Gemeentearchief Goes najaar 2018

Gemeentearchief
HOME  |  Actueel  |  Nieuwsbrief  |  Gemeentearchief  |  Gemeentearchief Goes najaar 2018

Gemeentearchief Goes najaar 2018

Gemeentearchief Goes    nummer 3 - najaar 2018
Zevende jaargang. Deze nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar.

Jacoba, keetwijven, Lucas Pol, Naerebout en meer!
 

De opening van de expositie '18' is op woensdag 3 oktober om 17.00 uur in het Stadskantoor.
Programma met toneel en muziek m.m.v. Musicalvrienden en Byrd kwartet. 

Klik op deze link om u aan te melden voor de opening

Aanmelden graag vóór 28 september. We hebben een beperkt aantal plaatsen, dus wacht niet te lang met aanmelden.


Agenda 2018

03 okt Opening expositie '18'
06 okt Publieksdag Rederijkers
17 nov The Last Post
31 dec Einde Jaar Cultureel Erfgoed

Onze studiezaal is gesloten in de kerstweek van 24 t/m 28 december.

Expositie '18'
Tijdreis door zes eeuwen Goes
 

Wat is over 100 jaar het erfgoed van onze tijd? Wat uit 2018 zal in 2118 nog van belang zijn? Deze vraag roept de expositie ‘18' op. Aan de hand van dwarsdoorkijkjes en iconen wordt de geschiedenis van Goes belicht. Als een tijdmachine, verbeeld door een uurwerk waarvan de ouderdom de hele periode van deze tentoonstelling omvat.
Eerst stond het uurwerk op het Stadhuis, daarna op een kapel vlakbij de haven, vervolgens op het torentje van de nieuwe stenen havenpoort, later op de getijdewatermolen en vandaag in Historisch Museum De Bevelanden.
De expositie is een tijdreis door 600 jaar Goese geschiedenis met de jaren ‘18’ als ijkpunt.  >>  lees meer


  Foto van de week


Wedstrijd naam bedrijventerrein

De gemeente bereidt een bedrijventerrein voor in de hoek van de A58 en de Deltaweg. De werknaam was Poel V, maar nu zoekt de gemeente een definitieve naam en heeft daarvoor een wedstrijd uitgeschreven. U kunt t/m 22 oktober inzenden.  >>  lees meer
Op de foto bewegwijzering naar o.a. Poel I, III en IV op de kruising van de Anthonie Fokkerstraat. Foto Tannie de Jonge 1998.


Rederijkersonderzoek Zeeland


Publieksdag 6 oktober

Op zaterdag 6 oktober is er weer een publieksdag van het Rederijkersonderzoek Zeeland, waarin het Gemeentearchief ook participeert. 
De bijeenkomst vindt ditmaal plaats in Goes, in Slot Oostende. Het programma spitst zich toe op de Bevelanden, met aandacht voor bekende rederijkerskamers in Goes, 's-Gravenpolder en Kapelle en onbekende in Wolphaartsdijk, Kruiningen, Yerseke en Waarde.  >>  lees meer


  Leeuwarden Culturele Hoofdstad


Goese archiefstukken als decor

Bouwtekeningen en schetsen van diverse Goese dijken zijn in september en oktober te zien tijdens het muziektheater De StormRuiter in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad. De beelden zijn verwerkt in een film die tijdens de voorstelling wordt vertoond. Hiernaast een van die schetsen, een doorsnede van het te maken profiel van de dijk bij het Ganzenest. 


  Synode van Dordrecht 400 jaar


Lezing 29 september

Dit jaar is het 400 jaar geleden dat de Synode van Dordrecht begon. Huib Uil kwam onderzoek doen ter voorbereiding van een inleiding die hij op zaterdag 29 september in Zierikzee houdt. Bijzonder is dat de voormalige archivaris daarvoor archieven raadpleegde die hij zelf ooit geïnventariseerd heeft.  >>  lees meer


  Eerste Wereldoorlog


The Last Post 17 november

De tentoonstelling van het Gemeentearchief over de Bevelanden tijdens de Eerste Wereldoorlog die in oktober en november 2014 in het Stadskantoor te zien was en later nog als pop up expositie in de Magdalenastraat, is op zaterdag 17 november in de Grote Kerk te bekijken ter gelegenheid van de voorstelling The Last Post.  >>  lees meer


  2018 Jaar van het Cultureel Erfgoed


De Europese Commissie heeft 2018 uitgeroepen tot het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed onder het motto ‘Where the past meets the future’. Elke maand heeft een eigen thema. Het Gemeentearchief sluit hier samen met de regioarcheoloog bij aan. Elke maand is er op de website van het Gemeentearchief en op die van het Oosterschelderegio Archeologisch Samenwerkingsverband Oas (Scez) iets te zien dat te maken heeft met het thema.

September
Beladen erfgoed

Een notariële akte uit 1730 vertelt ons dat een schip met de naam Goes naar 'De Bogt' zou gaan varen. Dat moet haast wel de Bocht van Guinea zijn.  >>  lees meer

Augustus
Landgoederen en buitenplaatsen

In de gemeente Goes lagen vroeger diverse landgoederen en buitenplaatsen. Enkele bleven bewaard.  >>  lees meer

Juli
Erfgoed is van ons allemaal

We zijn allemaal erfgenaam van ons erfgoed. Niet alleen gebouwen, ook de sporen in de grond van oudere voorgangers, de archeologie en objecten in musea, archieven, kerken, kastelen.  >>  lees meer


  In en om de stad


Detail, de kaart is gedraaid, zodat het noorden boven ligt.

Archeologische vondst haven

Bij archeologisch onderzoek aan de Houtkade is een eeuwenoude havenbeschoeiing en steiger blootgelegd. In de media is daar veel aandacht aan besteed. Frank de Klerk van het Gemeentearchief heeft daarbij de historische context geschetst. De ligging klopt precies met deze kaart uit 1650 door Jacob Reynoutszn (detail). Het gebied waar het om gaat is westelijk van het galgenveld.  >>  lees meer

Infocentrum Spoortunnel

In het nieuwe infocentrum voor de spooronderdoorgang bij de overgang Van Hertumweg (aan Lijnbaan 14) is een presentatie te zien over de historie van het spoor in Goes, met foto's uit de collectie van het Gemeentearchief.
Hiernaast het station van Goes vlak voor de opening van de lijn Bergen op Zoom - Goes op 1 juli 1868.  >>  lees meer


  Luchtfoto's Goes


Luchtfoto's NIMH online

Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie heeft ongeveer 3000 luchtfoto's online gezet. Daaronder zijn ook foto's van Goes.  >>  lees meer


  Educatie


Christelijk Lyceum (Ostrea)

Tijdens een reünie van het eindexamenjaar 1964 van het vroegere Christelijk Lyceum (tegenwoordig Ostrea) op 25 september hield Frank de Klerk van het Gemeentearchief een presentatie over de ontwikkeling van Goes vanaf 1960, met aansluitend een rondleiding door de binnenstad. 

Scalda Bouwkunde

De kerk van 's-Heer Arendskerke wordt momenteel gerestaureerd. Robin Goedegebure zoekt naar gegevens hierover en over eerdere restauraties. Het is voor een schoolopdracht. Robin zit in het examenjaar van de opleiding Middenkaderfunctionaris Bouw aan Scalda in Vlissingen.  >>  lees meer

Boek melksalon Opril Grote Markt

Tijdens de presentatie van het boek 'De Melksalon' door Reineke van Wouwe op 8 september, dat zich deels afspeelt in het pand aan de Opril Grote Markt waar nu kookstudio De Witte Lelie zit, hield Willy van Meegen van het Gemeentearchief een inleiding over de geschiedenis van het pand.  >>  lees meer

Scalda Bouwkunde

Corinda Michielse zit in het examenjaar van de opleiding Middenkaderfunctionaris Bouw aan Scalda in Vlissingen. Voor een schoolopdracht onderzoekt ze de restauraties die de Grote of Maria Magdalenakerk in de loop der jaren ondergaan heeft.  >>  lees meer


  Onze klanten


Wat komen bezoekers zoal doen in onze studiezaal? Dit keer vijf bezoekers die op zoek waren naar voorouders, van wie drie toevallig in Wolphaartsdijk. Twee van hen toevallig naar een Van Strien.

Voorstelling over familie Oranje
 

Theatermaakster Nelleke Nieuwboer was op bezoek om gegevens over families Oranje te zoeken. Ze bereidt een voorstelling voor waarin die zullen voorkomen, verweven met de koninklijke familie Van Oranje. Zij hoopt op reacties met informatie over de Oranjes in Goes en daarbuiten.  >>  lees meer

Dochter van burgemeester Vermet van 's-Heer Arendskerke
 

Nanny Elsman-Vermet uit Montfoort was met haar kleinzoon op bezoek om te kijken wat er te vinden was over de familie Vermet. Het uitstapje was een verjaardagscadeau van hem voor zijn oma. De vader van mevrouw Vermet was burgemeester van 's-Heer Arendskerke van 1955 tot 1970.  >>  lees meer

Molenaar Van Strien uit Wolphaartsdijk
 


Mary en Jeff DeMann uit New York waren op bezoek om naar sporen van Mary's voorouders te zoeken. Haar grootvader van moederszijde kwam uit Yerseke en haar grootmoeder van vaderszijde uit Wolphaartsdijk. De laatste was Maatje van Strien, dochter van de molenaar. In Amerika werd het Martha.  >>  lees meer 

Dijkgraven Van Strien in Wolphaartsdijk
 

.

Veel voorouders en verwanten van Hans Lodder aan moederszijde waren dijkgraaf in Wolphaartsdijk. Hij was op bezoek om in overlopers te zoeken naar grondaankopen van een van hen, Jan Hendrikszn. van Strien. Hans Lodder woont tegenwoordig in Zweden en combineerde familiebezoek en archiefonderzoek.  >>  lees meer

Hoeve Naaldwijk in Wolphaartsdijk
 

Jaco Overbeeke was bij het Gemeentearchief om uit te zoeken in welk jaar Maria Janna Overbeeke hoeve Naaldwijk in Wolphaartsdijk kocht. Hij wist al dat het rond 1895 moest zijn en wilde het graag precies weten. Het is dan ook een intrigerend verhaal, dat hem tot deze zoektocht inspireerde.  >>  lees meer


  Recent op de website geplaatst


Wandreliëf Elsa Westland

In onze rubriek 'Beeldende kunst' is opgenomen een bijdrage over het keramische wandreliëf van Elsa Westland, dat eind jaren zeventig aangebracht werd in de entree van het voormalige Gak-gebouw. Het gebouw wordt wellicht gesloopt en voor het kunstwerk wordt een nieuwe plaats gezocht.  >>  lees meer

Rubriek Van jaar tot jaar

De rubriek 'Van jaar tot jaar' op onze website is inmiddels aangevuld tot het jaar 2016. In de rubriek vindt u gegevens over Goes en Zuid-Beveland die voornamelijk afkomstig zijn uit (voorgangers van) de Provinciale Zeeuwse Courant vanaf 1900.  >>  naar de rubriek


  Nieuws over de collectie


Schenkingen

Regelmatig ontvangt het Gemeentearchief schenkingen. Deze bijdragen aan onze collectie ontvingen wij recent. 

Portretten Coppens, Grim fotograaf Verschoore
dhr. L. Janssens

Ansichten streekdracht
dhr. L. Janssens

Groepsfoto Vlasmarkt door J.A.A.K. Spruijt
dhr. R. Bitter

Prentbriefkaarten hondenkar en landbouw
dhr. R. Cammelbeeck

Portretten fotograaf Mink
dhr. L. Janssens

Portretten fotograaf Elzinga
dhr. L. Janssens

Foto's Een Bunder Kunst
dhr. J.P. Allemekinders

Foto haven winter 1928/29
dhr. M. Dijkema


Oproep Eerste Wereldoorlog

In reactie op onze oproep naar foto's en documenten uit de periode van de Eerste Wereldoorlog ontvingen wij reeds veel interessant materiaal. Nieuw materiaal is nog steeds welkom. Recent ontvingen wij prentbriefkaarten. 

Serie nieuwjaarskaarten
dhr. R. Cammelbeeck

Wilt u zien wat wij eerder al binnenkregen?  >>  lees meer

Nieuwe boeken in onze bibliotheek

Het Gemeentearchief heeft weer diverse titels aan de collectie toegevoegd.

U kunt de boeken inzien in onze studiezaal. 
>>  lees meer
 


  Publicaties


De Spuije

Het Gemeentearchief heeft weer op diverse wijzen bijgedragen aan De Spuije. >>  lees een recensie

De Spuije is een uitgave van Heemkundige Kring De Bevelanden en de Vrienden van het Historisch Museum De Bevelanden.
Wilt u De Spuije ook ontvangen? Meer informatie over de Heemkundige Kring vindt u op www.hkdebevelanden.nl.

Geschiedenis Goese Polder

Deel 23 van de serie 'Geschiedenis van de Goese Polder', door Frits de Kaart, die in de Torenflits gepubliceerd wordt, is op onze website geplaatst: Betonnen bouwwerk in de polder. (Over de televisietoren.)  >>  lees meer

Wij van Zeeland

Voor het laatste nummer van Wij van Zeeland, de uitgave van de NGV afdeling Zeeland, leverde het Gemeentearchief een artikel over bovengenoemd genealogisch onderzoek rond hoeve Naaldwijk.  >>  lees meer

Bevelands Heem

In het huis-aan-huisblad Bevelandse Bode verschijnt elke twee weken de rubriek Bevelands Heem, met een oude foto en vragen aan het publiek. De rubriek is een samenwerking van het Gemeentearchief en Heemkundige Kring De Bevelanden.  >>  lees meer


  Tentoonstellingen in het Stadskantoor


Gemeentegalerie

In de hal van het Stadskantoor van Goes organiseert het Gemeentearchief maandelijks een tentoonstelling. In oktober en november is dat een tentoonstelling gemaakt door het Gemeentearchief. De overige maanden gaat het meestal om kunstzinnig werk van inwoners van de gemeente. 
>>  tentoonstellingsagenda


  Kort


  
  Historisch Museum De Bevelanden zoekt vrijwilligers educatie
 


  Heeft u een tip?  Heeft u een nieuwtje dat interessant is voor de lezers van deze nieuwsbrief?
  Laat het ons weten. Ook opmerkingen en aanvullingen kunt u mailen naar
  nieuwsbriefgemeentearchief@goes.nl
 


  Contact


 
  Gemeentearchief Goes
  M.A. de Ruijterlaan 2
  4461 GE Goes

  T (0113) 249 783

  E gemeentearchief@goes.nl

  W www.gemeentearchiefgoes.nl


  Openingstijden

  Maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur
  Maandag t/m donderdag 's middags op afspraak, tel. 249 783


  Redactie

  Jeroen Dagelinckx
  Frank de Klerk
  Hans Kloos
  Mirjam Louisse
  Willy van Meegen (samenstelling en teksten)

 
  Fotoverantwoording

  Foto's waarbij (hierboven of na doorklikken) geen naam van de fotograaf vermeld staat: Gemeentearchief Goes

 
  Abonnees

  Deze nieuwsbrief ook per e-mail ontvangen? U kunt zich hier aanmelden. Ook de vorige nummers kunt u hier bekijken.
  Nieuwsbrief afzeggen? Klik hier. Lukt dit niet? Stuurt u dan een mail naar gemeentearchief@goes.nl

 
 Privacybeleid

 Gegevens uit de database van abonnees van deze nieuwsbrief worden uitsluitend gebruikt om de nieuwsbrief per e-mail te
 sturen. Adressen worden niet aan derden verstrekt.