Rapporten en gidsen Goes door A. Haaij

Gemeentearchief
HOME  |  Archieven/collecties  |  Recente aanwinsten  |  Rapporten en gidsen Goes door A. Haaij

Rapporten en gidsen Goes door A. Haaij
Van de heer A. Haaij ontvingen wij diverse gidsen en stadsontwikkelingsplannen voor Goes en een rapport over Wolphaartsdijk.

Structuurplan "Centrum van Zuid-Beveland", Globaal ontwikkelingsplan voor de gemeente Goes tot 1985, Gemeente Goes 1967
Ontwikkelingsmogelijkheden voor Goes in de periode 1967-1985, Economisch Technologisch Instituut voor Zeeland, Middelburg 1968
Zeeland Bij Voorbeeld Bij-Voorbeeld Zeeland, Economisch Technologisch Instituut voor Zeeland, Middelburg zonder jaartal
Vitaal Platteland, Nieuwe Economische Dragers, Werkgroep NED, Middelburg 2000
Sferen voor Goes, Ideeën voor de ontwikkeling van het Havenindustrieterrein, Gemeente Goes, 2002?
De Wijngaard Goes, winkel- en wooncentrum in het agnes-gebied, Goes 1982?
Beleidsnota ruimtelijke ordening volkshuisvesting openbare werken, gemeente goes 1970
Structuurschets Binnenstad Goes, Gemeente Goes 1974
Goes als vestigingsplaats, Goes 1984
Rapport van de werkgroep ad hoc ter bevordering van de werkgelegenheid, Gemeente Goes, Goes 1975?
Themanummer Samenspel Goes 2030, Gemeente Goes 1998
Nieuwsbrief toekomstvisie  Borsele, Kapelle en Goes, 2000
Goes: veelzijdig leefbare werkstad, Gemeente Goes 1977
Wolphaartsdijk, Onderzoek naar de ruimtelijke karakteristiek en naar enige daarmee verband houdende sociaal- culturele en -economische omstandigheden ter plaatse, Middelburg 1974