Jaar 1921

Gemeentearchief
HOME  |  Rubrieken  |  Van jaar tot jaar  |  Periode 1920 - 1930  |  Jaar 1921

Jaar 1921

Datum

Gebeurtenis

10 januari 1921

Begin invoering van gaspenningen voor de gasmeters. De gaspenningen zijn verkrijgbaar bij het kantoor van de gasfabriek en bij diverse winkels.

19 februari 1921

Ingebruikname van het nieuwe politiebureau aan de Grote Markt. Later zal nog een officiële opening plaatsvinden.

22 februari 1921

Er wordt bekendgemaakt dat sinds 1 januari j.l. de N.V. Goesche Courant en N.V. v/h fa's Van Kleeuwens & Zn. en J.A. Ross een fusie zijn aangegaan; het bedrijf opereert sindsdien onder de naam Goesche Courant en Kleeuwens & Ross' Drukkers- en Uitgeversbedrijf

10 maart 1921

Op de Westhavendijk bij de gasfabriek komt een 14-jarige jongen met zijn fiets onder een bus en overleeft dit niet.

3 juni 1921

Het bestuur van het Gasthuis kiest voor de bouw van een geheel nieuw ziekenhuis aan de Oostwal in plaats van de bestaande gebouwen op te knappen.

26-29 juni 1921

In Goes worden de Zeeuwsche Missiedagen gehouden.

8 juli 1921

De gemeentesecretaris van 's-Heer Arendskerke, dhr. L. van Vessem, viert zijn 25-jarig ambtsjubileum.

21-22 juli 1921

Nijverheidstentoonstelling en fancy Fair "Vreemd Goes".

19-21 augustus 1921

Vliegdemonstraties in de Wilhelminapolder.

31 augustus 1921

De heer Lindenberg opent in de Wijngaardstraat een rijwielzaak. De zich in de Ossenhoofdstraat bevindende reparatiewerkplaats wordt nu ook in de Wijngaardstraat gevestigd.

1 september 1921

Aan de Papegaaistraat opent mej. Celine Jacobs een zaak in dames- en herenkledingstoffen.

3 september 1921

De Goesche Courant deelt mee dat er binnenkort in de Korte Vorststraat een "cinema" geopend zal worden, geëxploiteerd door dhr. Van Liere. De krant meldt ook nog dat "alleen films gegeven worden, welke met godsdienst of eerbaarheid niet strijden".

14 september 1921

Koningin Wilhelmina en prinses Juliana brengen een bezoek aan Zeeland en arriveren per trein in 's-Heer Arendskerke.

23 oktober 1921

Inwijding gebouw van Vereeniging voor Vrijzinnig Godsdienstigen.

25 oktober 1921

In het Staatsblad wordt afgekondigd de wet van 23 september 1921 betreffende het overhevelen van onderhoud en beheer van een gedeelte van de Rijksweg op Zuid-Beveland naar de gemeente Goes.

5 november 1921

Minister Aalberse brengt een bezoek aan Goes en neemt o.m. de nieuwbouwplannen in ogenschouw. Ook brengt hij een bezoek aan het voorlopig gebouw van de Keuringsdienst van Waren aan de Vlasmarkt. Hij is vergezeld van de Directeur-Generaal van Volksgezondheid, mr. L. Lietaert Peerbolte en Inspecteur van Volksgezondheid, jhr. C. de Graeff

5 november 1921

Openings-voorstelling van de "Witte Bioscoop" in de Korte Vorststraat; vertoond wordt 'Het Drama eener Vrouw", een drama in 5 acten.

6 november 1921

Een flinke storm waait over Zeeland. De schade in Goes is aanzienlijk. Veel bomen waaien om en verder veel schade door afgewaaide dakpannen en schoorstenen en aan het bovengrondse telefoonnet.

7 november 1921

Overdracht van gronden en gebouwen van de sociëteit "Van Ongeneuchten Vrij" aan de gemeente.

30 november 1921

Een politieagent en enkele omstanders weten ternauwernood een 6-jarig jongetje dat aan de Oostvest door het ijs is gezakt van de verdrinkingsdood te redden.

27 december 1921

J.C. Krijger neemt ambulance-auto in gebruik.

29 december 1921

Opening r.k.-jongensschool "Sint Jozef" aan de Westsingel.