Profielwerkstuk telefonie - Calvijn College

Gemeentearchief
HOME  |  Onderwijs  |  Voortgezet onderwijs  |  Profielwerkstuk telefonie - Calvijn College

Profielwerkstuk telefonie - Calvijn College

Tijs Maljaars, Julia van Walsem en archiefmedewerker Frank de Klerk


Tijs Maljaars en Julia van Walsem (samen met de nu niet aanwezige Daphne Kapaan) hebben als onderwerp van hun profielwerkstuk de geschiedenis van de telefoon gekozen. Tegenwoordig heeft iedereen een mobieltje, welke ontwikkeling ging daaraan vooraf?
 


De drie leerlingen 4 havo van het Calvijn College bekijken daarvoor, naast literatuur en internet, allerlei bronnen uit de collectie van het Gemeentearchief.
Jaarverslagen, notulen en correspondentie van de gemeente, waarin af te lezen is hoe de komst van de telefoon in Goes verliep.
 


Pagina uit Register ingekomen stukken 1891 - 1901


Een brief van het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegraphie aan de gemeente d.d. 3 oktober 1899


Juni 2016