Documentatie WO I, dhr. H. Visser

Gemeentearchief
HOME  |  Archieven/collecties  |  Recente aanwinsten  |  Documentatie WO I, dhr. H. Visser

Documentatie WO I, dhr. H. Visser

Van de heer H. Visser ontvingen wij een map met distributiebescheiden uit de Eerste Wereldoorlog uit Goes. De map is op een zolder van een huis in ’s-Gravendeel tevoorschijn gekomen. Een link tussen dit huis en Goes is er niet. De stukken bevonden zich in een map met het opschrift: Oorlogsverzameling. Deze tekst in gekalligrafeerde letters.

De stukken dateren uit het einde van de Eerste Wereldoorlog en 1919.

INVENTARIS

 1. Distributieboekjes voor levensmiddelen, zeep, brandstoffen in de gemeente Goes.

  Z.j.

  10 katerntjes.

  N.B. Op enkele boekjes staan namen: Wed. Battes, J. Lodder, P. Schelfhout, C. Sanderse, C. Melio,

 1. Bonboekjes voor levensmiddelen in de gemeente Goes.

  Z.j.

  6 boekjes.

 1. Losse blanco formulieren van de distributiedienst in de gemeente Goes.

  Z.j.

  1 omslag.

  N.B. Hierin bevindt zich een broodkaart van P. Rijn voor het kopen van brood bij de Coöp. Bakkerij in Goes, 1915.

 1. ‘Dagkaartjes’ voor een maaltijd van de Centrale Keuken te Goes.

  Z.j.

  4 stukken.

 1. Blanco ‘numerieke staat’ van de Eerste Ban van de dienstdoende schutterij in Zeeland.

  Z.j. (vóór 1900).

  1 stuk.

 2. Bekendmaking van de burgemeester van Goes, dat op 30 januari 1919 in de Sociëteit VOV een informatieavond over de op te richten burgerwacht wordt gehouden.

1919 januari 30.

1 stuk.

 1. Algemene distributiebescheiden zonder vermelding van een gemeente.

  Z.j.

  1 omslag.

 1. Distributiebonnen van de distributiedienst in de gemeente Rotterdam.

  Z.j.

  6 stukken.

 1. Distributiebonnen van de distributiedienst in de gemeente Dirksland.

  Z.j.

  1 omslag.

 1. Distributiebonnen en brochures over melk en melkproducten zonder vermelding van een gemeente.

  Z.j.

  1 omslag.

 1. Brochure ‘De voeding in het arbeidersgezin’, uitgave van het hoofdbestuur van de Volksbond tegen drankmisbruik, met diverse eenvoudige recepten.

  Z.j. (ca. 1918).

  1 katern.

 1. Verpakking van tabak getiteld ’t Laatste Trekje van de Culemborgsche Stoomtabaksfabriek M. Hijmans Jzn.

  1918 september 18.

  1 stuk.

  N.B. Deze tabaksverpakking van 30 gram werd samengesteld uit de laatste voorraad eerste kwaliteit tabak ‘extra lichte tabak voor de pijp’; ‘Maryland-snede, dubbel uitgelezen’. De fabriek moest aan het einde van de Eerste Wereldoorlog de productie staken door gebrek aan grondstoffen.