Jaar 1929

Gemeentearchief
HOME  |  Rubrieken  |  Van jaar tot jaar  |  Periode 1920 - 1930  |  Jaar 1929

Jaar 1929

Datum

Gebeurtenis

1 januari 1929

Goes telt 9000 inwoners.

30 mei 1929

Aanvang bouw van het eerste transformatiehuisje voor de elektriciteitsvoorziening in Goes. Het zal verrijzen aan Westwal. Spoedig zullen ook de nodige kabels gelegd worden.

18-22 juni 1929

Landbouwdagen in Goes.

17 juni 1929

De PZEM begint met de aanleg van de laagspanningskabels voor de elektriciteitsvoorziening in Goes. Als de festiviteiten rond de Landbouwdagen voorbij zijn zal men ook kabels gaan leggen in de  binnenstad zodat men als de Nijtengo-tentoonstelling geopend is over stroom kan beschikken.

19 juni 1929

Aanbesteding bouw pakhuis achter warenhuis Wilking.

22 juni 1929

Grote huldiging van burgemeester Hajenius, die zijn (gecombineerde) 25-jarig ambtsjubileum viert, aanvankelijk was hij gemeentesecretaris hier ter stede.

1 juli 1929

Aanvang restauratie Grote of Maria Magdalena Kerk.

13 juli 1929

Opening van het Lampenhuis van dhr. Jac. van Zweeden, Grote Markt 32.

18 juli 1929

Het Schuttershof wordt aangesloten op het elektrisch lichtnet, als eerste van de zgn. Middengroep.

20 juli 1929

Burgemeester Hajenius opent de tentoonstelling Nijtengo. De tentoonstelling duurt tot 27 juli.

26 juli 1929

Aanbesteding Gereformeerde Kerk aan Westwal.

24 oktober 1929

s Avonds kampt men in Goes enige tijd met een stroomstoring als gevolg van werkzaamheden aan twee transformatorhuisjes op Walcheren. Nog maar kort geleden heeft de elektriciteit in Goes haar intrede gedaan en de PZEM moet nog veel werkzaamheden aan het kabelnet verrichten (zie ook 17 juni 1929).

9 november 1929

Opening in verlichtingsartikelen van dhr. N. Kaufmann op de hoek Lange Vorststraat/Pagegaaistraat.

29 november 1929

Eerste steenlegging Gereformeerde Westerkerk door ds. R.J. van der Veen.

9 december 1929

In 's-Heer Arendskerke worden de eerste woningen op het elektriciteitsnet aangesloten.

13 december 1929

De gemeenteraad van 's-Heer Arendskerke behandeld het verzoek van M. Vermue en 25 andere ingezetenen om de naam van het dorp Noord-Kraaijert in Lewedorp, te noemen naar de burgemeester van 's-Heer Arendskerke jhr. U.E. Lewe - van Neijenstein die voor de stichting van Noord-Kraaijert veel inspanningen heeft verricht. De raad besluit met algemene stemmen op het voorstel in te gaan.

17-19 december 1929

In bioscoop (theater "Slot Ostende") worden voorstellingen gegeven door Circus Amanda Roberti.