Oorkonde Van Ongeneuchten Vrij - dhr. E. van Brummelen

Gemeentearchief
HOME  |  Archieven/collecties  |  Recente aanwinsten  |  Oorkonde Van Ongeneuchten Vrij - dhr. E. van Brummelen

Oorkonde Van Ongeneuchten Vrij - dhr. E. van Brummelen

Van dhr. E. van Brummelen ontvingen wij een gedenkplaat van een tentoonstelling en ‘fancy-fair’, die werd gehouden in de societeit Van Ongeneuchten Vrij in Goes van 16 tot 22 juli 1921. Hij verwierf de oorkonde op een rommelmarkt.

De organisatie van het evenement was in handen van de ‘Vereeniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer op Zuid- en Noord-Beveland’, en de twee Goese middenstandsverenigingen ‘Handelsbelangen’ en ‘De Hanze’. Deze drie verenigingen hadden zich verenigd onder de naam VREEMID. 

Het is een origineel, uniek, calligrafisch hoogstandje, gemaakt door een calligraaf met initialen H.W. (rechtsonder). Hij heeft de symboliek van diverse geloofsrichtingen samengebracht in de prent.

De bovenste rand lijkt op een randversiering van een middeleeuws handschrift. Centraal hierin staat een bisschopsmijter, waarnaast aan beide zijden de krul van een bisschopsstaf is getekend. Onder de mijter is een wapenschildje getekend, met daarin een ‘romeinse’ godin, gehuld in een toga, die een bundel takken vasthoudt. Met een schrijfstift wijst ze naar de letters ‘VREEMID”. Rondom het wapenschild zijn drie banderolles getekend met daarachter gestyleerde groene takken. Op de drie banderolles zijn de woorden VERKEER, NIJVERHEID en HANDEL geschreven.

Links en rechts van het wapenschild bevinden zich twee gotische ramen, aan de binnenzijde versierd met gotische driepassen. Daarbinnen is een rond venster getekend met in het linker venster het wapen van Goes en in het rechter ronde venster het wapen van de provincie Zeeland.

Daaronder het woord OORKONDE op een achtergrond, weer op middeleeuwse wijze opgevuld. Daaronder een groot kader met tekst:

VREEMID

Nijverheidstentoonstelling en

Fancy Fair georganiseerd door de

“Vereeniging tot bevordering van het

Vreemdelingenverkeer

op Zuid- en Noord-Beveland”

en de beide Goesche

Middenstandsvereenigingen

“Handelsbelangen” en “De Hanze”.

Gehouden te Goes in de

Sociëteit V.O.V. 

van 16-22 Juli 1921.

Ter herinnering aan dit feit is deze oorkonde

opgemaakt.

Links van het tekstkader bevindt zich een smal rechthoekig kader. Hierin heeft de calligraaf een tekening geplaatst van de Korte Kerkstraat te Goes met uitzicht op het noordtransept van de Grote Kerk.

De oorkonde wordt afgesloten aan de onderzijde met een smal liggend kader, waarin groene takken zijn getekend, en in het midden een muziekharp. Aan beide zijden van de harp ligt een blad met bladmuziek, waarop het lied ‘VREEMID’ staat. De tekst luidt:

‘Vreem” ende ‘Mid’,

Een fancy-fair vol leven

O! Wat een pret en jool in Goes.

Wel, op mijn woord! Ik wil

Je wel vertellen. Ik leef het

Steeds maar in een roes.

‘Vreem’ ende ‘Mid’ is mooi

En leerzaam; ’n grabbelton

En ook een schietkraam.

Rechtsonder in dit kader bevindt zich een erekrans gebonden in een wit lint, met daarin een gestyleerde letter M (?, van Maria?).

In de Krantenbankzeeland.nl uiteraard veel berichten over deze grote manifestatie, die in november 1921 wordt afgesloten met de vertoning van de film Nederlands Volksleven, de eerste voorstelling in de Witte Bioscoop van Van Liere.