar onderwijs werkzaam is.

26 januari 1956

Heropening gerestaureerde hervormde kerk in Kattendijke.

28 januari 1956

Heropening van nieuwe dameskapsalon 'De Zonnebloem' van J.F. van Anrooy in de Zonnebloemstraat.

28 januari 1956

Burgemeester van Oeveren van Wolphaartsdijk verricht de officiële opening van het nieuwe Groene Kruis wijkgebouw.

30 januari 1956

In een speciale raadsvergadering wordt afscheid genomen van Wolphaartsdijk's burgemeester Van Oeveren.

10 februari 1956

Afscheidsreceptie dhr. H.J. Memelink, hoofd der Ligthartschool, i.v.m. zijn benoeming tot hoofd van de Openbare HBS te Leiden.

5 maart 1956

M.i.v. deze datum wordt dhr. B.H.G. Ter Haar Romenij uit Sliedrecht benoemd tot burgemeester van Wolphaartsdijk.

7 maart 1956

Wolphaartsdijk vernoemt nieuwe burgemeester.

8 maart 1956

Raadsbesluit tot aankoop van circa 11,5 ha. boomgaard van het bedrijf 'Valckeslot', van de NV Zeeuwse Fruitteeltmaatschappij. De aan te kopen gronden gelegen ten oosten van de stad zijn bestemd voor woningbouw.

16 maart 1956

Aan de Beestenmarkt opent het Burgerlijk Armbestuur een nieuw ingericht verzorgingstehuis.

19 maart 1956

In spoedvergadering bijeen besluit de gemeenteraad van Wolphaartsdijk tot de bouw van een nieuwe ambtswoning voor de burgemeester.

21 maart 1956

De Goese gemeenteraad benoemd dhr. M.J. Taillie uit Den Haag tot nieuwe gemeentesecretaris.

23 maart 1956

De echtgenote van burgemeester Ten Kate is aanwezig bij de tewaterlating van de mijnenveger 'Goes' bij de Amsterdamse werf G. de Vries-Lentsch.

28 maart 1956

In de Prins van Oranje houdt de afdeling Goes 'Volksonderwijs' een forum over diverse zaken betreffende het openbaar onderwijs.

29 maart 1956

De gemeenteraad van Kloetinge besluit tot verkoop van gronden ten noorden van de Lewestraat in het verlengde van de Schoolstraat t.b.v. een uitbreidingsplan.

12 april 1956

Gemeenschappelijke regeling ziekenvervoer op Bevelanden wordt van kracht.

mei-56

Sloop hekwerk rond de Geerteskerk te Kloetinge. Het zal vervangen worden door een laag muurtje van oude gele klinkertjes.

mei-56

In de loop van deze maand wordt het barakkenkamp bij Kloetinge gesloopt. Het diende in 1944 o.m. voor evacué's uit Walcheren na de inundatie aldaar, en later voor andere tijdelijke huisvestingsdoeleinden.

7 mei 1956

In Kattendijke wordt het nieuwe dorpshuis geopend.

15 mei 1956

Dhr. J. de Jonge herdenkt het feit dat hij 25 jaar geleden zijn boekhandel in de Lange Kerkstraat overnam van P.A.H. Pieterman.

18 mei 1956

I.v.m. opening van de Leger- en Luchtmachttentoonstelling 'Paraat' in Zaal Krijger aan de Beestenmarkt, maakt het fanfarekorps van de gehele Genie uit Den Bosch een wandeling door de stad. 's Avonds wordt in ceremonieel tenue een taptoe gehouden op de Grote Markt.

26 mei 1956

In gebruikname muziektent aan de Deestraat in 's Heer Arendskerke.

30 mei 1956

Tijdens de raadsvergadering wordt dhr. M.J. Taillie beedigd als gemeentesecretaris te Goes.

6 juni 1956

In Zaal Krijger treedt Johnny Jordaan op.

jul-56

In de loop van de maand worden twee pandjes staande op de hoek Wilhelminastraat/ Blaaubeenstraat wegens bouwvalligheid gesloopt.

jul-56

Bekendgemaakt wordt dat de veilingvereniging 'Zuid Beveland' voornemens is, om in Goes een nieuw veilingcomplex te gaan bouwen.

12 juli 1956

Eén dezer dagen neemt dhr. A. Joossen afscheid als stationskruier.

21 juli 1956

In Goes wordt een groot gymnastiek en volksdansfeest gehouden, onder auspiciën van de Katholieke gymnastiekvereniging Kasporgo.

25 juli 1956

Bij het busstation aan de Westwal wil een behulpzame jongen de chauffeur best wel even helpen met het uitschakelen van de nog knipperende richtingaanwijzers, docht de jongeman drukt per ongeluk de start-knop in, met als gevolg dat de bus twee geparkeerdstaande fietsen grijpt en de pui van slagerij Van 't Veer ramt. Niemand raakt gewond.

5 augustus 1956

Een zware onweersbui trekt over Zuid-Beveland. De met een onweer gepaard gaande hagel veroorzaakt veel schade aan de land- en tuinbouw gewassen.

10 augustus 1956

Dhr. Jo de Witte, eigenaar van 'Het Interlokhuis' opent zijn nieuwe winkel aan de Lange Vorststraat 45.

14 augustus 1956

s Morgens om 10.30 wordt het nieuwe koelhuis van de veilingvereniging 'Zuid Beveland' in bedrijf gesteld. Het is gebouwd op het terrein 'De Poel' aan de overzijde van het Spoorwegemplacement.

18 augustus 1956

Te Goes overlijdt op 70-jarige leeftijd dhr. Dr. P. Poel, oud-directeur van de Keuringsdienst van Waren.

3 september 1956

Opening van een nieuwe Christelijke Nationale School aan de Bergweg.

8 september 1956

Start van het tweede Fruitcorso in Goes. Het corso duurt tot 15 september.

14 september 1956

Opening winkel Hobbyhuis op de hoek Lange Vorststraat/ Kleine Kerkstraat.

18 september 1956

Officiële opening nieuwe schoolgebouw van de Kloetingsche school aan de Lewestraat.

19 september 1956

Opening vernieuwde dameskapsalon van dhr. F.W. de Koning aan de Sint Jacobstraat

20 september 1956

Aan de Heernisseweg worden de nieuw aangelegde sportvelden van het Christelijk Lyceum in gebruik genomen.

24 september 1956

Op het kruispunt Rijksweg/ Molenweg verongelukt oud-burgemeester Zandee van Kloetinge.

30 september 1956

De route van de stadsbusdienst wordt gewijzigd in die zin dat voortaan langs het hervormde rusthuis 'Randwijck' aan de Heernisseweg en via de C. de Graafstraat gereden zal worden. M.i.v. 1 oktober zullen tevens weekkaarten worden verkocht

4 oktober 1956

Viering 25-jarig bestaan van de Groene Kruisvereniging in Wolphaartsdijk. De voorzitter, dr. C. Vos krijgt uit handen van burgemeester B.H.G. ter Haar-Romeny de erepenning van de gemeente uitgereikt op grond van getoonde gemeenschapszin, besluitvaardigheid en daadkracht.

16 oktober 1956

Heropening Slagerij de Kok in de Lange Vorststraat.

nov-56

In de loop van de maand wordt de restauratie van de kerktoren van 's-Heer Arendskerke voltooid.

1 november 1956

Aan de Bergweg wordt de gereformeerde Oosterkerk in gebruik genomen.

9 november 1956

Officiële overdracht mijnenveger Goes bij de Amsterdamse scheepswerf G. de Vries-Lentsch. Burgemeester ten Kate overhandigt een op perkament geschildert ingelijst stadswapen aan de commandant, luitentant tweede klasse H. Hofman.

16 november 1956

Officiële opening van rusthuis 'Randwijck' aan de Heernisseweg (huidige 's-Heer Elsdorpweg).

30 november 1956

Raadsbesluit tot verlenen subsidie stadsbusdienst.

4 december 1956

Bekendgemaakt wordt dat aan de geneesheer-directeur van het Gasthuis, dhr. G.J. Scherphuis, ontslag is verleend. Dit i.v.m. een reeds langer bestaande controverse tussen bestuur en betrokkene.

18 december 1956

Even voorbij het Stationsemplacement, vindt 's morgens een botsing plaats tussen een zandtrein en enkele losse goederenwagens. De machinist loopt hierbij een shock op. De materiële schade is aanzienlijk.

31 december 1966

Goes telt 14353 inwoners.