Gastles Goes in de Middeleeuwen - Calvijn College

Gemeentearchief
HOME  |  Onderwijs  |  Voortgezet onderwijs  |  Gastles Goes in de Middeleeuwen - Calvijn College

Gastles Goes in de Middeleeuwen - Calvijn College
Frank de Klerk in de klas bij het Calvijn College 


Voor de klassen havo 4 van het Calvijn College verzorgt het Gemeentearchief jaarlijks gastlessen over de Middeleeuwse stad Goes. Deze les vormt een voorbereiding op een stadswandeling.
 


De stadswandeling, een route langs sporen van het middeleeuwse Goes, was het resultaat van een project leerstofvernieuwing van het Calvijn College voor het vak geschiedenis, waaraan het Gemeentearchief medewerking heeft verleend.

 

Goes aan het einde van de Middeleeuwen, nadat het van gravin Jacoba van Beieren toestemming had gekregen om grachten (vesten) te graven.
 

Zuid-Beveland rond 1500: een eiland vol dorpen. Goes is getekend als een imposante stad.
 

Achttiende-eeuwse kopie van een zestiende-eeuws (verloren gegaan) schilderij over het beleg van Goes door de geuzen en de ontzetting door Mondragon. De kopie werd gemaakt in opdracht van Dignus Keetlaer.
 

Het weeshuis naast de kapel van de Zwarte Zusters. Deze verbeelding omstreeks 1850 van de laatmiddeleeuwse situatie door Cormelis Springer berust deels op fantasie.