Slot Oostende

Gemeentearchief
HOME  |  Onderwijs  |  Slot Oostende

Slot Oostende

 

Historisch Museum De Bevelanden en het Gemeentearchief Goes brengen met ingang van schooljaar 2012 / 2013 een educatieprogramma over Slot Oostende.

 

Het programma omvat:

1.     Lesbrief, bedoeld voor voorbereidende les op school door de docent.

2.     Programma in het museum, met rondleiding in het slot (zie hieronder)

3.     Verwerkingsles op school (op de website van het museum.)

4.     Opdracht bij het Gemeentearchief (zie hieronder)
       

 

2. Programma in het museum en rondleiding

Iedere dinsdag- en donderdagochtend van 9.00 - 11.30 uur draait het programma in het museum voor de groepen 6, 7 en 8 van de basisscholen. Een audiovisuele presentatie geeft een overzicht van de geschiedenis. Dan komt een van de meest schilderachtige bewoners van het slot plots tot leven, edelman en baljuw Wolfert van de Maalstede, die begin vijftiende eeuw leefde. Bij het ridderkostuum dat hij draagt, hoort een wapenschild. Leerlingen leren over vlakverdeling en kleuren, en ontwerpen vervolgens hun eigen wapenschild.

 

Ridder Wolfert neemt de leerlingen mee naar het Slot Oostende, waar hij vertelt over het slot en de historische gebeurtenissen. Over één gebeurtenis krijgen de leerlingen een bepaalde opdracht, waarbij Wolfert en Jacoba van Beieren ieder een eigen versie vertellen. Maar wat is er nu waar?

 

4. Opdracht bij het Gemeentearchief

De leerlingen brengen - op een ander moment, op afspraak - ook een bezoekje aan het Gemeentearchief.  Hier maken zij een opdracht over het document met de oudste vermelding van Slot Oostende.

In de lesbrief staat over deze tekst uit de 14e eeuw:

 

"Een slot werd niet alleen gebruikt om te wonen. In tijden van oorlog zaten er soms soldaten. In de tekst uit de 14e eeuw waarin Torenburg (= Slot Oostende) voor het eerst wordt genoemd, wordt een aanval op het slot beschreven. De heren van het slot waren in die tijd in oorlog. Om het bezit van het slot hebben ze toen met hun vijanden gevochten. (.....) Na het jaar 1300 is het slot niet meer aangevallen."

 

De opdracht houdt in dat de leerlingen een stukje uit de 14e-eeuwse tekst overschrijven (transcriberen). De opdracht kunt u hier downloaden. Vervolgens bezegelen zij het opdrachtformulier met een zegel van het oudste stadswapen van Goes.  

 

De opdracht neemt ongeveer een kwartier in beslag. Leerlingen kunnen in groepjes van maximaal 10 terecht in de studiezaal. Ze mogen zonder begeleiding komen. Mocht een leraar met een grotere groep willen komen, dan is dat mogelijk, maar een deel van de leerlingen moet dan even in de hal wachten.

Wij vragen u tevoren een afspraak te maken via educatiearchief@goes.nl

Geeft u daarin s.v.p. aan hoeveel leerlingen er komen en wanneer.

 

 

Meehelpen met het begeleiden van de schoolgroepen?

De basisscholen hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen. Ruim dertig schoolgroepen hebben zich inmiddels aangemeld. Voor het begeleiden van de groepen voor het programma rond Slot Oostende en ook voor andere educatieprogramma’s zoekt het Historisch Museum De Bevelanden nog vrijwilligers voor het begeleiden van de schoolgroepen. Neemt u voor informatie hierover contact op met de educatieve dienst van het museum, Lenie Welten (dinsdag en donderdag), telefoon (0113) 22 88 83 of educatie@hmdb.nl

 

Meer informatie

Meer weten over dit educatieproject? Neem contact op met educatiearchief@goes.nl of met de educatieve dienst van het museum: educatie@hmdb.nl

 

 

Lees meer over Slot Oostende

Bekijk filmpjes over Slot Oostende op Goes TV