Jaar 1928

Gemeentearchief
HOME  |  Rubrieken  |  Van jaar tot jaar  |  Periode 1920 - 1930  |  Jaar 1928

Jaar 1928

Datum

Gebeurtenis

*

Ondernemer O. Tissing start met één van de eerste taxidiensten in Goes.

*

G.A. Hajenius wordt benoemd tot burgemeester van Goes.

*

In de loop van dit jaar wordt gestart met het verzorgen van radiouitzendingen (draadomroep) van de Goesche Radiocentrale. Hiervoor is geen radio nodig maar krijgt de abonnee een kabelaansluiting met luidspreker en keuzeknop. Het draadomroepsysteem, ook wel radiodistributie genoemd, wordt, na in 1940 genationaliseerd te zijn in de jaren 50 en 60 opgeheven.

1 januari 1928

Goes telt 8969 inwoners.

1 januari 1928

Het Goese Weeshuis bestaat 300 jaar.

10 februari 1928

Oprichting Vereeniging voor Ziekenhuisverpleging.

5 maart 1928

De opening van het openbaar Slachthuis aan de Zaagmolenstraat.

11 maart 1928

Heropening van de slagerswinkel van C. Korstanje, Nieuwstraat 11.

24 maart 1928

Heropening van behangwinkel "De Concurrent" van M.W. Verplakke, Sint Jacobstraat 46.

27 maart 1928

Schoolleerlingen planten nieuwe bomen langs de Oostsingel. De vroegere bomen sneuvelden als gevolg van iepziekte.

7 april 1928

Heropening van het meubelmagazijn A. Fraanje hoek Papegaaistraat/Korte Vorststraat.

11 april 1928

Viering 300-jarig bestaan van het Weeshuis aan de Singelstraat.

16 april 1928

Er wordt bekendgemaakt dat de kerkenraad van de Hervormde Gemeente villa "Eigen Haard" aan de Oostsingel aangekocht heeft om deze te gaan inrichten als rusthuis voor senioren.

13-17 april 1928

Succesvolle voorstelligen van Circus Bever aan de Voorstad.

11 mei 1928

Bekendmaking dat bij koninklijk besluit aan burgemeester Corn. Koerts, eervol ontslag is verleend, m.i.v. 1 september a.s.

21 mei 1928

Aanbesteding aanleg rioleringen en bijkomende werken langs Parallelweg en Poelweg V.

23-25 mei 1928

De artiesten van Circus De Jonghe komen hun kunsten vertonen op de Groote Markt.

24 mei 1928

Een groep Italiaanse boeren brengt een bezoek aan de Wilhelminapolder.

26-28 mei

De door de KLM aangekondigde rondvluchten boven Goes worden afgelast wegens de slechte toestand van het "provisorische vliegveld" bij Wilhelminadorp, veroorzaakt door de overvloedige regenval van de laatste tijd.

28 mei 1928

Brand bij bakker Rooze in een perceel grenzend aan de tuin van de heer Kakebeeke.

24 augustus 1928

Installatie O. van Bleywijk Thierens Verhagen tot burgervader van Wolphaartsdijk.

1 september 1928

De verbrede verbindingsweg tussen Wijngaardstraat en Westwal, Agnesgang genaamd, wordt in gebruik genomen. In de loop van de maand worden ook werkzaamheden verricht aan de Ganzepoortbrug (Stenen Brug), waarbij het metselwerk opnieuw zal worden gevoegd; ook zullen de leuningen worden vernieuwd en aan beide zijden van de brug komt een verhoogd voetpad.

10 september 1928

In de loop van dit jaar wordt gestart met het verzorgen van radiouitzendingen (draadomroep) van de Goesche Radiocentrale. Hiervoor is geen radio nodig maar krijgt de abonnee een kabelaansluiting met luidspreker en keuzeknop. Het draadomroepsysteem, ook we

19 oktober 1928

Te Wilhelminadorp wordt de 80e verjaardag gevierd van Sara Adriana Arnoldi. Ze werd te Wilhelminadorp geboren op 19 oktober 1848. Tot op 85-jarige leeftijd diende ze de Wilhelminapolder als kleuterjuffrouw in het plaatselijke schooltje. Ze overleed op 93-jarige leeftijd te Wilhelminadorp op 17 december 1941. Te harer nagedachtenis is er in Wilhelminadorp een Saartje Arnoldistraat.

12 november 1928

Aanbesteding bouwen van woningen en garage hoek Jacob Valckestraat/J.A. Blanckstraat.

22 november 1928

Bij het rangeren van een goederentrein wordt een stootblok nabij de spoorwegovergang Voorstad vernield.

24 november 1928

Opening winkel wed. P. van Eenennaam aan Lange Vorststraat 84, handelende in fijne vleeschwaren, comestibles, koekjes bonbons en suikerwerken.

17 december 1928

Sluiting badhuis wasserij "De Zon".