Inspirerende informatiemiddag rederijkers 01 09 2012

Gemeentearchief
HOME  |  Archieven/collecties  |  Rederijkers  |  Inspirerende informatiemiddag rederijkers 01 09 2012

Inspirerende informatiemiddag rederijkers 01 09 2012

Wat was het gesprek van de dag in een tijd dat er nog geen kranten waren en nog nauwelijks boeken? Om van radio, televisie, telefoon en internet met alle sociale media nog maar te zwijgen? Een manier om daar achter te komen is onderzoek doen naar de rederijkers.

 

De liederen, gedichten, toneelspelen e.d. van de rederijkers gingen vaak over actuele gebeurtenissen. Het onderzoek naar rederijkers in de gemeentearchieven heeft dus niet alleen literatuurhistorische maar vooral ook sociaal-historische waarde. Dat bleek uit de betogen van Arjan van Dixhoorn (Universiteit Gent) en Bart Ramakers (Rijksuniversiteit Groningen).

Ongeveer dertig belangstellenden bezochten zaterdag 1 september de informatiemiddag in het auditorium van het Zeeuws Archief over het grootschalige onderzoek naar rederijkers in Zeeland. Naast informatie over het rederijkersleven en het onderzoek was ook een doel om nieuwe vrijwilligers te vinden voor het werk in de gemeentearchieven van Zeeland. Met name in Vlissingen en Tholen is nog een blinde vlek, in de andere gemeenten wordt inmiddels naarstig in de archieven  gezocht  naar sporen van de rederijkers.

Andere sprekers waren Thijs Weststrate en Jeroen Padmos. De eerste transcribeerde een handschrift uit 1570 van Job Gommerz (Nieuwerkerk). De tweede onderzoekt het materiaal van rederijkerskamer Missus Scholieren (1530-1795) uit Veere.

Kijk ook op www.zeeuwsarchief.nl