Jaar 1955

Gemeentearchief
HOME  |  Rubrieken  |  Van jaar tot jaar  |  Periode 1950 - 1960  |  Jaar 1955

Jaar 1955

Datum Gebeurtenis
14 januari 1955 Bij een vergadering in 'Slot Ostende' wordt besloten tot de oprichting van een plaatselijke VVV.
feb-55 Het inrichting kantoortje van het VVV, verhuist van de Grote Markt 'waar het een ruimte gebruikte in een kantoor van de Twentsche bank' naar het kantoortje van de AMZ aan de Westwal.
1 februari 1955 Burgemeester Elenbaas neemt afscheid van 's-Heer Arendskerke, i.v.m. het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
14 februari 1955 Heropening wachtruimte op het station van Goes.
1 maart 1955 Installatie van de nieuwe burgemeester van 's-Heer Arendskerke D.M. Vermet, voorheen burgemeester van Zuidzande.
8 maart 1955 In Wilhelminadorp vind de heroprichting plaats van muziekvereniging 'De Echo'.
10 maart 1955 Opening van 'Modehuis' aan de Grote Markt 6.
11 maart 1955 De Kloetingse raad stelt het partieel uitbreidingsplan in onderdelen 1955 vast, waarbij onder meer tegemoet gekomen wordt aan de wensen van de gemeente Goes in zake mogelijke aanleg van insteekhavens nabij de Oude Singel.
12 maart 1955 Heropening van de geheel vernieuwde en gemoderniseerde meubelzaak van A.J.N. Jacobs aan de Lange Kerkstraat 11-17.
Viering 25-jarig bestaan van het Goese muziekkorps 'Excelsior'.
14 maart 1955 De gemeenteraad van Kattendijke besluit tot bouw van een dorpshuis.
19 maart 1955 De stadsbusdienst boekt de 8000ste passagier.
29 maart 1955 Er wordt bekendgemaakt dat er plannen in voorbereiding zijn voor het houden van een Fruitcorso in Goes.
In de Prins van Oranje houden Annie M.G. Schmidt en Simon Carmiggelt een lezing.
1 april 1955 M.i.v. deze datum wordt de Goese huisarts, dokter Doelman, benoemd tot controlerend geneesheer bij het GAK in Rotterdam. Zijn huisartsenpraktijk zal worden voortgezet door dokter J.A.E. van der Feen.
7 april 1955 Eerste steenlegging voor het nieuwe Groene Kruiswijkgebouw te Wolphaartsdijk door de 11-jarige dochter van dokter A.I. Vos.
21 april 1955 De VARA maakt in het Schuttershof opname voor de radioprogramma's Etherforum, Het hangt aan de muur en het tikt, en Leert uw landgenoten kennen.
25 april 1955 Aanbesteding bouw Vakschool voor Meisjes aan de Bergweg.
30 april 1955 In gebruikname van verplaatsbare muziektent op de Grote Markt.
mei-55 In de loop van de maand wordt in 's-Heer Arendskerke een nieuwe muziektent gebouwd op de Deeweide.
8 mei 1955 Begin van bouw TV-Toren.
12 mei 1955 De Goese toneelvereniging 'Kunstvrienden' bestaat 35 jaar.
13 mei 1955 De PZC meld dat de PTT een 102 meter hoge toren zal bouwen voor de doorgave van radio- en televisieuitzendingen; de Televisietoren.
18 mei 1955 50-jarig bestaan van de plaatselijke belangenvereniging voor openbaar onderwijs; Volksonderwijs.
24 mei 1955 Plannen worden bekend gemaakt voor de bouw van een nieuw kantoorgebouw voor het GAK op de hoek van de L.P. van der Spiegelstraat en de Boudewijn de Wittestraat.
1 juni 1955 Raadsbesluit tot overname van groot  van het Stationsplein van de N.S. Zo kan het plein een reconstructie ondergaan om het toenemende (bus)verkeer te kunnen verwerken.
1 juli 1955 Autobedrijf C. van Strien neemt een nieuwe ambulance in gebruik.
9 juli 1955 Opening Brandweerkazerne aan de Brouwersgang, de oude was aan de Beestenmarkt.
21 juli 1955 De spoorwegovergang in de Voorstad wordt extra beveiligd met rode knipperlichten.
25 juli 1955 Het college van Gedeputeerde Staten houdt een bespreking met de gemeenteraden van Goes en Kloetinge over een eventuele grenswijziging.
20 augustus 1955 Aanbesteding van het derde 'flatgebouw' in Plan Goes-Oost.
3 september 1955 Feestelijke opening vernieuwde jachthaven 'De Werf'.
17 september 1955 Opening van het eerste Fruitcorso.
20 september 1955 In Wolphaartsdijk verdrinkt een 2-jarig jongetje in een drinkput in de Westerlandpolder.
23 september 1955 Er wordt begonnen met de bouw van de schacht van de Televisietoren.
24 september 1955 Heropening winkelpand firma M.J. van de Berge in de Lange Vorststraat.
30 september 1955 Firma Steutel heropent vernieuwde winkelpand in de Klokstraat.
5 oktober 1955 Raad Kattendijke aanvaard schetsplan voor een nieuw gemeentehuis.
6 oktober 1955 Tijdens een in restaurant de Opril wordt besloten tot fusie van de afdelingen Goes van de Nederlandse Christelijke Houtbewerkersbond en de Nederlandse Christelijke Bouwbedrijfsbond.
13 oktober 1955 Raadsbesluit tot instelling van een Huurcommissie die zich zal gaan bezighouden met alle kwesties rond huurwoningen.
22 oktober 1955 Opening van het nieuwe jeugdhonk achter de gasfabriek aan de Westhavendijk door loco-burgemeester Van Melle.
27 oktober 1955 Raadsbesluit Kloetinge bouw nieuwe vijfklassige school met handenarbeidlokaal en bouw van een ruim 15 meter hoge slangendroogtoren voor de brandweer.
29 oktober 1955 Toon Hermans geeft een zeer succesvol optreden in theater de 'Prins van Oranje'.
30 oktober 1955 Gemeenteraad besluit tot verlenen van subsidie voor de stadsbusdienst van O. Tissing.
5 november 1955 Eerste steenlegging voor hervormd rusthuis te Goes.
23 november 1955 Burgemeester Mr. H.W. baron Schimmelpenninck van de Ooye burgemeester van Kloetinge, maakt de namen bekend van degenen die de nieuwe woningen in de Prinses Irenestraat toegewezen hebben gekregen.
26 november 1955 In de 'Korenbeurs' houdt de aan de PvdA gelieerde dr. Wiardi-Beckmanstichting een conferentie met als onderwerp 'De toekomst van het Delta-gebied'.
8 december 1955 De Goese raad neemt afscheid van gemeentesecretaris Burger. Hij is benoemd tot secretaris van de gemeente Bussum. 
31 december 1955 Goes telt 14343 inwoners.