Schriftje begin 18e eeuw

Gemeentearchief
HOME  |  Archieven/collecties  |  Recente aanwinsten  |  Schriftje begin 18e eeuw

Schriftje begin 18e eeuw

Mevrouw M. Vader te Auckland (Nieuw Zeeland) schonk aan het Gemeentearchief een catechismus en een schriftje van Judik Jobsen Poelman, geboren in 1706 te Nisse. In het schriftje deed de jongeman enkele prachtige schrijfoefeningen, zelfs versierd met tekeningetjes. Hij beschikte over een fraai handschrift.

 

Het schriftje is afkomstig uit de nalatenschap van een inwoner uit Nieuwdorp. Mevrouw Vader verwierf het zo’n vijftig tot zestig jaar geleden, toen de Nieuwdorper kwam te overlijden.

Dat was overigens een zeer bijzonder mens, die in staat was om zieken te genezen. De man had een uitgebreide bibliotheek met talloze stichtelijke werkjes, maar ook met boeken, uit de zeventiende eeuw, die de werking van kruiden, zowel in goede als in slechte zin, behandelden. Vele ervan hadden prachtige tekeningen. Maar na het overlijden van de man werd zijn bibliotheek verbrand.

Mevrouw Vader wist het tekenschriftje en een catechismus van de predikant Johannes vander Kemp uit 1706 te redden. Vander Kemp was predikant in Dirksland.   

 

 

 

 

 

De kaft