Schenking boekjes o.a. Grote Kerk en diversen pluimveecongres Ottawa 1927, dhr. W. Kakebeeke

Gemeentearchief
HOME  |  Archieven/collecties  |  Recente aanwinsten  |  Schenking boekjes o.a. Grote Kerk en diversen pluimveecongres Ottawa 1927, dhr. W. Kakebeeke

Schenking boekjes o.a. Grote Kerk en diversen pluimveecongres Ottawa 1927, dhr. W. Kakebeeke

Van de heer W. Kakebeeke ontvingen wij diverse boekjes:

De Groote- of St. Maria Magdalena Kerk te Goes en hare restauratie, Antoine van den Berg, Goes z.j. (tussen 1922 en 1927)

De Groote of Maria Magdalena Kerk te Goes en haar restauratie, A.D.F. van der Wart, Goes z.j. (na 1930)
 


Aanteekeningen over het klokkenspel van den toren der St. Maria Magdalenakerk (Groote Kerk) te Goes en van de andere in Goes aanwezige klokken, H. Vissers, stadsklokkenist, uitgave Oudheidkundige Vereeniging "De Bevelanden", Goes 1935

De veroordeeling van Ds. Renatus Stenhuys, Bijdrage tot de kennis der kerkelijke rechtspleging in de 18de eeuw, A.M. Wessels, Uitgave van de Oudheidkundige Vereeniging "De Bevelanden", 1933

Zeeuwsche Boere-Kermis, C. Zwigtman, Goes 1817

Tevens ontvingen wij diverse visite- en andere kaartjes en knipsels over het Nederlandsch Bezoek aan het Derde Wereld-Pluimvee-Congres te Ottawa.in 1927, waaraan een Goese delegatie deelnam.

Oktober 2018