Veiling, tiendrecht en loonberekeningen landbouwers en arbeiders, dhr. J.R.W. Kloosterman

Gemeentearchief
HOME  |  Archieven/collecties  |  Recente aanwinsten  |  Veiling, tiendrecht en loonberekeningen landbouwers en arbeiders, dhr. J.R.W. Kloosterman

Veiling, tiendrecht en loonberekeningen landbouwers en arbeiders, dhr. J.R.W. Kloosterman

Van de heer J.R.W. Kloosterman ontvingen wij als schenking:

- een luchtfoto van de veiling aan de Fruitlaan en een boekje over de geschiedenis van de veiling uit 1961
- een boekje 'Gemakkelijke loonberekeningen per gemet en per roede van f 1.- tot f 8.- voor landbouwers en arbeiders
- een besluit uit 1911 van de tiendcommissie over gronden in Nisse


 

Pagina uit het boekje over de geschiedenis van de veiling

Pagina's uit het boekje over loonberekeningen
 

Voorblad besluit tiendcommissie