Archiefeducatie - Reinwardt Academie

Gemeentearchief
HOME  |  Onderwijs  |  Hbo  |  Archiefeducatie - Reinwardt Academie

Archiefeducatie - Reinwardt Academie

Van Marieke Houtekamer ontvingen wij de afstudeerscriptie "On(der)wijs verrijkend! Archiefeducatie. Over de bijdrage van archiefeducatie aan het Geschiedenisonderwijs."

Marieke Houtekamer studeerde Cultureel Erfgoed aan de Reinwardt Academie. Zij vergaarde de informatie voor haar onderzoek bij het Gemeentearchief Goes en diverse andere erfgoedinstellingen in den lande.Augustus 2013