Gemeentearchief Goes zomer 2018

Gemeentearchief
HOME  |  Actueel  |  Nieuwsbrief  |  Gemeentearchief  |  Gemeentearchief Goes zomer 2018

Gemeentearchief Goes zomer 2018

Gemeentearchief Goes    nummer 2 - zomer 2018
Zevende jaargang. Deze nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar.

Privacybeleid

Gegevens uit de database van abonnees van deze nieuwsbrief worden uitsluitend gebruikt om de nieuwsbrief per e-mail te sturen. Adressen worden niet aan derden verstrekt. Onderaan iedere nieuwsbrief wordt de mogelijkheid geboden zich uit te schrijven voor de nieuwsbrief. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? U kunt zich hier afmelden. Lukt dit niet, stuurt u dan een bericht aan gemeentearchief@goes.nl. Als u deze nieuwsbrief wilt blijven ontvangen, hoeft u niets te doen. 

Open Monumentendag
 

Zaterdag 8 september is het weer Open Monumentendag. Het thema dit jaar is 'In Europa'.
Op de kaart van Joan Blaeu is de ligging van Goes aan de Schengen en Oosterschelde te zien. De kaart dateert van 1649, toen Goes een belangrijke rol speelde in de zouthandel in West- en Zuid-Europa. 


Expositie "18"
 

Wat is over 100 jaar het erfgoed van onze tijd? Wat uit 2018 zal in 2118 nog van belang zijn? Deze vraag roept de expositie "18" op, die van 4 oktober t/m 30 november 2018 in het Stadskantoor te zien zal zijn.  
In 1418 staat Jacoba van Beieren symbool voor een eeuw stadsgeschiedenis van Goes, in 1818 is dat bijvoorbeeld Frans Naerebout. Zo worden aan de hand van dwarsdoorkijkjes en iconen zeven eeuwen van de geschiedenis van Goes belicht. 
De afbeelding boven toont het kustlicht en huis van mensenredder en lichtwachter Frans Naerebout aan het Goese Sas, aquarel G. Braam 1873. Afbeelding links: Jacoba van Beieren op een schoolplaat van Isings (fragment). 


  Foto van de week


Foto collectie Bitter-van Opstal.

GAK-gebouw

Het GAK-kantoor, dat al jaren leegstaat, krijgt een nieuwe bestemming. Waarschijnlijk wordt het pand gesloopt en komen er appartementen. Op de foto, links naast de NMB (waar nu ook appartementen zitten), de locatie in 1980, vóór de aanbouw aan de voorkant.
Elke week vindt u op onze website de Foto van de week, een afbeelding uit onze collectie die aansluit bij de actualiteit. 


  Nieuwe rubriek oude foto's


Bevelands Heem

In de Bevelandse Bode publiceert Heemkundige Kring De Bevelanden elke twee weken, in samenwerking met het Gemeentearchief, een historische foto onder de noemer Bevelands Heem. 
Lezers kunnen op de foto's reageren. 
De rubriek is ook op onze website te vinden.  >>  lees meer


  Aanvulling website Historie van Goes 


T/m 1853

De populaire website Historie van Goes is nu aangevuld t/m 1853.

Voor deze website doorzoekt vrijwilliger bij het Gemeentearchief en voormalig griffier en wethouder Joost Adriaanse bronnen als de notulen, rekeningen en correspondentie van het stadsbestuur en de kerkeraad.
Op onze website is een artikel te vinden over de totstandkoming van deze website en het werk van Joost Adriaanse.  >>  lees meer

Hiernaast een van de illustraties van de website Historie van Goes, het titelblad van een boekje met wandelingen door Zuid- en Noord-Beveland uit 1832 door J. ab Utrecht Dresselhuys met een afbeelding van Slot Oostende anno 1740. Collectie historische bibliotheek Gemeentearchief Goes.


  Artikel over uniek archiefstuk


Haagse Merkurius

Toneelhistorica Anna de Haas schreef een lemma over de Haagse Merkurius van Fredrik Duym, waarvan het Gemeentearchief Goes voor zover bekend het enige Nederlandse exemplaar bezit. Het lemma is te vinden op de site van de Encyclopedie Nederlandstalige Tijdschriften. In het voorjaarsnummer 2017 van onze nieuwsbrief verscheen een verhaal over het onderzoek van Anna de Haas.  >>  lees meer


  2018 Jaar van het Cultureel Erfgoed


De Europese Commissie heeft 2018 uitgeroepen tot het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed onder het motto ‘Where the past meets the future’. Elke maand heeft een eigen thema. Het Gemeentearchief sluit hier samen met de regioarcheoloog bij aan. Elke maand is er op de website van het Gemeentearchief en op die van het Oosterschelderegio Archeologisch Samenwerkingsverband Oas (Scez) iets te zien dat te maken heeft met het thema.

Juni
Verdedigingslinies

Over de stellingen die in 1940 opgeworpen werden om de Duitsers te weren.  >>  lees meer

Mei
Europese routes

Goes was rond 1500 in West-Europa een belangrijk centrum van productie van en handel in zout.  >>  lees meer 

April
Gemaakt landschap

Het thema van april was 'Gemaakt landschap'. Over ingrepen in het ons omringende landschap vanaf de achtste eeuw, toen zich hier de eerste mensen vestigden.  >>  lees meer


  In en om de stad


Expositie Johannis de Rijke

In Colijnsplaat is tot 15 november een pop up expositie te zien over waterbouwer Johannis de Rijke (1842-1913). De expositie is een initiatief van het Watersnoodmuseum (Ouwerkerk) in nauwe samenwerking met Stichting Johannis de Rijke uit Colijnsplaat.

Johannis de Rijke werd in Colijnsplaat geboren en beroemd in Japan.

Hij heeft ook korte tijd in Goes gewoond.  >>  lees meer

Uurwerk Grote Kerk

De Studiegroep Openbare Tijdaanduiding bracht op 6 april een bezoek aan Goes om het uurwerk van de Grote of Maria Magdalenakerk te bekijken. De beschrijving van het uurwerk door de studiegroep is op onze website geplaatst.  >>  lees meer

Open dag volkstuin 7 juli

De Vereniging ter Bevordering en Instandhouding van Volkstuintjes bestaat 100 jaar. Op zaterdag 7 juli is het open dag in het complex aan de Westhavendijk. De jubilerende vereniging heeft een zaaikalender uitgebracht met o.a. historische informatie. Hiervoor hebben ze bij het Gemeentearchief hun eigen verenigingsarchief geraadpleegd.  >>  lees meer


  Educatie


Rondleiding Panevėžys

Een delegatie van de Goese zusterstad Panevėžys (Litouwen) bracht weer een bezoek aan Goes. Het Gemeentearchief verzorgde een wandeling door de historische binnenstad op 5 juni. Frank de Klerk leidde het gezelschap rond.  >>  lees meer. Foto S. Jakstiene.

PKN Kloetinge

Op 4 juni kwam Frank de Klerk van het Gemeentearchief op uitnodiging langs bij de PKN-gemeente om een lezing te verzorgen. ​Ongeveer 25 personen woonden de bijeenkomst bij. Ditmaal ging het over toverij en bijgeloof.  >>  lees meer

Geschiedenis Wolphaartsdijk

Een groep van zestien leden van Buurtvereniging Nazareth en omstreken was op 19 april op bezoek voor een inleiding over de geschiedenis van Wolphaartsdijk en een rondleiding door de archiefbewaarplaats.  >>  lees meer

Nationale Secretaressedag

Op 19 april waren bijna vijftig secretaressen van allerlei overheidsinstanties uit heel Zeeland te gast bij de gemeente Goes. Het Gemeentearchief verzorgde een stadswandeling. Op de foto een van de groepen, met Joost Adriaanse als gids. Foto E. Lamers.

Gidsen Slot Oostende

Op 13 april spijkerde het Gemeentearchief de gidsen van Slot Oostende weer bij over de geschiedenis van het slot. Speciale aandacht was er ditmaal voor de doorgang naar de Wijngaardstraat, de uitgang van het kasteelterrein die er tot de negentiende eeuw is geweest en die sinds de start van Slot Oostende weer open is, en onlangs verlucht met oude sluit- en gevelstenen.

Praktische opdracht Calvijn College

Leerling vwo 5 Martijn de Jonge onderzocht de rol van de Fransen bij de gevechten in Kapelle in mei 1940.  >>  lees meer

Academische Zitting
Calvijn College

Met een goed niveau van alle werkstukken en presentaties was ook de zevende editie van de Academische Zitting van het Gemeentearchief en Calvijn College op 12 april weer zeer geslaagd.  >>  lees meer


  Onze klanten


Wat komen bezoekers zoal doen in onze studiezaal?

Door de ogen van Frans Naerebout
 

Historicus Dirk Kolff bereidt een boek voor over Frans Naerebout (1748-1818) en was bij het Gemeentearchief om de notulen van het gemeentebestuur in te zien. De bekende mensenredder Frans Naerebout bracht de laatste tien jaar van zijn leven in Goes door, waar hij werkte als lichtwachter op het eiland Oost-Beveland, waar nu het Goese Sas is.  >>  lees meer 

Preken van dominee Keers
 Wolter Keers was met zijn vrouw op bezoek om een archief te schenken uit de nalatenschap van zijn oudoom W.A. Keers, die van 1896 tot 1907 predikant van 's-Heer Arendskerke en Baarsdorp was.   >>  lees meer

Schaatsen van Massee & Zoon
 

Max Vriesema van stichting IJsclub-Zeeland was op bezoek om te kijken wat er over Massee te vinden was. En dan vooral iets over de schaatsen die het bedrijf (ook) maakte. De aanleiding was een schaats waarin in het ijzer gegraveerd staat: Massee & Zoon.  >>  lees meer


  Recent op de website geplaatst


Artikel over Caspar Berse

Aan het item over Caspar Berse in de rubriek 'De Goese jaren van' op onze website is toegevoegd het artikel 'Van Goes tot Goa. De Goesenaar Gaspar Berse (1515-1553) in het Oosten' door Peter Eldering in Indische Letteren, Tijdschrift van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde.  >>  lees meer
Op de foto het vermoedelijke geboortehuis van Caspar Berse aan de Grote Kade. Foto J.M. Bitter 1976.

De Goese jaren van
Isabella de Moerloose

In onze rubriek 'De Goese jaren van' is opgenomen een bijdrage over Isabella de Moerloose, geboren te Gent en waarschijnlijk overleden te Amsterdam.

Deze feministe avant la lettre had rond 1690 een linnenwinkel aan de Vlasmarkt in Goes. Daar schreef zij een boek dat haar in de problemen bracht.  >>  lees meer


  Nieuws over de collectie


Schenkingen

Regelmatig ontvangt het Gemeentearchief schenkingen. Deze bijdragen aan onze collectie ontvingen wij recent. 


Oorkonde 1921 Van Ongeneuchten Vrij 
dhr. E. van Brummelen

Dia's fruitcorso 1965
dhr. C. Schuurbiers

Foto Frans de Munck watersnoodwedstrijd Parijs 1953
dhr. P. ter Heege

Prijscourant Simon de Wit
anoniem

Oproep Eerste Wereldoorlog

In reactie op onze oproep naar foto's en documenten uit de periode van de Eerste Wereldoorlog ontvingen wij reeds veel interessant materiaal. Nieuw materiaal is nog steeds welkom! Wilt u zien wat wij eerder al binnenkregen?  >>  lees meer

Nieuwe boeken in onze bibliotheek

Het Gemeentearchief heeft weer diverse titels aan de collectie toegevoegd. U kunt de boeken inzien in onze studiezaal. 
>>  lees meer
 


  Publicaties


Geschiedenis Goese Polder

Deel 22 van de serie 'Geschiedenis van de Goese Polder', door Frits de Kaart, die in de Torenflits gepubliceerd wordt, is op onze website geplaatst: Een sportveld als luxe.  >>  lees meer


  Tentoonstellingen in het Stadskantoor


Gemeentegalerie

In de hal van het Stadskantoor van Goes organiseert het Gemeentearchief maandelijks een tentoonstelling. In oktober en november is dat een tentoonstelling gemaakt door het Gemeentearchief. De overige maanden gaat het meestal om kunstzinnig werk van inwoners van de gemeente. De zomer staat in het teken van de fotografie: t/m augustus is steeds werk van een fotograaf uit de omgeving te zien. 
>>  tentoonstellingsagenda


  Kort  Nederlands Fotomuseum vraagt hulp bij
  beschrijven Zeeuwse foto's Cas Oorthuys

 


  Heeft u een tip?


 
  Heeft u een nieuwtje dat interessant is voor de lezers van deze nieuwsbrief?

  Laat het ons weten. Ook opmerkingen en aanvullingen kunt u mailen naar

  nieuwsbriefgemeentearchief@goes.nl


 


  Contact


 
   Gemeentearchief Goes

   M.A. de Ruijterlaan 2

   4461 GE Goes

   T (0113) 249 783

   E gemeentearchief@goes.nl

   www.gemeentearchiefgoes.nl


  Openingstijden


   Maandag t/m vrijdag

   09.00 - 12.30 uur

   Maandag t/m donderdag 's middags op afspraak, tel. 249 783


  Redactie


   Jeroen Dagelinckx

   Frank de Klerk

   Hans Kloos

   Mirjam Louisse

   Willy van Meegen (samenstelling en teksten)

 
  Fotoverantwoording

  
  Foto's waarbij (hierboven of na doorklikken) geen naam van de fotograaf vermeld staat:

  Gemeentearchief Goes


 

  Deze nieuwsbrief ook per e-mail ontvangen? U kunt zich hier aanmelden.

  Ook oudere nummers kunt u hier bekijken.

  Nieuwsbrief afzeggen? Klik hier. Lukt dit niet? Stuurt u dan een mail naar gemeentearchief@goes.nl