Beeldenstorm notulen Raad van Beroerten, dhr. S. Wassing

Gemeentearchief
HOME  |  Archieven/collecties  |  Recente aanwinsten  |  Beeldenstorm notulen Raad van Beroerten, dhr. S. Wassing

Beeldenstorm notulen Raad van Beroerten, dhr. S. Wassing

Van de heer Sander Wassing ontvingen wij fotokopieën en scans van de notulen van het onderzoek van de Raad van Beroerten naar mensen uit Goes uit 1568, en transcripties daarvan. Het archief van de Raad van Beroerten berust in het Rijksarchief in Brussel.
 


 Aanleiding was de lezing die hij op 23 januari gaf op uitnodiging van Historisch Museum De Bevelanden met de titel 'Goes, de Beeldenstorm en Alva’s Raad van Beroerten. Een stad in het oog van de (Beelden)storm?' Sander Wassing schonk de map met papieren aan het Historisch Museum De Bevelanden, dat deze direct aan het Gemeentearchief doorgaf. Later ontving het Gemeentearchief ook de scans.
 

Sander Wassing (links) en Koen van Rooijen, conservator van het museum
 


Zie hieronder de tekst van de uitnodiging voor de lezing.

In de zomer van 1566 raakten de gemoederen overal in de Nederlanden oververhit. Een explosieve mix van religieuze, sociale en economische onrust begon te gisten. Aangespoord door vlammende betogen van hagenpredikers ging men op 10 augustus 1566 tot actie over. De Beeldenstorm greep razendsnel om zich heen en het Spaanse bewind in Brussel wankelde op haar grondvesten. Een antwoord van koning Filips II kon niet uitblijven: hij stuurde zijn belangrijkste generaal, de hertog van Alva met een leger om orde op zaken te stellen. Eenmaal aangekomen in Brussel stelde Alva een speciale rechtbank samen om de beeldenstormers op te sporen en te bestraffen: de Raad van Beroerten.
Ook Goes is niet ontsnapt aan de turbulente gebeurtenissen die in augustus 1566 overal in Zeeland plaatsvonden. Op 27 augustus, tijdens de jaarmarkt, liepen de spanningen hoog op. Hoewel er geen grootschalige vernielingen werden aangericht, kon men niet verhinderen dat heiligenbeelden op het kerkhof werden beschadigd.
Toen de rust en orde in den lande eenmaal was hersteld, achtte Alva een onderzoek in Goes noodzakelijk. Waren inwoners van Goes betrokken bij de ongeregeldheden op 27 augustus 1566 of bij oproeren elders in Zeeland? Hoe ging de Raad van Beroerten te werk?
Aan de hand van illustraties en passages uit het bronnenmateriaal wordt de geschiedenis van de Beeldenstorm tijdens de lezing besproken.

https://sanderwassing.nl/

Januari 2017