Blaauwe Steen

Gemeentearchief
HOME  |  Thema's  |  Straatnamen  |  Bergpad - Bleekerstraat  |  Blaauwe Steen

Blaauwe Steen


Grotere kaart weergeven

Wijk: Goes-Centrum

Van Sint Jacobstraat tot Grote Kade

De naam wordt voor het eerst vermeld in 1664. Hiermee kan bedoeld worden grenspaal, plaats van terechtstelling of gevangenis. Ook kan een blauwe steen een vloedsteen zijn. Er zijn voor Goes geen aanwijzingen gevonden, dat een van deze verklaringen van toepassing is.

De huisnaam Blaauwe Steen werd door ons eerst in 1784 aangetroffen. Wij betwijfelen daarom of de straatnaam afkomstig is van de huisnaam. Een "steen" kan echter ook een trap van steen zijn. Ter hoogte van de straat is in de kade een trap aanwezig geweest, net als dat het geval is met de nu nog bestaande trap ter hoogte van de watermolen op de Kleine Kade. Beide trappen zijn afgebeeld op de plattegrond van Goes in de Cronyk van Smallegange, eind 17de eeuw. Het lijkt ons waarschijnlijk, dat de straatnaam Blaauwe Steen verband houdt met deze stenen trap.

Bronnen:

RAZE. inv.nr. 1759, fol. 178r, 1664 juni 2

HTA, inv.nr. 248

Verwijs en Verdam, Woordenboek, deel 7, kolom 2004-2014

Overgenomen uit: Goese Straatnamen, door A.J. Barth, F.H. de Klerk en J.L. van der Valk

 Foto: Blaauwe steen

Blaauwe Steen, gezien richting Grote Kade; omstreeks 1982

Foto: C. Pieters, gemeente Goes


Terug naar lijst met namen.