Familiearchief De Boe

Gemeentearchief
HOME  |  Archieven/collecties  |  Recente aanwinsten  |  Familiearchief De Boe

Familiearchief De Boe

Van de heer A.J. de Boe ontvingen wij een archief met documenten en boeken uit de nalatenschap van mej. A. de Boe.

Het archief omvat:

Joh. van Beverwijck. Den schat der ongesontheyt, aenwijsende de kracht der middelen, door de welcke de ongesontheyt geweert wert. Dordrecht 1644. Met gravures. In perkamenten band.
 

Bernardus Smytegelt. Het gekrookte riet of hondert vijf en veertig predicatiën over Mattheus XII: 20, 21. Middelburg 1768. Tweede druk. Op het schutblad: ‘dit boek behoort toe aan Joseph de Boe. In perkamenten band.
 

Jacob Cats, bundel met gedichten. Met gravures. Band ontbreekt. 17de eeuws. Hierin: ’s Werelts begin, midden, eynde beslooten in den trou-ring, met den Proefsteen van den trouw-ring. Houwelyk van Drien. Houwelyk van Staete. Snel loopen houwelyk tusschen Hippomenes en Atalanta. Maegden-roof van de Benjamyten te Scilo. Houwelyk van den koning David met Abigail. Ongelyk houwelyk van Crates en Hipparchia. Liefde gekocht met gevaer des Levens. Etc.
 

Magazine met verhalen en prenten voor de jeugd, meestal vervolgverhalen, titelblad ontbreekt (Lectuur voor jongelieden?), ca. 1880-1900. 1 katern.
 

11 nummers van het blad De Vriend des Huizes, 1893.
 

Schrift met rekenkundige opgaven, geschreven door Joseph de Boe, 1782, met voorin een los blad met telling van bepaalde woorden in de Bijbel (Heere of Jehova komt 6855 keer voor in de Bijbel), geschreven door Christiaan Jacobusse Weststraate, 1807, met enkele godsdienstige bespiegelingen, geschreven in de polder van Reigersberg (Rilland), 1786, met tekening van een paard voor een rijtuigje, met aantekening van de verkoop van grond door Johannis de Boe (vader van Joseph) in Krabbendijke, 1804. met lijst van schade geleden door de Fransen, Engelsen en Hollanders door Joseph de Boe te Hoedekenskerke, 1812. 1 katern.
 

Diverse eigendomsbewijzen en schoolrapporten van leden van de familie De Boe, 20ste eeuw. 1 omslag.