Gemeentearchief Goes winter 2018

Gemeentearchief
HOME  |  Actueel  |  Nieuwsbrief  |  Gemeentearchief  |  Gemeentearchief Goes winter 2018

Gemeentearchief Goes winter 2018

Gemeentearchief Goes    nummer 4 - winter 2018
Zevende jaargang

Feestdagen
 

De medewerkers en vrijwilligers van het Gemeentearchief Goes wensen u alle goeds voor 2019. Nieuwjaarskaart 1914/15 door E.J. Cammelbeeck.

Studiezaal gesloten in kerstweek

Onze studiezaal is gesloten t/m dinsdag 1 januari. Woensdag 2 januari zijn we open vanaf 10.30 uur.


Studiezaal vrijdags gesloten

Met ingang van 1 januari 2019 wijzigen de openingstijden van de studiezaal van het Gemeentearchief. Nieuwe openingstijden: maandag tot en met donderdag van 9:00-12:30 uur. Verder op afspraak.

Dit is het laatste nummer
 

Het is tijd voor verandering. Dit is het laatste nummer van onze nieuwsbrief. Met veel plezier hebben we zeven jaar lang vier nummers per jaar gemaakt, waarmee we lieten zien wat er zoal omgaat bij het Gemeentearchief Goes.

We hopen dat onze lezers er veel interessante wetenswaardigheden uit de Goese geschiedenis in hebben gevonden. Uit de reacties bleek dat ook wel.

Veel onderwerpen die in de nieuwsbrief gestaan hebben, blijven (in ieder geval voorlopig) op onze website terugvindbaar.

Maar nu is het tijd voor verandering. Onze website gaat een belangrijkere rol spelen. Hoe, daarover later meer.

Informatie geven over onze collectie en de geschiedenis van Goes blijft uiteraard centraal staan.

Foto: Quirien Marijs PixZeeland


  Expositie '18', De Goese Tijdmachine


Kleitablet 8 januari begraven

Omdat de tentoonstelling in stappen van 100 jaar de geschiedenis van Goes 1418-2018 laat zien, en de vraag stelt wat er in 2118 nog zal zijn, wordt een kleitablet met de inhoud van de tentoonstelling begraven. De bedoeling is dat het in 2118 opgegraven wordt.  >>  lees meer

Digitaal Museum

Expositie gemist? De informatiepanelen van de expositie en een presentatie over de getoonde archeologische objecten zijn opgenomen in het Digitaal Museum op onze website.  >>  lees meer

Enkele personages uit het stuk: een soldaat, 'notaris Landschot' en (hieronder) 'keetwijven' met zoutpan
 

Impressie opening 3 oktober

Bij de opening van de expositie voerden Musical Vrienden met muzikale begeleiding door Byrd Kwintet een speciaal gemaakt stuk op over zes eeuwen geschiedenis van Goes. Foto's: Hans Colijn en Gemeentearchief.

Wethouder André van der Reest, die de opening verrichtte, met productieleider Willian Heesters en 'Jacoba van Beieren'.

Gemeentearchivaris Mirjam Louisse


  Einde 100-jarige herdenking Eerste Wereldoorlog


Expositie Grote Kerk

De pop up-tentoonstelling van het Gemeentearchief over de Eerste Wereldoorlog was op 17 november te zien bij de voorstelling The Last Post in de Grote Kerk. De voorstelling trok ruim zeshonderd bezoekers.
De pop up-expositie is ook op onze website te bekijken.  >>  lees meer

Veel materiaal ontvangen

Tijdens de herdenkingsjaren van de Eerste Wereldoorlog hebben wij oproepen geplaatst voor foto's en documenten uit de periode van de Eerste Wereldoorlog 1914 - 1918. Daarop hebben wij veel mooi materiaal mogen ontvangen. Wilt u zien wat wij binnenkregen?  >>  lees meer
Binnenkort komen de foto's beschikbaar via onze beeldbank.


  Einde 2018 Jaar van het Cultureel Erfgoed


De Europese Commissie riep 2018 uit tot het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed onder het motto ‘Where the past meets the future’. Elke maand had een eigen thema. Het Gemeentearchief sloot hier samen met de regioarcheoloog bij aan. Elke maand was er op de website van het Gemeentearchief en op die van het Oosterschelderegio Archeologisch Samenwerkingsverband Oas (Scez) iets te zien dat te maken heeft met het thema.  >> bekijk alle maandthema's

December
Grenzeloos erfgoed

In sommige periodes in de geschiedenis van Goes is ‘Europa’ erg dichtbij. Daarbij gaat het om oorlogvoering, ofwel om handel.  >>  lees meer

November
Religieus erfgoed

In 1429 werd het klooster van de Kruisbroeders gesticht op de plek waar nu de Beestenmarkt ligt.  >>  lees meer

Oktober
Opgegraven geschiedenis

Op de lijst met verdronken dorpen in Zeeland staan er drie die binnen de gemeente Goes liggen: Oostkerke, Westkerke en Hongersdijk.  >>  lees meer


  Rederijkersonderzoek


Publieksdag

Wethouder André van der Reest opende de Publieksdag Rederijkersonderzoek in Slot Oostende op 6 oktober. Op de foto houdt hij een afbeelding op van rederijkerskamer De Nardusbloem, waarover hij ook vertelde in zijn toespraak.  >>  lees meer

Blogs

Regelmatig verschijnen posts op Rederijkers Zeeland over nieuwe vondsten in de archieven. Recent was er een over een leuke vondst in onze rechterlijke archieven.  >>  lees meer


  Educatie


Project Calvijn College weer van start

Het educatieproject met klassen vwo5 van het Calvijn College is weer gestart. Momenteel maken de leerlingen een keuze uit opdrachten over de lokale geschiedenis, die aansluiten bij de lesstof voor het vak geschiedenis. Vanaf januari werken ze in onze studiezaal aan de opdrachten. Ze presenteren hun werk in april tijdens de Academische Zitting in de Raadszaal.  >>  lees meer

Stadsgidsen

Op 28 november verzorgde archiefmedewerker Frank de Klerk weer een 'bijspijkerwandeling' voor de stadsgidsen. Foto Anneke van Waarden-Koets.

Bezoek oud-Statenleden

Archiefmedewerker Frank de Klerk en archiefvrijwilliger Joost Adriaanse, tevens oud-Statenlid, verzorgden op16 november voor de Vereniging Oud-Statenleden een inleiding over de geschiedenis van Goes in de voormalige raadszaal in het Stadhuis op de Grote Markt en aansluitend een rondleiding door de binnenstad. Foto Jan Verkleij.

Gastlessen Middeleeuwen

Voor twee klassen 4 vwo van het Calvijn College verzorgde Frank de Klerk van het Gemeentearchief weer de jaarlijkse lessen over het middeleeuwse Goes.  >>  lees meer

Wolphaartsdijk

Op uitnodiging van Visserij- en hengelsportvereniging ‘De Zandkreek’ hield Frank de Klerk op 16 november in Herberg De Griffioen een inleiding over de geschiedenis van Wolphaartsdijk.

De afbeelding hiernaast toont het wapen van Wolphaartsdijk, met de beeltenis van een griffioen.

Gastlessen Opstand 1566-1648

Voor vier klassen havo 4 van het Calvijn College verzorgde Frank de Klerk gastlessen over de Opstand (Tachtigjarige Oorlog).

Willem de Kooning Academie

Robbin Putter zit in het tweede jaar van de opleiding Ruimtelijk Ontwerpen aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. Zij kwam langs om oude foto's te zoeken voor een schoolopdracht.  >>  lees meer


  Onderzoek naar architect Jacobus Koeman


Oproep

Een vrijwilliger van het Nieuwe Instituut te Rotterdam doet onderzoek naar de in Wolphaartsdijk geboren architect Jacobus Koeman (1879-1978), bekend van o.a. het Haka-gebouw in Rotterdam.
Koeman werkte onder meer samen met de Rotterdamse architect J. Verheul. Deze was bij veel kerkrestauraties en -bouw in en rond Goes betrokken. Het zou kunnen dat zij elkaar daar ontmoet hebben en dat Verheul hem gestimuleerd heeft om naar Rotterdam te komen.
Daarop richt zich nu het onderzoek. Weet u meer over vroege contacten tussen Koeman en Verheul?  >>  lees meer


  Goed werk van onze vrijwilligers


Historische percelen Zuid- en Noord-Beveland
 

Na zijn project 'Digitale kadasterkaart Stad Goes van 1832' heeft Lo Jansen zich nu aan een nóg groter karwei gezet. Een uniek project, dat straks een belangrijke bron kan worden voor bijvoorbeeld genealogisch, geografisch, demografisch en sociologisch onderzoek.  >>  lees meer

Verder aan website Historie van Goes
 

Joost Adriaanse heeft zich na een onderbreking van een half jaar, waarin hij een website over de geschiedenis van Arnemuiden het licht deed zien, weer gezet aan een nieuwe periode voor de populaire website Historie van Goes: 1860 tot 1870.  >>  lees meer

Boekpresentatie 'Bevelandse belevenissen'
 

Archiefvrijwilliger en voormalig gemeentearchivaris Allie Barth (midden) en historicus Albert Kort (links) presenteerden op 30 november het boek Bevelandse Belevenissen, met verhalen gebaseerd op onder meer bronnen uit de collectie van het Gemeentearchief. Rechts uitgever Anthonie Fierloos. Foto Charles Linssen.


  Onze klanten


Wat komen bezoekers zoal doen in onze studiezaal? 

Bouwdossiers
 


We hebben er in deze nieuwsbrief nog nooit aandacht aan besteed, maar het merendeel van onze bezoekers komt om bouwvergunningen in te zien. Dat zijn architecten, projectontwikkelaars, aannemers en ook particulieren. Het Gemeentearchief beheert bouwdossiers die ouder zijn dan twintig jaar.
Ook onze bijdragen aan bodemonderzoek, bestemmingsplannen e.d. zijn onderwerpen die onbelicht zijn gebleven.

Biografie eerste academica Slavische talen
 

Nadja Louwerse, als buitenpromovenda verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, werkt aan een proefschrift over Anna Croiset van der Kop, de eerste  vrouw en Nederlander die een academische opleiding in de Slavische talen voltooide en dankzij wie de leerstoel Slavistiek in Leiden tot stand kwam. In Goes is ze op zoek naar sporen van twee bekenden van Anna.  >>  lees meer

Kunstwerk spooronderdoorgang en Ouroboros
 

Beeldend kunstenaar George Schade, die uitgekozen werd om het kunstwerk voor de spooronderdoorgang bij de Van Hertumweg te maken, was op bezoek om onderzoek te doen naar een oud in Goes gebruikt symbool, Ouroboros, ofwel de zich in de staart bijtende slang, het symbool voor oneindigheid.  >>  lees meer

Familiegeschiedenis
 


Jacques de Coninck was bij het Gemeentearchief om gegevens te zoeken over de familie De Coninck.  >>  lees meer 

100 jaar Vrouwengilde Goes
 In 2019 bestaat het Vrouwengilde Goes honderd jaar. Secretaris Thea van Dijk doorzocht het archief van het Vrouwengilde voor een verhaal dat zij schrijft over de geschiedenis ervan.  >>  lees meer


  Recent op de website geplaatst


Even omzien

Eind jaren negentig verscheen in de PZC de historische rubriek Even omzien. De bijdragen van het Gemeentearchief zijn op onze website geplaatst.  >>  lees meer

Stations op Zuid-Beveland

Nummer 9 van de serie artikelen door Marius Broos over het spoor op Zuid-Beveland, gepubliceerd in De Zuid-Wester Rail Koerier, is op onze website geplaatst. Dit keer gaat het over station Lewedorp.  >>  lees meer


  Nieuws over de collectie


Schenkingen

Regelmatig ontvangt het Gemeentearchief schenkingen. Deze bijdragen aan onze collectie ontvingen wij recent. 

Etsen Goes door R. Ludwig
dhr. H. Kloosterman

Boekjes o.a. Grote Kerk en pluimveecongres Ottawa 1927
dhr. W. Kakebeeke

Foto's vroege fotografen
dhr. L. Janssens

Kwartierstaat Van Strien
dhr. K.Visscher

Foto's Nederlands-Indië
dhr. A. Haaij

Foto's o.a. restauratie monumenten
dhr. C. Pieters

Nieuwe boeken in onze bibliotheek

Het Gemeentearchief heeft weer diverse titels aan de collectie toegevoegd.

U kunt de boeken inzien in onze studiezaal. 
>>  lees meer
 


  Publicaties


Nieuwsbrief Goes-West

Voor Goes West... Thuis Best, een samenwerking van de gemeente en de RWS, leverde het Gemeentearchief een artikel over de geschiedenis van het blokje te slopen huizen aan de Naereboutstraat, Willem Barentzstraat en Pasteurstraat.  >>  lees meer

Bevelands Heem

Nummer 17 van de rubriek Bevelands Heem, die het Gemeentearchief samen met Heemkundige Kring De Bevelanden publiceert in de Bevelandse Bode, is verschenen.  >>  lees meer

Boek culturele collaboratie Tweede Wereldoorlog

Het boek 'Cultuur wordt Kultuur, Culturele collaboratie in Zeeland' van Lo van Driel is uit. Voor deze studie maakte hij onder meer gebruik van bronnen uit onze collectie.  >>  lees meer
 

De Spuije

Het Gemeentearchief heeft weer op diverse wijzen bijgedragen aan De Spuije. 

De Spuije is een uitgave van Heemkundige Kring De Bevelanden en de Vrienden van het Historisch Museum De Bevelanden.
Wilt u De Spuije ook ontvangen? Meer informatie over de Heemkundige Kring vindt u op www.hkdebevelanden.nl.

Michiel

Voor Michiel, het magazine van het ADRZ, leverde het Gemeentearchief foto's met informatie over ziekenvervoer.  >>  lees meer

Geschiedenis Goese Polder

Deel 24 van de serie 'Geschiedenis van de Goese Polder', door Frits de Kaart, die in de Torenflits gepubliceerd wordt, is op onze website geplaatst: Woningbouw in een drassige polder.  >>  lees meer

Wij van Zeeland

Voor het laatste nummer van Wij van Zeeland, de uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging NGV afdeling Zeeland, leverde het Gemeentearchief een artikel over families Van Strien in Wolphaartdijk.  >>  lees meer


  Tentoonstellingen in het Stadskantoor


Gemeentegalerie

In de hal van het Stadskantoor van Goes organiseert het Gemeentearchief maandelijks een tentoonstelling. In oktober en november is dat een tentoonstelling gemaakt door het Gemeentearchief. De overige maanden gaat het meestal om kunstzinnig werk van inwoners van de gemeente. 
>>  tentoonstellingsagenda

Archeologievitrines

In de archeologievitrines in de hal van het Stadskantoor zijn vanaf half januari tot 1 maart archeologische vondsten van 'amateur'-archeologen te zien. Het is een zeer diverse tentoonstelling, van pelgrimsinsignes tot vingerhoedjes en van mondharpjes tot kastbeslag.  >>  lees meer


  Contact


 
  Gemeentearchief Goes
  M.A. de Ruijterlaan 2
  4461 GE Goes

  T (0113) 249 783

  E gemeentearchief@goes.nl

  W www.gemeentearchiefgoes.nl


  Openingstijden

  Maandag t/m donderdag 09.00 - 12.30 uur
  Maandag t/m donderdag 's middags op afspraak, tel. 249 783


  Redactie

  Jeroen Dagelinckx
  Frank de Klerk
  Hans Kloos
  Mirjam Louisse
  Willy van Meegen (samenstelling en teksten)

 
  Fotoverantwoording

   Foto's waarbij (hierboven of na doorklikken) geen naam van de fotograaf vermeld staat: Gemeentearchief Goes

 
  Privacybeleid

  Gegevens uit de database van abonnees van deze nieuwsbrief worden uitsluitend gebruikt om de nieuwsbrief per e-mail te sturen.
  Adressen worden niet aan derden verstrekt.