Archief o.a. div. scholen, dhr. H. Hoogerland

Gemeentearchief
HOME  |  Archieven/collecties  |  Recente aanwinsten  |  Archief o.a. div. scholen, dhr. H. Hoogerland

Archief o.a. div. scholen, dhr. H. Hoogerland

Van de heer H. Hoogerland ontvingen wij een archief met o.a. de volgende stukken.

- Openbare School “Het Binnenhof”: programma’s cursusjaar, schoolkrant, foto's
- leermethoden
- verzameling kindertoneelboekjes, muziekspelen e.d.
- knipsels, bonnen, foto's, boekjes e.d. Wilhelminadorp
- opstellen van leerlingen over het gemeentebestuur en andere thema's en werkstukken
- tijdschrift “Jonge Strijd”, jeugdblad van de N.V.V.-jeugdorganisatie
- (school)boeken, atlassen, liedboekjes en jeugdboeken
- correspondentie
- notulen werkgroep Groot Goes – Feyenoord,  Groot Goes – Zeeuwse Afrikanen
- onderwijsbrochure
- informatie en dorpskrant Dorpsbelangen ‘s-Heer Hendrikskinderen
- bladen en gidsen S.S.V. ’65
- aantekenboekjes met verslagen van lessen gegeven als kweekschoolleerling
- schooladministratie
- foto’s bouw semi-permanente “Jarinoschool” bij complex Stamperiusschool, Wilhelminadorp
- stukken van PvdA-fractie
- stukken Stamperiusschool
- stukken Scheidsrechtersvereniging Noord- en Zuid-Beveland 1941-2001
- uitgaven over De Betho
- draaiboeken carnavalsseizoen van de Stichting ARTI Carnaval Goes
- persoonlijke documenten, werkstukken
- boekje “Bijdrage tot de geschiedenis van het Weeshuis te Goes 1628-1928”
- brochure “Van generatie op generatie, over het Zeeuws Particulier Grondbezit”
- stukken werkbezoek Panevezys
- stukken OBS De Zuidwesthoek
- banden “Ouderenkontakt”
- hospiteerverslagen