Studiezaal

Gemeentearchief
HOME  |  Contact  |  Studiezaal

Studiezaal


Toegankelijkheid

De studiezaal van het Gemeentearchief is via een trap bereikbaar vanuit de hal van het Stadskantoor van de gemeente Goes.

De studiezaal is rolstoeltoegankelijk via een lift naar -1; het beste kunt u zich even melden bij de centrale balie zodat onze medewerkers u kunnen begeleiden naar deze lift. De lift is alleen te bedienen met een speciale badge.
 


 

Faciliteiten

  • WiFi
  • 10 werkplekken waarvan 5 met bezoekers-pc’s met internet en Word     
  • Afsluitbare kluisjes
  • Kopieer- en scanapparatuur


Huisregels

  • Als u gebruik wilt maken van de archieven, moet u zich bij de medewerkers van de studiezaal melden en u inschrijven in ons bezoekersregister. Desgevraagd moet u zich legitimeren.
  • Tassen en jassen moet u achterlaten in de daarvoor bestemde kluisjes. Voor het maken van notities mag u pen, potlood en papier of een draagbare computer gebruiken. Afgezien van een blindengeleidehond worden huisdieren niet toegelaten. 
  • Etenswaren, dranken en roken zijn niet toegestaan. 
  • Het is niet toegestaan archiefstukken, boeken, indices, tijdschriften en alle overige vormen van documentaire informatievoorziening die ter inzage worden gegeven, mee te nemen. Maak geen aantekeningen op archiefstukken. Beschadiging of verkeerd opbergen van archiefstukken is niet toegestaan. Iedere vorm van diefstal zal bij de politie worden gemeld.
  • Foto’s van archiefstukken maken met digitale camera is toegestaan, mits deze foto’s voor eigen gebruik zijn bedoeld. Als u foto’s maakt, moet u dit wel eerst melden bij de medewerkers van de studiezaal.
  • Tegen betaling kunt u kopieën of reproducties laten maken.


Tarieven

Tarieventabel, behorende bij de legesverordening 2018, gemeente Goes
 

Onderzoek laten verrichten

Het laten verrichten van onderzoek in het bij de gemeentearchieven berustend materiaal, ongeacht het resultaat, per kwartier, met een minimum tarief van een kwartier met dien verstande dat het uit dezen hoofde geheven bedrag nimmer meer bedraagt dan de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager medegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld.

€ 12,45

Reproducties

Scans/fotokopieën formaat A4, A3 en folio, per kopie zwart/wit

€  0,30

Scans/fotokopieën formaat A4, A3 en folio, per kopie kleur

€  0,60

Scans/fotokopieën per kaart, tekening of kopie A2 - A0 zwartwit

€ 15,15