Jaar 1941

Gemeentearchief
HOME  |  Rubrieken  |  Van jaar tot jaar  |  Periode 1940 - 1950  |  Jaar 1941

Jaar 1941

 

 

Datum

Gebeurtenis

25 juni 1941

Rijkscommissaris Seyss-Inquart verleent burgemeester Ten Kate ontslag met onmiddelijk ingang.

26 juli 1941

Benoeming van C. Lenshoek tot waarnemend burgemeester.

1 september 1941

De gemeenteraad ontbonden; het ambt van wethouder blijft wel behouden; op 25 juli hield de gemeenteraad reeds de laatste vergadering.

Medio oktober 1941

Verwijdering van de kleine boompjes op de Stationsweg; tussen het voet- en fietspad aldaar.

5 december 1941

Bij besluit van secretaris generaal van het departement van binnenlandse zaken wordt C.F.K. Lenshoek benoemd tot burgemeester van Goes.

19 december 1941

Installatie burgemeester C. Lenshoek.