Archief Vakschool voor Meisjes

Gemeentearchief
HOME  |  Archieven/collecties  |  Recente aanwinsten  |  Archief Vakschool voor Meisjes

Archief Vakschool voor Meisjes

Wij ontvingen een archief van de Vakschool voor Meisjes te Goes. Het bevat:

- Een plakboek van het Feestjaar 1968 ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan in 1968
- Een map met correspondentie
- Jubileumboekjes 1876-1926: Verslag uitgegeven ter gelegenheid van het vijftig-jarig bestaan der Ambachtsschool te Goes en Feestprogram
- Programma 11 mei 1928 10-jarig jubileum Vakschool voor Meisjes Goes 1918-1928
- Programma 28 april 1933 15-jarig Jubileum der Vakschool voor Meisjes Goes 1918-1933
- Multomap 1918-1958 met knipsels, jubileumboekjes en foto's Ambachtsschool en Vakschool
- Multomap knipsels en foto's jaren zeventig en tachtig
- Losse bladen met foto's, o.a. van een kamp in Saxenheim
- Toneelstukje De Witte Wiven