Tweede Wereldoorlog

Gemeentearchief
HOME  |  Onderwijs  |  Tweede Wereldoorlog

Tweede Wereldoorlog

 

De Tweede Wereldoorlog op de Bevelanden

Basisonderwijs

In oktober 2009 was het 65 jaar geleden dat de Bevelanden bevrijd werden. Het Gemeentearchief ontwikkelde toen een project waarbij de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs kennismaakten met de geschiedenis van Goes en de Bevelanden tijdens de Tweede Wereldoorlog (1940-1944).

Het archief werkte daarin samen met de archieven op Noord-Beveland en in Kapelle. Het destijds net geopende Bevrijdingsmuseum Zeeland in Nieuwdorp was eveneens partner.

Het project omvatte destijds een lesbrief, een tentoonstelling en gastlessen. De papieren versie van de lesbrief is nog slechts beperkt verkrijgbaar. U kunt deze aanschaffen voor € 4,95 in de studiezaal van het Gemeentearchief.

Voortgezet onderwijs

Bekijk hier de webquest Sporen WW2 voor havo/vwo en vmbo (een project van de gemeente Middelburg en provincie Zeeland).  

Nieuwsbrief
 

Ter gelegenheid van de herdenking van de Tweede Wereldoorlog in 2014 zijn er allerlei educatieve activiteiten, ook van het Gemeentearchief Goes. 


Het Scez heeft ze op een rijtje gezet in een speciale nieuwsbrief.

U kunt de nieuwsbrief hieronder downloaden.