Persoonlijk archief en boeken

Gemeentearchief
HOME  |  Archieven/collecties  |  Recente aanwinsten  |  Persoonlijk archief en boeken

Persoonlijk archief en boeken

Van de heer H. Schouwenaar uit Vlissingen ontvingen wij een persoonlijk archief en boeken over de geschiedenis van Zeeland.

Het archief bevat voornamelijk documenten uit de dertiger en veertiger jaren, bijvoorbeeld distributiestamkaarten, het laatste nummer van Vrije Stemmen uit de Ganzestad, familiedocumenten, documenten en foto's van o.a. de ambachtsschool in Goes, ledenlijsten van de Alg. Ned. Bond van Gepensioneerden gemeente Goes, een plakboek met krantenknipsels over Goes, en diverse ansichtkaarten van de ruïnes van de Lange Jan in Middelburg tijdens de oorlog en van Zuid-Bevelandse dracht.

 

 

 

Voor de titels van de geschonken boeken zie Aanwinsten bibliotheek.