Gemeentearchief Goes voorjaar 2018

HOME  |  Nieuws/Actueel  |  Nieuwsbrief  |  Gemeentearchief  |  Gemeentearchief Goes voorjaar 2018

Gemeentearchief Goes voorjaar 2018

Gemeentearchief Goes    nummer 1 - voorjaar 2018
Zevende jaargang. Deze nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar.

     

Gemaakt landschap
 

Het thema voor april van het Jaar van het Cultureel Erfgoed is 'Gemaakt landschap.' Halverwege april kunt u over menselijk ingrijpen in het ons omringende landschap een bijdrage verwachten op onze website en op die van het Oosterschelderegio Archeologisch Samenwerkingsverband. 

Hierboven een kaart van 'Bovendeel der Zandkreek en van de Schengen. 1751 - 1860', waarbij de rood ingekleurde delen de situatie in 1860 verbeelden.

Zie voor onze invulling van de thema's van de afgelopen maanden voor het Jaar van het Europees Erfgoed elders in deze nieuwsbrief.

Feestdagen
 De medewerkers van het Gemeentearchief wensen u een Vrolijk en Zalig Pasen. Wenskaart omstreeks 1910.

Het Gemeentearchief is gesloten op Goede Vrijdag 30 maart, Tweede Paasdag 2 april, Koningsdag 27 april, Hemelvaartsdag 10 mei, 11 mei en Tweede Pinksterdag 21 mei.


  Foto van de week


Foto J. Dagelinckx

Paasmarkt

Op Paaszaterdag 31 maart en Tweede Paasdag 2 april is weer de Paasmarkt in het Ambachtscentrum. Kijk op Goes is Goes.
Op de foto voorbereidingen voor een markt in het Ambachtscentrum tijdens Open Monumentendag 2008.
Elke week vindt u op onze website de Foto van de week, een afbeelding uit onze collectie die aansluit bij de actualiteit. 
>>  archief Foto van de week


  Burgemeester Blaaubeen


Burgemeester Blaaubeen. Tekening door wed. Spanier. Uit: H.G. Hartman jr., Gedenkschrift van het Blaaubeenfeest, Goes 1877

Blaaubeenlezing

Op 4 april is in Middelburg de derde jaarlijkse Blaaubeenlezing. Huib Zuidervaart spreekt over sterrenkunde in de eerste helft van de negentiende eeuw. De lezing is onderdeel van zijn aanstelling als Fellow van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen aan University College Roosevelt.
De Blaaubeenlezing is genoemd naar Martinus Pieter Blaaubeen, van 1852-1878 burgemeester van Goes. Hij stelde bij zijn 25-jarig ambtsjubileum in 1877 de Blaaubeenbeurs in, om 'jongelieden van goeden aanleg en onbemiddelde ouders, ingezetenen der gemeente, in staat te stellen om het onderwijs aan één der beide Hogere Burgerscholen, alhier, te genieten'.

Binnenkort verschijnt in de rubriek 'De Goese jaren van' op onze website een bijdrage over deze beroemde burgemeester en de geschiedenis van zijn Blaaubeenbeurs en het Blaaubeenfonds.


  Jacoba


Vorig jaar werd op allerlei manieren gevierd dat de vesten 600 jaar waren. In 2018 is er nog een staartje. De belangstelling voor Jacoba van Beieren, aan wie we de vesten te danken hebben, duurt ook onverminderd voort.

Wandeling langs de vesten

Op zaterdag 26 mei kunt u een wandeling langs de vesten maken onder leiding van Frank de Klerk. Dit is een vervolg op de lezing over de ontwikkeling van de vesten door de eeuwen heen, die hij vorig jaar hield op uitnodiging van Heemkundige Kring De Bevelanden.  >>  lees meer

Geocache loopt goed

De geocache langs de vesten trekt wandelaars uit het hele land en krijgt goede beoordelingen. De gps-speurtocht werd vorig jaar geïntroduceerd op 21 november, precies op de datum van het privilege om de vesten te graven.  >>  lees meer
Foto M.L. Kloos

Het verlangen naar Jacoba

In Slot Oostende komen oude tijden en bewoners tot leven. Van 12 t/m 22 april voeren Musicalvrienden 'Het verlangen naar Jacoba' op.
Hiernaast een detail van het portret van Jacoba door Reynier de Muynck, dat in de Ridderzaal van het slot hangt.


  2018 Jaar van het Cultureel Erfgoed


De Europese commissie heeft 2018 uitgeroepen tot het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed onder het motto ‘Where the past meets the future’. Elke maand heeft een eigen thema. Het Gemeentearchief sluit hier samen met de regioarcheoloog bij aan. Elke maand is er op de website van het Gemeentearchief en op die van het Oosterschelderegio Archeologisch Samenwerkingsverband Oas (Scez) iets te zien dat te maken heeft met het thema.

Maart
Drinkwater op de Bevelanden

In maart was het thema Water. Van hollestellen, putten, vaten, regenbakken en pompen naar de aanleg van de waterleiding. De geschiedenis van het drinkwater op de Bevelanden. 
>>  lees meer

Februari
Bier

Februari stond in het teken van Duurzaam vakmanschap. Dat illustreren we aan de hand van de geschiedenis van het bier in Goes. Die gaat ver terug.  >>  lees meer

Januari
Drie Koningen

Het thema van januari was Creativiteit vanuit traditie. Dat inspireerde om de viering van het Drie Koningenfeest (6 januari) in Goes als uitgangspunt te nemen.  >>  lees meer


  In en om de stad


Molentocht

Voor een boekje voor de deelnemers aan de Molentocht, de oldtimer-rit die elk jaar veel (internationale) belangstelling trekt en die finisht op de Grote Markt, leverde het Gemeentearchief een verhaal over de geschiedenis van de Grote Markt. De Molentocht is dit jaar op 20 mei. Op de foto de Molentocht in 2003.
Foto A.D. Boonman.

Westerkerk uit de steigers

De spits van de Westerkerk heeft een nieuwe koperen bekleding gekregen. De toren heeft sinds oktober in de steigers gestaan. De klok blijft zonder wijzers.
Die hebben er nooit gezeten. In 1930 heeft men wel de aanleg gedaan om ooit een klok te kunnen plaatsen, maar het is er nooit van gekomen. In de volksmond heet het omdat een werkman naar beneden viel en overleed. Het was echter vanwege het bereiken van de bodem van de financiële middelen. De mogelijkheid om de wijzers nu alsnog te plaatsen is wel onderzocht, maar daarvoor moeten zoveel gaten in de toren van het monument geboord worden, dat men ervan afzag. Binnen in de kerk is ook al het een en ander gerestaureerd. 
>>  lees meer

Nieuw restaurant aan 
Blaauwe Steen

Aan de Blaauwe Steen opent deze week restaurant Hector. De nieuwe uitbater won tijdens de verbouwing van het pand, waarvan het oudste deel uit de vijftiende eeuw stamt, bij het Gemeentearchief informatie in over de geschiedenis. Het pand bij de haven heeft al heel lang een horecabestemming. 
Vroeger nog zaten de gildes van de bierstekers en zakkendragers in de keldertjes. Zij sjouwden last van en naar de schepen. Om het werk werd gedobbeld. De dobbelstenen werden gegooid op een grote plaat van blauw hardsteen, waaraan het straatje zijn naam dankt. Het straatje bestaat al sinds circa 1200. Lees een artikel van Frank de Klerk over de bierdragers in Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland 1980.
Op de foto horeca aan de Blaauwe Steen in 1975. Foto L.J. Abelmann.

Expositie watersnoodramp

In restaurant De Meerkoet in Wolphaartsdijk was in februari een expositie te zien over de watersnoodramp van 1953. Aanleiding was de herdenking op 1 februari bij het monument van de ramp. Jan Murre, tevens maker van het dorpsblad De Schalm, stelde de expositie samen uit zijn eigen collectie en die van het Gemeentearchief.

Foto Geerteskerk in de prijzen

De 10-jarige Pam Buijsrogge uit Kloetinge won de nationale fotowedstrijd van Actie Kerkbalans met deze foto van een winterse Geerteskerk. De prijsuitreiking was in januari in Baarn.
Pam won de wedstrijd ‘Jouw kerk in beeld’ in de categorie voor kinderen. Aan de Actie Kerkbalans doen meer dan tweeduizend kerken mee. Zij vragen hun leden om een bijdrage voor hun kerk. Het doel is om lokale parochies en gemeenten van de Rooms-Katholieke kerk, de Protestantse kerk en de Oud-Katholieke kerk te behouden.
De foto is opgenomen in de collectie van het Gemeentearchief.


  Educatie


Project Technasium Pontes

Vier leerlingen 4 havo gaan plannen maken voor een herbestemming van het voormalige GAK-gebouw. Ze denken erover om elke verdieping een andere functie te geven. 
>>  lees meer

Snuffelstage Pontes Pieter Zeeman

Floris van Belzen, leerling 4 havo aan Pontes Pieter Zeeman in Zierikzee, draaide een weekje mee bij de gemeente en was een ochtend bij het Gemeentearchief. Hij heeft daar gegevens uitgezocht over de beroemde voetballer Frans de Munck, die in 1922 in Goes geboren werd en die bekend stond als de 'Zwarte Panter'. 
>>  lees meer

Praktische opdracht Pontes

Thijs van Zonneveld, leerling 6 vwo aan Pontes Goese Lyceum, werkte aan een praktische opdracht voor het vak geschiedenis. De opdracht was om een verslag te maken over een onderwerp van na 1500. Na wat praten bij het Gemeentearchief is dat uitgemond in het onderwerp 'Bouwgeschiedenis van de Oostsingel'.  >>  lees meer

Praktische opdracht Pontes

Isa Hamelink, leerling 6 vwo aan Pontes Goese Lyceum, koos 'Goes in de patriottentijd' als onderwerp voor haar praktische opdracht geschiedenis. Naast informatie op internet en literatuur bestudeerde zij bij het Gemeentearchief originele bronnen uit deze heftige periode van opstand tegen de gevestigde orde (jaren tachtig van de achttiende eeuw).  >>  lees meer

't Noorderlicht

Groep 6/7 van CBS 't Noorderlicht werkt aan een project 'stadsmakers'. Het doel is om aan het einde van het project de ideale stad van de toekomst te hebben gebouwd. Het Gemeentearchief verzorgde hiervoor op 8 februari gastlessen.  >>  lees meer

Calvijn College

In onze studiezaal werken weer leerlingen 5 vwo van het Calvijn College aan archiefopdrachten. De opdrachten vormen een lokale illustratie van de lesstof en bereiden de leerlingen voor op wetenschappelijk onderzoek. Het project wordt afgesloten met een academische zitting op 12 april. Het is het zevende jaar op rij dat dit project plaatsvindt.  >>  lees meer


  Rederijkersonderzoek


Boek verschenen

Recent verscheen 'The Knowledge Culture of the Netherlandish Rhetoricians', een themanummer van het tijdschrift Renaissance Studies. Het is tot stand gekomen onder redactie van en met bijdragen van onder meer Arjan van Dixhoorn en Bart Ramakers van het project Rederijkersonderzoek Zeeland, waarin het Gemeentearchief ook participeert. Naar de website Rederijkers Zeeland.


  Onze klanten


Wat komen bezoekers zoal doen in onze studiezaal?

Biografie over elf Zeeuwen
 


 
Gerard Heerebout raadpleegde de B&W-notulen van 1898, op zoek naar gegevens over voormalig hbs-directeur Zegerus Theodorus Diehl. Hij was een van de elf prominente Zeeuwen die in 1877 meededen aan een hommage aan Charles Darwin.  >>  lees meer

Genealogie Dekker
 Tim Dekker en dochter Pauline Hassink-Dekker waren op bezoek om gegevens over de familie Dekker te vinden, de tak van de bekende Houthandel Dekker in Goes.  >>  lees meer


 

Jubileum dorpsvereniging Kattendijke
 

Adrie Zonnevijlle en Ronald Versteeg kwamen langs om foto's en documentatie uit te zoeken voor een tentoonstelling in 't Katshuis ter gelegenheid van het dertigjarig jubileum op 17 februari van de Vereniging Dorpsbelangen Kattendijke.  >>  lees meer


Het ontstaan van de hbs
 

Jan Blokker werkt aan een proefschrift over het ontstaan van de hbs in de negentiende eeuw in zes Nederlandse steden. Goes is een van die zes. De historicus is vooral bekend door 'Het vooroudergevoel', het boek met de schoolplaten van Isings dat hij schreef samen met zijn broer Bas en zijn vader, de bekende journalist Jan Blokker.  >>  lees meer


  Recent op de website geplaatst


De Goese jaren van
Hermanus Hartman

In onze rubriek 'De Goese jaren van' is opgenomen een bijdrage over de vroegere Goese gemeentesecretaris Hermanus Hartman (1831-1894), wiens naam nog voortleeft in diverse stichtingen, en die in 1884 het Tijdschrift ter beoefening van het Administratief Recht oprichtte, dat een belangrijke impuls gaf aan de vorming en opleiding van bestuursambtenaren. 
>>  lees meer


  Nieuws over de collectie


Schenkingen

Regelmatig ontvangt het Gemeentearchief schenkingen. Deze bijdragen aan onze collectie ontvingen wij recent. 

Foto's o.a. winter 1956 en kaart Veerse Meer
dhr. L. Janssens

Foto verlichte televisietoren
dhr. S. Jeangout

Foto werkzaamheden Grote Kade en diversen
dhr. J. Verhaagen

Foto's Brassband Excelsior 's-Heer Arendskerke
dhr. K. Geuze

Verzameling documenten en knipsels Goes
mw. D.L. Meijer-Dekker

Collectie Bauer

Portret onbekend
dhr. A. Bosselaers

Collectie Elzinga

Portretten onbekend
dhr. A. Bosselaers

Collectie Grimminck

Portretten onbekend
dhr. A. Bosselaers

Collectie Henning

Portretten onbekend
dhr. A. Bosselaers

Collectie Magielse

Portretten onbekend
dhr. A. Bosselaers

Portretten onbekend
dhr. J. Verhaagen

Collectie Mink

Portret Wabeke, Zuiddijk en onbekend
dhr. A. Bosselaers

Portret Colpaart-van de Sande
dhr. CJ. Colpaart

Collectie Prins

Portret onbekend
dhr. A. Bosselaers

Collectie Quist

Portret Langebeke, portretten onbekend en stadsgezicht
dhr. A. Bosselaers

Collectie Sinke

Portret onbekend
dhr. A. Bosselaers

Collectie Verschoore

Film o.a. fruitcorso 1957
mw. J.M.A. Buitendijk-Verschoore de la Houssaye

Portret V.d. Klooster
dhr. J. Verhaagen

Oproep vroege fotografen

Het Gemeentearchief verzamelt foto's van de eerste fotografen die in Goes actief waren. Op onze oproepen mochten wij al veel foto's ontvangen. Naast de hierboven genoemde fotografen is het Gemeentearchief ook op zoek naar foto's van andere vroege Goese fotografen.

B.D. Cohen

H.D. Erdegaingh

C. Henning

P.A. Hochart

F.F. de Soomer

J.A.A.K. Spruyt

H.C. den Turk

H. Wauters

Oproep Eerste Wereldoorlog

In reactie op onze oproep naar foto's en documenten uit de periode van de Eerste Wereldoorlog ontvingen wij reeds veel interessant materiaal. Nieuw materiaal is nog steeds welkom! Wilt u zien wat wij eerder al binnenkregen? 
>>  lees meer

Oproep horeca

Heeft u nog foto's of prenten van horeca in en rond Goes? Het Gemeentearchief wil ze graag zien.  >>  lees meer

Wij ontvingen weer materiaal.

Informatie geschiedenis hotel Ockenburgh
dhr. R. Nicodem

Prentbriefkaarten en reclame hotel Nieuw-Goes /Ockenburgh
mw. F.E. Nicodem

Nieuwe boeken in onze bibliotheek

Het Gemeentearchief heeft weer diverse titels aan de collectie toegevoegd. U kunt de boeken inzien in onze studiezaal. 
>>  lees meer
 


  Publicaties


De Spuije

Het Gemeentearchief heeft weer op diverse wijzen bijgedragen aan De Spuije. >>  lees een recensie

De Spuije is een uitgave van Heemkundige Kring De Bevelanden en de Vrienden van het Historisch Museum De Bevelanden.
Wilt u De Spuije ook ontvangen? Meer informatie over de Heemkundige Kring vindt u op www.hkdebevelanden.nl.

Geschiedenis Goese Polder

Deel 21 van de serie 'Geschiedenis van de Goese Polder', door Frits de Kaart, die in de Torenflits gepubliceerd wordt, is op onze website geplaatst: Zwarte dag in de Goese Polder.
>>  lees meer

Wij van Zeeland

Voor het laatste nummer van Wij van Zeeland, de uitgave van de NGV afdeling Zeeland, leverde het Gemeentearchief een artikel over fotografen die vroeger in Goes actief waren, zoals Erdegaingh, en fotografen uit de Goese dorpen.  >>  lees meer


  Tentoonstellingen in het Stadskantoor


Gemeentegalerie

In de hal van het Stadskantoor van Goes organiseert het Gemeentearchief maandelijks een tentoonstelling. Vaak is dat werk van inwoners van de gemeente. In april exposeert Jenny Bommert illustraties. De zomer staat in het teken van de fotografie: in de maanden mei t/m augustus is steeds werk van een fotograaf uit de omgeving te zien.  >>  tentoonstellingsagenda


  Kort  Netwerk Oorlogsbronnen lanceert Open Data
  Register
 


  Heeft u een tip?


 
  Heeft u een nieuwtje dat interessant is voor de lezers van deze nieuwsbrief?

  Laat het ons weten. Ook opmerkingen en aanvullingen kunt u mailen naar

  nieuwsbriefgemeentearchief@goes.nl


 


  Contact


 
   Gemeentearchief Goes

   M.A. de Ruijterlaan 2

   4461 GE Goes

   T (0113) 249 783

   E gemeentearchief@goes.nl

   www.gemeentearchiefgoes.nl


  Openingstijden


   Maandag t/m vrijdag

   09.00 - 12.30 uur

   's Middags op afspraak, tel. 249 783


  Redactie


   Jeroen Dagelinckx

   Frank de Klerk

   Hans Kloos

   Mirjam Louisse

   Willy van Meegen (samenstelling en teksten)

   
  Fotoverantwoording

 
  Foto's waarbij de naam van de fotograaf niet vermeld is: Gemeentearchief Goes.  Deze nieuwsbrief ook per e-mail ontvangen? U kunt zich hier aanmelden of
  afmelden. Ook de vorige nummers kunt u hier bekijken.