Notulen drukkerijen 1916/17, dhr. J.B. Glasbergen

Gemeentearchief
HOME  |  Archieven/collecties  |  Recente aanwinsten  |  Notulen drukkerijen 1916/17, dhr. J.B. Glasbergen

Notulen drukkerijen 1916/17, dhr. J.B. Glasbergen

Van de heer J.B. Glasbergen ontvingen wij een schriftje met de notulen van vergaderingen van directieleden van drukkersbedrijven in de periode 11 januari 1916 t/m 19 mei 1917. De vergaderingen vonden plaats in Goes (3x), Vlissingen (1x) en Middelburg (1x) en stonden onder voorzitterschap van de heer P. Oosterbaan. Een belangrijk onderwerp vormde de meningsvorming over de door de vakorganisatie(s) ingediende voorstellen ter verbetering van de arbeidsvoorwaarden.

Het cahier is waarschijnlijk afkomstig van de heer Jan Olthoff, drukker/uitgever te Middelburg, overleden aldaar. Hij was de grootvader van de echtgenote van de heer Glasbergen.