Jaar 1939

Gemeentearchief
HOME  |  Rubrieken  |  Van jaar tot jaar  |  Periode 1930 - 1940  |  Jaar 1939

Jaar 1939

 

 

Datum

Gebeurtenis

Medio 1939

In de loop van het jaar wordt aan de Ravelijn de Groene Jager het kantoor van de distributiedienst geopend.

1 juli 1939

Benoeming Jhr. Mr. D. van Doorn tot nieuwe burgemeester van Kattendijke; hij zal met ingang van 17 juli met zijn nieuwe taak beginnen.

5 augustus 1939

Diverse feestelijkheden i.v.m. geboorte Prinses Irene.

14 augustus 1939

De nieuwe autospuit van de Goese brandweer wordt uitbreid getest, vooral de sirene trekt veel belangstelling op de hoek Zuidvlietstraat - Westsingel wordt ook de spuitkracht beproeft.

29 augustus 1939

Mobilisatie Nederlandse leger; vordering van paarden en (vracht)auto's op de L.P. van de Spiegelstraat.

31 augustus 1939

I.v.m. tijdsomstandigheden worden de feestelijkheden rond Koninginnedag afgelast.

Medio september 1939

I.v.m. met 100 jaar spoorwegen in Nederland wordt het Goese station van feestverlichting voorzien.

1 september 1939

Er wordt een begin gemaakt met de automatisering van het telefoonnet: men heeft dan om een telefoongesprek tot stand te laten komen niet meer de tussenkomst van de telefoniste nodig; voorlopig is dit alleen met lokale gesprekken mogelijk.De complete automatisering is pas begin jaren 60 voltooid.

4 september 1939

Raadsbesluit tot toetreding der gemeente tot gemeenschappelijke regeling luchtbeschermingsdienst.

6 september 1939

Er is een verduisteringsoefening; de politie deelt 116 waarschuwingen uit aan mensen die hun woningen onvoldoende afschermd hebben; ook de volgende dag wordt een verduisteringsoefening gehouden. Het gebeuren wordt herhaald op 8, 9 en 10 januari 1940.

9 september 1939

Aan de L.P. van de Spiegelstraat wordt een nieuwe telefooncentrale in gebruik genomen.

11 september 1939

Bij de overweg in Kloetinge wordt een zgn. automatische flikkerlichtinstallatie in gebruik genomen, om het verkeer te waarschuwen voor het naderen van een trein; deze overweg is de eerste in Zeeland die voorzien is van een dergelijke signalering.

Medio oktober 1939

In Kloetinge wordt een nieuwe gedeelte van de hoofdverkeersweg (Patijnweg) geopend; tussen overweg Buys-Ballotstraat/ Lewestraat en Molenweg dit weggedeelte maakt deel uit van de nieuwe Rijksweg Roosendaal-Vlissingen.

28 december 1939

In het Goese Stadhuis aan de Grote Markt wordt een schooltandartsendienst voor de beide Bevelanden opgericht.

14 november 1939

Opening van militair tehuis in jeugdzaal van het Leger des Heils aan het Ravelijn.

24 november 1939

Koningin Wilhelmina brengt bezoek aan Goes en Kloetinge.