Jaar 1923

Gemeentearchief
HOME  |  Rubrieken  |  Van jaar tot jaar  |  Periode 1920 - 1930  |  Jaar 1923

Jaar 1923

Datum Gebeurtenis
17 januari 1923 Bij de gasfabriek aan de Westhavendijk stort de kolenlorrie naar beneden en komt precies tussen de havenkant en het schip waaruit de kolen gelost worden terecht. Er doen zich geen persoonlijke ongelukken voor.
8 februari 1923 Aan het Goese Sas wordt een telegraaf-telefoonstation met bestelling gevestigd.
20 maart 1923 Heropening sigarenmagazijn aan Vlasmarkt van dhr. Bleuzé.
26 mei 1923 Aan de Westwal wordt de nieuwe Chr. ULO-school in gebruik genomen.
23 juni 1923 Opening meubelzaak van P. Slabbekoorn aan de Wijngaardstraat 37.
1 juli 1923 M.i.v. deze datum wordt het hulp-, post- en telegraafkantoor te Wolphaartsdijk omgezet in een telegraaf-telefoonstation met bestelling.
10 juli 1923 Op het stationsemplacement loopt omstreeks 20.30 uur een goederentrein uit de rails waarbij ook één van de hoofdporen versperd raakt. Pas de volgende ochtend rond 5 uur is de baan weer vrij.
14 juli 1923 Heropening winkelpand van fa. Hoogesteger & Hollestelle in lingerie, ondergoed, corsetten en bedrijfskleding, gevestigd aan de Turfkade 13.
1 augustus 1923 Sinds lange tijd verschijnt er weer eens een informatiegidsje over Goes. Het is samengesteld door de heren J.I. van Ballegoijen de Jong en F.G.C. Rothuizen en wordt gratis verstrekt door de gemeente.
9 augustus 1923 Aan de Groote Markt 26 opent C. Sinke zijn "Centraal Sigaren Magazijn".
12 september 1923 Onthulling jubileumbank op de hoek Jacob Valckestraat/Stationsweg/Boudewijn de Wittestraat.
12, 13, 14 september 1923 Jubileumfeesten t.g.v. het 25-jarig regeringsjubileum koningin Wilhelmina.
12, 13 en 15 oktober Voorstellingen Circus Caroli op Grote Markt.
29 oktober 1923 Busonderneming Gram opent ook een verbinding Goes-Katscheveer.
20 november 1923 De directeur van het Postkantoor maakt bekend dat recent brievenbussen zijn geplaatst in de Schengestraat t.h.v. pand 22, Piccardtstraat bij nr. 59 en dat de bus op de Oostsingel bij nr. 158 is verplaatst naar nr. 100.
18 december 1923 De in deze tijd bekende toneelspeelster Esther de Boer-Rijk geeft een jubileumvoorstelling in De Prins van Oranje met het stuk "De Woekeraarster".