Profielwerkstuk Eerste Wereldoorlog - Calvijn College

Gemeentearchief
HOME  |  Onderwijs  |  Voortgezet onderwijs  |  Profielwerkstuk Eerste Wereldoorlog - Calvijn College

Profielwerkstuk Eerste Wereldoorlog - Calvijn College

V.l.n.r. Jearinde Klok, Carmen de Goffau en archiefmedewerker Frank de Klerk


Carmen de Goffau en Jearinde Klok, leerlingen 5 havo van het Calvijn College, wijden hun profielwerkstuk voor het vak Geschiedenis aan economische aspecten van de Eerste Wereldoorlog. Dat zal vooral een verhaal over schaarste en distributie worden.


De scholieren raadpleegden naast enige literatuur de Inventaris van het archief van de gemeente Goes 1851 - 1919, waarin onder 'Militaire Zaken' (naast stukken over de Nationale Militie, de Landstorm en de Schutterij) het zgn. oorlogsarchief is opgenomen.
 

Pagina uit de inventaris van het zgn. Oorlogsarchief.


Vijftig mapjes
 

Dit archief bevat onder meer ongeveer vijftig mapjes met stukken over distributie van bepaalde producten. Over elk voedingsmiddel, zoals vet, boter, vis, eenheidsworst, is er zo'n mapje. Dat geldt ook voor warmtebronnen, zoals steenkool, cokes, turf, hout, petroleum. En voor alles wat met kleding en huishoudelijk textiel te maken heeft, schoeisel, schortebont, manufacturen e.d. De distributie gold ook bouwstoffen, baksteen, ijzer en staal, en bijvoorbeeld leer en huiden en rijwielbanden.  

Carmen en Jearinde kozen de stukken over steenkolen, eenheidsworst en graan, om aan de hand hiervan te beschrijven hoe de distributie in Goes verliep.
 

Brief waarin het Ministerie de gemeente opdraagt partijen steenkolen in bezit te nemen en vervolgens te distribueren.


Brief met bepalingen van het Rijkskantoor over de zgn. eenheidsworst.Voorblad van de wekelijkse opgave door de gemeente van de beschikbare hoeveelheid graan.


De opgave van gedorst graan in die week


 

December 2017