Jaar 1917

Gemeentearchief
HOME  |  Rubrieken  |  Van jaar tot jaar  |  Periode 1910 - 1920  |  Jaar 1917

Jaar 1917

 

 

Datum

Gebeurtenis

1 januari 1917

Medio deze maand komt de gasverlichting in Kloetinge gereed.

15 januari 1917

Rond deze datum wordt in Goes het 1000e perceel aangesloten op de waterleiding.

27 januari 1917

Vereniging "IJsvermaak" organiseert  een ijsfeest op de Westvest, met muzikale medewerking van muziekvereniging "Euphonia"

5 februari 1917

Invoering van broodrantsoenering in Goes. Op vertoon van de door de gemeente verstrekte broodkaart kan men dan per persoon maximaal 2,8 kg brood krijgen oftewel ca. 400 gram per dag.Het rantsoen geldt voor alle gezinsleden, behalve voor kinderen onder één jaar.

26 februari 1917

Door gebrek aan kolen is men genoodzaakt de HBS voor enkele dagen te sluiten m.u.v. leerlingen van klas 5 (examenklas).

5 april 1917

Er wordt bekendgemaakt dat een damclub is opgericht in Goes.

23 mei 1917

De dochter van voorzitter Hanken, voorzitter van de veilingvereeniging "Zuid-Beveland" verricht de eerstesteenlegging voor het veilingcomplex bij het station.

24 mei 1917

Op 54-jarige leeftijd overlijdt A.F. Lasonder, vanaf 1891 gemeente-arts.

1 juni 1917

M.i.v. deze datum wordt de exploitatie van hotel De Korenbeurs overgenomen door dhr. Verwer.

26 juni 1917

Bij een aanrijding op de spoorwegovergang bij 's-Heer Hendrikskinderen worden 6 schapen gedood.

26 juli 1917

Installatie van nieuwe burgemeester van Kattendijke: dhr. D. de Graaff

27 augustus 1917

Feestelijke opening van het veiligcomplex bij het station.

30 augustus 1917

Raadsbesluit tot aanleg van klinkerpaden langs Poelweg en Oude Singel.

1 oktober 1917

Oprichting voetbalclub "Concordia".

8 november 1917

Oprichting zangvereniging "Excelsior"

26 november 1917

Opening van het Landbouwhuis van de Z.L.M.

11 december 1917

Er wordt bekendgemaakt dat burgemeester jhr. De Beaufort eervol ontslag heeft gevraagd. Hij zal in Amsterdam een handelsbetrekking aanvaarden.

22 december 1917

Een pand aan de Magdalenastraat wordt bij vergissing, getroffen door een Engels vliegtuig. In totaal worden 4 bommen op de stad geworpen, en 2 buiten de stad.