Straatnamen

Gemeentearchief
HOME  |  Thema's  |  Straatnamen

Straatnamen

Straatnamen in de gemeente
 

Waar de Opril Grote Markt overgaat in de Magdalenastraat, is nog een
oud bordje
bewaard gebleven. Foto Gemeentearchief 2012


Historisch overzicht van bestaande en verdwenen straatnamen, zie onderaan deze pagina. Voor zover ze bekend zijn, zijn alle feiten per straat vermeld, zoals datum vaststelling, naar wie of wat de straat vernoemd is en, als bekend is wanneer een straatnaam is ingetrokken, ook de datum van intrekking. De informatie is hier en daar nog summier. Dit overzicht wordt regelmatig aangevuld. Uiteindelijk worden de gegevens van zo'n 1100 straatnamen opgenomen.

De gegevens zijn grotendeels gebaseerd op het in 1986 verschenen boek Goese Straatnamen, dat samengesteld werd door A.J. Barth, F.H. de Klerk en J.L. van der Valk.

Ook is gebruik gemaakt van:

De Straatnamen van Kloetinge, door L.J. Moerland en A. Blok
De Toponymie van Wolphaartsdijk, door A.J. Barth en F.H. de Klerk
Toponymie van de gemeente ’s-Heer Arendskerke van W.P. den Toom

 
 

Hoe krijgt een straat een naam?

In de gemeentewet van 1851 is vastgelegd hoe straatnamen vastgesteld moeten worden. De gemeenteraad van Goes stelde in 1852 een verordening voor de indeling van wijken vast, maar daarin werden nog geen straatnamen genoemd. Dat gebeurde op 27 juni 1862. Toen kreeg een groot aantal van de in de volksmond ontstane namen een officiële status.

Zoals in andere steden van middeleeuwse oorsprong, zijn er in Goes straatnamen die soms wel honderden jaren oud zijn. Ze konden soms voor een korte periode in gebruik zijn, ook kwam het voor dat ze slechts door bepaalde bevolkingsgroepen gebruikt werden en één naam kon op meerdere straten van toepassing zijn.

Sommige straatnamen ontleenden hun naam aan hun ligging, zoals Opril, of aan de nabijheid van een gebouw of vestingwerk, zoals de Lange Kerkstraat, de Gasthuisstraat en de Ravelijnen. Weer andere werden genoemd naar een familie die in de straat woonde, bijvoorbeeld Straatje van Blaaubeen, het Brunestraatje, het Buscopstraatje. Veel straatnamen werden afgeleid van namen van huizen, zoals de Ossenhoofdstraat, de Papegaaistraat en de Gouden Muilstraat. Ook werden straten genoemd naar de bedrijvigheid daar, zoals de Bleekerstraat, de Vismarkt en de Turfkade. Enkele benamingen sloegen op de status van de bewoners: de namen Armenhoek, Zevenkoten en Schotje van Armoe spreken boekdelen.

Bij de gemeentelijke herindeling van 1970 werden de gemeenten Goes, Kloetinge, 's-Heer Arendskerke, Wolphaartsdijk en Kattendijke samengevoegd tot de huidige gemeente Goes.
('s-Heer Hendrikskinderen viel onder de gemeente 's-Heer Arendskerke en Wilhelminadorp onder Kattendijke.) Dubbele straatnamen binnen een gemeente mogen niet voorkomen. Rond die datum komen dus diverse wijzigingen voor.


Goese Polder

Van de heer Frits de Kaart ontvingen wij Straatnamenonderzoek Goese Polder 2012. U kunt het boekje hier downloaden.  


Presentaties diverse straten

Over een aantal belangrijke doorgaande wegen zijn op deze website presentaties te bekijken.


Wijkomnummering 1920


In 1920 werden de oude wijknummers omgezet in straatnamen met huisnummers. Een lijst waarin u kunt vinden welke oude wijknummers in Goes corresponderen met de huidige adressen vindt u hier. LET OP: Het komt regelmatig voor dat er daarna in bepaalde straten of in incidentele gevallen omnummeringen zijn geweest. Wilt u zeker weten of een adres klopt, raadpleeg dan onze medewerkers.

Op termijn komen ook lijsten beschikbaar met de omnummering van de dorpen die tot de gemeente behoren.
 

 ZOEK STRAATNAMEN:

De straatnamen zijn te benaderen vanuit het Straatnaamoverzicht.