Tarieven

Gemeentearchief
HOME  |  Contact  |  Tarieven

Tarieven

Tarieventabel, behorende bij de legesverordening 2017, gemeente Goes
 

Onderzoek laten verrichten

Het laten verrichten van onderzoek in het bij de gemeentearchieven berustend materiaal, ongeacht het resultaat, per kwartier, met een minimum tarief van een kwartier met dien verstande dat het uit dezen hoofde geheven bedrag nimmer meer bedraagt dan de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager medegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld.

€ 12,34

Papieren reproducties

Fotokopie formaat A4, zwart/wit

€ 0,30

Fotokopie formaat A3, zwart/wit

€ 0,30

Fotokopie formaat folio A3, zwart/wit

€ 0,30

Fotokopie formaat A4, kleur

€ 0,60

Fotokopie formaat A3, kleur

€ 0,60

Fotokopie formaat folio A3, kleur

€ 0,60

Kaarten

Fotokopie per kaart, tekening of kopie groter dan A2 en kleiner of gelijke aan A1 (0,50 m2) € 15,00

Fotokopie per kaart, tekening of kopie groter dan A1 en kleiner of gelijke aan A0 (1,00 m2)

€ 15,00

Fotokopie per kaart, tekening of kopie groter dan A0

(1.00 m2)

€ 15,00

en verhoogd voor elke 0,12 m2

€ 2,05

Digitale reproducties

Scan foto (standaardformaat)

€ 2,10

Bewerking scan

€ 4,65

Scan per kaart, tekening of kopie groter dan A2 en kleiner of gelijke aan A1 (0,50 m2)

€ 6,55

Scan per kaart, tekening of kopie groter dan A1 en kleiner of gelijk aan A0 (1,00 m2)

€ 13,85

Scan per kaart, tekening of kopie groter dan A0 (1.00m2) en

€ 13,85

verhoogd voor elke 0,12 m2

€ 2,05

Gebruiksvergoedingen

Gebruiksrechten voor commerciële doeleinden per afbeelding Opvraagbaar

Gebruik in drukwerk tot 3000 exemplaren

€ 20,95

Gebruik in drukwerk van 3000- 5000 exemplaren

€ 28,30

Gebruik in drukwerk meer dan 5000 exemplaren

€ 41,80

Diversen

Extra kosten bij spoedopdrachten c.q. bestellingen

€ 12,15

Gebruik op internet, film, tv of tentoonstelling per afbeelding

€ 103,30

Film voor niet zakelijk gebruik, op DVD

€  25,80

Administratieve kosten afhandeling per aanvraag (geldt voor alle aanvragen in de lijst genoemd)

€    7,05