Film De Fietsenroof 1946, clubbladen en stukken scoutinggroepen, dhr. P. van Dijk

Gemeentearchief
HOME  |  Archieven/collecties  |  Recente aanwinsten  |  Film De Fietsenroof 1946, clubbladen en stukken scoutinggroepen, dhr. P. van Dijk

Film De Fietsenroof 1946, clubbladen en stukken scoutinggroepen, dhr. P. van Dijk

Van de heer P. van Dijk ontvingen wij

- een 6mm-film De Fietsenroof uit 1946. Deze film zal gedigitaliseerd worden en beschikbaar komen via onze Beeldbank.
- exemplaren van De Pionier, officieel orgaan van de Hertog van Beyerengroep Goes, jaarverslagen jaren zeventig en notulen jaren veertig en vijftig
- exemplaren van De Zwerver, officieel orgaan "Frans Naerebout" Groep Goes
- exemplaren van De Katuil, orgaan van de Katuilen Troep, Hertog van Beyerengroep en correspondentie
- Foto in Vlissingen van Frans Naereboutgroep Goes