Scriptie herbestemming KPN-gebouw - Hogeschool Zeeland

Gemeentearchief
HOME  |  Onderwijs  |  Hbo  |  Scriptie herbestemming KPN-gebouw - Hogeschool Zeeland

Scriptie herbestemming KPN-gebouw - Hogeschool Zeeland

Het werk zit er op voor Petula de Smit. Haar afstudeeronderzoek is klaar, alleen de officiële presentatie bij de Hogeschool Zeeland nog. Haar scriptie, het is een lijvig boekwerk geworden, met de titel 'Wonen in een kantoorgebouw', heeft ze aan het Gemeentearchief overhandigd.


Woonfunctie


De studente bouwkunde doorliep haar afstudeerstage bij Fierloos Architecten in Goes. Daar was een opdracht binnengekomen om een plan te maken voor de herbestemming van het KPN-gebouw aan de V.d. Spiegelstraat en zij mocht zich daar aan zetten. Het gebouw, dat nogal hokkerig is, voldoet niet meer aan de moderne eisen voor kantoren. Een van de huurders, KPN, heeft door de digitalisering bovendien steeds minder ruimte nodig. De opdrachtgever denkt aan een combinatie van zorg met een woonfunctie. Seniorenappartementen dus. Het is daarvoor een mooie locatie, zo aan de rand van de binnenstad. 
 

Ze startte haar onderzoek met de geschiedenis van het gebouw, momenteel door o.a. KPN en Randstad Uitzendbureau in gebruik. Bij het Gemeentearchief bekeek ze de oorspronkelijke bouwtekeningen uit 1936, de tekeningen van een aanbouw uit 1960, die van een volgende uitbreiding in 1978 en die van de bouw van een kelder in 1987.
 


De Rijkstelefooncentrale werd op 1 september 1939 in gebruik genomen.


Stedenbouwkundige


Binnen de gemeente kreeg ze nog meer informatie. Zo had ze een bespreking met een stedenbouwkundige, die haar aan het Bestemmingsplan Binnenstad-centrum, kaarten en een luchtfoto hielp waarop het aanwezige groen en de aanbouwen goed te zien waren.
 

Fragment van de luchtfoto
 

De luchtfoto, door Petula ingetekend. Met de witte lijn is de perceelsgrens aangegeven, het originele deel uit 1936 is blauw, het eerst aangebouwde deel uit 1960 groen en het laatst aangebouwde deel uit 1978 rood.


Rondje Goes


En ook op Rondje Goes, de Facebook-community voor oude foto's van Goes, vond ze iets van haar gading: een foto van de bouw in 1987 van de rampbestendige kelder op het Koepoortterrein, die verbonden is met de bovengrondse centrale. 

 

Links de foto die Petula op Rondje Goes vond, rechts de huidige situatie.


Groen


In haar plan heeft ze twaalf appartementen opgenomen, waarvan zes in het oude gedeelte en zes in een nieuw aan te bouwen deel. Het originele deel uit 1936 is beschermd stadsgezicht, daar heeft ze niets aan gewijzigd. Maar de hoge aanbouw achter zou in haar plan gesloopt worden en vervangen door een lagere aanbouw. Dat zou als bijkomend voordeel hebben dat het zicht vanuit de Manhuistuin er sterk op vooruit gaat. Ze heeft met name aandacht voor het aansluiten bij het aanwezige groen, ook dat van de Villa.

Denkt ze dat haar ontwerp uitgevoerd zal worden? Ze verwacht dat onderdelen van haar onderzoek goed bruikbaar zijn, mocht het tot transformatie van het gebouw komen, maar niet dat haar ontwerp integraal overgenomen zal worden. Dan wordt meer naar financiële haalbaarheid gekeken en komen er ongetwijfeld aanpassingen.

Sinds februari heeft ze full time aan het onderzoek gewerkt. Wil ze, nu ze klaar is met haar studie, verder gaan met herbestemmingen van gebouwen? Ze weet het nog niet. Het leukste werk vindt ze uitwerken van bouwplannen, wat ze in een eerdere stage deed, maar door haar onderzoek is ze wel geïnteresseerd geraakt in transformaties en de referentieprojecten die ze onderzocht vond ze erg inspirerend, dus wie weet.


 

Mei 2016