Atlas en folder Rijkspostspaarbank, mw. T. de Jonge

Gemeentearchief
HOME  |  Archieven/collecties  |  Recente aanwinsten  |  Atlas en folder Rijkspostspaarbank, mw. T. de Jonge

Atlas en folder Rijkspostspaarbank, mw. T. de Jonge

Van mevrouw T. de Jonge ontvingen wij een atlas uit 1921 en een folder  - in rijm - van de Rijkspostspaarbank uit 1934 om het sparen aan te moedigen.