Gemeentearchief Goes winter 2017

HOME  |  Nieuws/Actueel  |  Nieuwsbrief  |  Gemeentearchief  |  Gemeentearchief Goes winter 2017

Gemeentearchief Goes winter 2017

Gemeentearchief Goes    nummer 4 - winter 2017
Zesde jaargang. Deze nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar.

     

Jaar van het Cultureel Erfgoed
 

De Europese commissie heeft 2018 uitgeroepen tot het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed onder het motto ‘Where the past meets the future’. Elke maand heeft een eigen thema.
Het Gemeentearchief sluit hier samen met de regioarcheoloog (Oosterschelderegio Archeologisch Samenwerkingsverband (OAS)) bij aan. Elke maand is er op de website van het Gemeentearchief en op die van het OAS iets te zien dat te maken heeft met het thema.  >>  lees meer
In januari belichten we de viering van de Drie Koningen, vroeger en nu. Op de foto de drie koningen op de gevel van het huis 'De Drie Koningen' aan de Koningstraat (hoek Bierkade).

Feestdagen
 De medewerkers van het Gemeentearchief wensen u alle goeds voor 2018.

Het Gemeentearchief is gesloten op Nieuwjaarsdag maandag 1 januari en op dinsdag 2 januari t/m 10.30 uur.


  Foto van de week


Driekoningenkoek

Op 6 januari, het feest van de wijzen uit het oosten, de Drie Koningen, werden traditiegetrouw koeken gebakken waarin een boon (of klein beeldje) verstopt zat. Wie de boon in zijn stuk van de koek trof, was die hele dag de koning. Op de foto een bakkerij in de Ganzepoortstraat in 1922.
Elke week vindt u op onze website de Foto van de week, een afbeelding uit onze collectie die aansluit bij de actualiteit.  >>  archief Foto van de week


  Bevrijding Zuid-Beveland in
  Canadese documentaire


Ooggetuige Simon Snoek uit Goes wordt in de film verbeeld door een jeugdige acteur.

Black Watch Snipers

Ongeveer twee jaar geleden heeft het Gemeentearchief de Canadese documentairemakers van Yap Films geadviseerd, die een productie maakten over de scherpschutters van het Black Watch Regiment, een van de Canadese regimenten die Zuid-Beveland hebben bevrijd. Ooggetuige Simon Snoek uit Goes is toen geïnterviewd. Inmiddels is de film uit. De dvd is opgenomen in de collectie van het Gemeentearchief. 
>> bekijk de trailer


  2017 Goes Azië - Terugblik


Met de klok mee: Caspar Berse, Isaac Fransen van de Putte en Johannis de Rijke

Oude relaties met Azië

In het themajaar Goes-Azië heeft het Gemeentearchief onderzoek gedaan naar drie beroemde oud-Goesenaren die een relatie met Azië hadden. In de rubriek 'De Goese jaren van' op onze website zijn bijdragen hierover opgenomen. 

Caspar Berse (1515-1553), missionaris

Isaac Dignus Fransen van de Putte (1822 - 1902), minister

Johannis de Rijke (1842-1913), waterbouwkundige

Nederlands-Indië

In het themajaar heeft het Gemeentearchief ook oproepen geplaatst voor oude foto's die iets met Goes Azië te maken hebben.

Daarop zijn interessante foto's binnengekomen van Nederlands-Indië.  >>  lees meer


  2017 Goese vesten 600 jaar - Terugblik


In 2017 vierden we het 600-jarig jubileum van de vesten. Goes was 'open, cranck ende onbevest' en daarom gaf Jacoba van Beieren op 21 november 1417 aan Goes het recht op omwalling en om een jaarmarkt te houden. Belangrijke privileges waardoor Goes kon uitgroeien tot een sterke stad. Heel het afgelopen jaar waren er activiteiten, zowel in het Stadskantoor als in de stad, 2017 was helemaal het Jaar van Jacoba. Een impressie.

Digitaal museum

De expositie 'Goese vesten 600 jaar' gemist? In het Digitaal museum op onze website zijn de informatiepanelen van deze tentoonstelling te vinden. 
>>  lees meer


Veel foto's ontvangen

Honderden afbeeldingen van de vesten ontvingen wij in reactie op onze oproepen.  >>  lees meer

Een deel van de ontvangen foto's was in de expositie opgenomen.

Prijsvraag

Het bleek een moeilijke vraag: uit welk jaartal was de grote luchtfoto van de vesten uit de expositie? Er was slechts één goede inzending, maar een flink aantal zat er wel vlakbij. Wethouder Derk Alssema reikte de prijs uit.  >>  lees meer

Geocache over de vesten

Op 21 november, de dag dat Goes in 1417 van Jacoba van Beieren het privilege op omwalling kreeg, opende Jacoba samen met wethouder Derk Alssema een geocache over de 600-jarige vesten. 
>>  lees meer


De vesten rond

Geïnspireerd door het 600-jarig bestaan van de Goese vesten besloot een competitieteam van tennisvereniging De Goese Maan het jaarlijkse teamuitje in de vorm te gieten van een reconstructie-wandeling langs het oorspronkelijke traject van de vesten. Stadskaarten uit omstreeks 1565 (Jacob van Deventer) en 1650 (Jacob Reynoutsen) waren de leidraad. 
>>  lees meer

Vondst toegevoegd aan expositie

Johan Boogaard vond ooit een vroeg 17e-eeuws kannetje afkomstig uit de Westvest. Op 7 november overhandigde hij het aan wethouder Derk Alssema en regio-archeoloog Karel-Jan Kerckhaert.  
>>  lees meer

De Zoen van Goes

Na de Zoen van Delft en de Zoen van Woudrichem is er nu ook de Zoen van Goes. Wethouder Derk Alssema gaf Jacoba van Beieren de vredeskus bij de drukbezochte opening van de expositie 'Goese vesten 600 jaar' op 4 oktober 2017.

Pop up museum

In het inmiddels verdwenen pop up museum Manhuis zijn twee projecten rond Jacoba van Beieren geweest. Het Gemeentearchief verleende hieraan medewerking. 
In februari was er 'Welkom Jacoba', een projectie van videokunst over Jacoba in het boograam, ter gelegenheid van de opening van Slot Oostende.
Van maart t/m juni was er 'Mythen rond Jacoba', een expositie die eveneens vanaf buiten door de ramen te zien was. De expositie ging in op de diverse mythen over Jacoba van Beieren die in Goes na zeshonderd jaar nog steeds leven.

Tijdens de 'Middeleeuwse Dag', een evenement rond Slot Oostende op 5 juni, ging Jacoba uit wandelen.Veste Verlicht

Bij het evenement Veste Verlicht op 20 t/m 23 april, een evenement rond de 600-jarige vesten, projecteerde het Gemeentearchief oude filmfragmenten en afbeeldingen van de vesten, bruggen en poorten, en van oude en recentere Jacoba-intochten op de ramen van het toen leegstaande voormalige V&D-pand. Dit was voor de gelegenheid omgedoopt tot 'Het Nieuwe Schuttershof', een verwijzing naar de filmvertoningen die hier vroeger gehouden werden.


  In en om de stad


Fotoboek over Goes

Onlangs verscheen het fotoboek 'Buitengewoon Goes', met foto's van Goes en de Goese dorpen door oud-wethouder Charles Linssen, en portretjes van markante inwoners door journalist en columnist Willem van Dam.

Atlas Oosterschelde

De Landschapsatlas van de Oosterschelde werd op 6 december gepresenteerd in de Nieuwe Kerk in Zierikzee. Op de foto in het midden Jan Terlouw, die het eerste exemplaar kreeg aangeboden. Rechts van hem Jan-Willem Bosch en daarnaast Kees Bos, de beide auteurs van de atlas. Samen met twee andere archivarissen, Peter Blom (Middelburg) en Fred van de Kieboom (Tholen), assisteerde Frank de Klerk bij het ontcijferen van handgeschreven teksten op veel oude manuscriptkaarten.

Toren 's-Heer Hendrikskinderen

De restauratie van de kerktoren van 's-Heer Hendrikskinderen is voltooid. Het voegwerk is vernieuwd, schilderwerk gedaan, elektra en uurwerk zijn gereviseerd en de haan en de bol op de toren opnieuw verguld. In januari zijn er alleen nog wat riolerings-
werkzaamheden. Op 21 november plaatste wethouder Loes Meeuwisse de haan terug.

Foto's uit collectie in expositie museum

In Historisch Museum De Bevelanden is een expositie te zien over de dorpen in de Zak van Zuid-Beveland, Buitengewoon & Markant. Een markant stuk is een tegeltableau van het landhuis Zorgvliet in Ellewoutsdijk. Daarnaast worden foto's uit de collectie van het Gemeentearchief getoond van de familie Van Hattum, die dit huis zo enorm uitbouwden. De roman over het landhuis door Anne van Suchtelen vond deels inspiratie in deze fotocollectie. Zie hieronder Presentatie boek over Zorgvliet in Ellewoutsdijk.

Goessche Diep Fondsprijs voor Gerard Lepoeter

In de hervormde kerk van Kapelle ontving Gerard Lepoeter op 22 november uit handen van commissaris van de koning Han Polman de Goessche Diepfondsprijs 2017 voor zijn bijzondere verdiensten op het gebied van geschiedschrijving. Het Fonds wordt beheerd door het Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland.

Lepoeter heeft veel publicaties op zijn naam staan over de geschiedenis van Zuid-Beveland en kerken in Zeeland. Bij het Gemeentearchief is hij regelmatig te vinden voor zijn onderzoeken. 
>>  lees meer

Nieuwe eigenaar brugwachterswoning

De brugwachterswoning, Huis Hoope, is op 16 november voor 1 euro overgedragen aan de Vereniging Hendrik de Keyser. De laatste eigenaar van het pand uit 1651 was de Stichting tot Behoud en Ondersteuning van Monumenten te Goes. Prentbriefkaart J. Torbijn 1920.

Presentatie boek over Zorgvliet in Ellewoutsdijk

In het Kerkje van Ellesdiek was op 8 november de presentatie van het boek Versailles aan de Schelde, familiekroniek van Anna van Suchtelen. Het boek beschrijft aan de hand van drie generaties Van Hattum de geschiedenis van Zorgvliet, ook bekend als het 'suikerpaleis' van Ellewoutsdijk, dat tijdens de bevrijding door een bombardement verloren ging. Anna is een rechtstreekse afstammeling van de familie. Zij raadpleegde bij het Gemeentearchief de fotocollectie van de familie.  >>  lees meer

De Vlasmarkt in 1986, diverse nieuwe inrichtingen geleden. Foto A. de Jong.

Historische Vlasmarkt

Op initiatief van de bewoners en ondernemers is de Vlasmarkt opnieuw ingericht. De Kunstbak, waarop, behalve kunst ook afbeeldingen uit de collectie van het Gemeentearchief te zien waren, is daarbij verdwenen. Maar de aandacht voor historie blijft. De ondernemers profileren zich als 'Historische Vlasmarkt'. Er staat nog van alles op stapel. Zo komen er verwijsbordjes naar de historie. Het Gemeentearchief heeft informatie gegeven.


  Educatie


Profielwerkstuk WO I

Carmen de Goffau en Jearinde Klok, leerlingen 5 havo van het Calvijn College, wijden hun profielwerkstuk aan economische aspecten van de Eerste Wereldoorlog.  >>  lees meer

Wilhelminadorp

In het Wilhelminahuis was op 6 december de jaarvergadering van Belangenvereniging Wilhelminadorp, tevens gemeentelijke informatie-
avond. Het Gemeentearchief stelde hiervoor een compilatie van oude foto's van het dorp samen. Vrijwilliger Sjef van Hese nam dit voor zijn rekening. Ook was een kleine tentoonstelling ingericht met oude luchtfoto's uit de collectie van het Gemeentearchief.

Project Middeleeuwen

Voor vier klassen 5 havo van het Calvijn College verzorgde Frank de Klerk in november weer de jaarlijkse gastlessen. Aansluitend maken de leerlingen een wandeling door Goes langs restanten van de middeleeuwse stad, een route die de sectie Geschiedenis van de school samen met het Gemeentearchief uitstippelde. 
>>  lees meer

Op de foto het Gotische Huis op de Turfkade rond 1900. Collectie Bitter-van Opstal.

Tweemaal op de radio

Medewerkers van het Gemeentearchief waren weer te horen in een uitzending van Omroep Zeeland Radio. Op  21 oktober vertelde gemeentearchivaris Mirjam Louisse over de geschiedenis van de watertoren en op 9 november ging Frank de Klerk in op de geschiedenis van de haven.

Op de foto de bouw van de watertoren in 1912.

Vrouwengilde Goes

Het Vrouwengilde was op 19 oktober op bezoek. Het gezelschap van ongeveer 25 personen nam deel aan een rondleiding en maakte kennis met het lezen van oud schrift aan de hand van de oudst bekende tekst over Slot Oostende.  

Archeologie Kloetinge

De Nationale Archeologiedag in Kloetinge op 14 oktober werd druk bezocht. Veel belangstelling was er voor de verhalen van de archeologen en de rondleidingen door het dorp door archivaris Frank de Klerk.  >>  lees meer


  Rederijkersonderzoek


Publieksdag

Het project Rederijkersonderzoek Zeeland, waarin het Gemeentearchief participeert, hield op 18 november zijn jaarlijkse publieksmiddag in museum Het Warenhuis in Axel. Op het programma stonden lezingen over de rederijkers, met de laatste onderzoeksresultaten. Een zanggroep vertolkte rederijkersliederen. Naar de website Rederijkers Zeeland.


  Onze klanten


Wat komen bezoekers zoal doen in onze studiezaal?

Culturele collaboratie
 

Lo van Driel werkt aan een boek over culturele collaboratie in Zeeland en was bij het Gemeentearchief om het archief van de Ortskommandant in te zien. In heel het boek zal het woord 'collaboratie' overigens zeer waarschijnlijk niet voorkomen, ook de begrippen 'goed' en 'fout' niet. Hooguit op de achterflap. 
>>  lees meer
 

Streekdracht Zuid-Beveland
 

Nel Minnee heeft een mooie verzameling foto's en dia's van streekdracht van Zuid-Beveland. Deze bood zij ter digitalisering aan en bovendien gaat zij al deze klederdrachtfoto's gedetailleerd beschrijven. Zij werkt hierin samen met Gemeentearchief-vrijwilligers Rinus de Regt en Sjef van Hese.  >>  lees meer


Oorlogsdocumenten
 

Rienk Jiskoot heeft een bijzondere verzameling oorlogsdocumenten overgedragen aan het Gemeentearchief. De stukken zijn afkomstig uit de nalatenschap van zijn vader, die in het verzet zat.


  Recent op de website geplaatst


Omroep Zeeland-filmpje
Buys Ballot

Op de 200ste sterfdag van Buys Ballot, 10 oktober, zond Omroep Zeeland een item uit over de beroemde meteoroloog, die in Kloetinge geboren werd. Frank de Klerk van het Gemeentearchief verleende hieraan medewerking. Bekijk het filmpje.


  Nieuws over de collectie


Schenkingen

Regelmatig ontvangt het Gemeentearchief schenkingen. Deze bijdragen aan onze collectie ontvingen wij recent. 

Foto winkel hoek Opril Beestenmarkt
mw. M.A. Korsuize-Bookelaar

Notulenboeken Handboogsociëteit Batavieren en Landbouwbelang Kloetinge
dhr. A.J. Hoogstrate

Prentbriefkaarten Ravelijn de Groene Jager en Stadhuis
dhr. H.A. van Dijke

Artikelen vroegere spoorlijn en stations Zuid-Beveland door Marius Broos
dhr. G.J. van 't Veen

Collectie Boluijt

Ansicht fietsers Westhavendijk
dhr. J. Verhaagen

Collectie Elzinga

Portret Nieuwenhuijse en onbekend
mw. P.A. Minnee-Nieuwenhuize

Portret Driedijk
mw. M.A. Korsuize-Bookelaar

Collectie Grimminck

Portret onbekend
mw. P.A. Minnee-Nieuwenhuize

Collectie Magielse

Portretten Zuid-Bevelandse dracht
mw. P.A. Minnee-Nieuwenhuize

Portretten Bookelaar
mw. M.A. Korsuize-Bookelaar

Collectie Quist

Portretten Zuid-Bevelandse dracht
mw. P.A. Minnee-Nieuwenhuize

Collectie De Soomer

Portret onbekend
mw. P.A. Minnee-Nieuwenhuize

Foto's 12,5-jarig huwelijk
Stichting Familiearchief Doeleman

Collectie Verschoore

Portret onbekend
mw. P.A. Minnee-Nieuwenhuize

Portret Hoogstrate-van Liere
dhr. J. Verhaagen

Oproep vroege fotografen

Het Gemeentearchief verzamelt foto's van de eerste fotografen die in Goes actief waren. Op onze oproepen mochten wij al veel foto's ontvangen. Naast de hierboven genoemde fotografen is het Gemeentearchief ook op zoek naar foto's van andere vroege Goese fotografen.

C.W. Bauer

B.D. Cohen

H.D. Erdegaingh

C. Henning

P.A. Hochart

W. Mink

J. Prins

J.A.A.K. Spruyt

H.C. den Turk

H. Wauters

Oproep 600 jaar vesten en kermis

Heeft u foto's, documenten of objecten van de vesten? Prenten van de stadspoorten? Foto's van de kermis? Iets wat met Jacoba van Beieren te maken heeft? 
>>  lees meer.
Wij ontvingen weer mooie foto's.

Ansichten Westwal en Slot Oostende
dhr. J. Verhaagen

Oproep Eerste Wereldoorlog

In reactie op onze oproep naar foto's en documenten uit de periode van de Eerste Wereldoorlog ontvingen wij reeds veel interessant materiaal. Nieuw materiaal is nog steeds welkom! Dit ontvingen wij recent.

Documenten en foto
mw. M.A. Korsuize-Bookelaar

Wilt u zien wat wij eerder al binnenkregen? 
>>  lees meer

Oproep horeca

Heeft u nog foto's of prenten van horeca in en rond Goes? Het Gemeentearchief wil ze graag zien. 
>>  lees meer

Wij ontvingen weer enkele foto's.

Prentbriefkaarten Zoutkeet, Terminus, Korenbeurs
Dhr. J. Verhaagen

Nieuwe boeken in onze bibliotheek

Het Gemeentearchief heeft weer diverse titels aan de collectie toegevoegd. U kunt de boeken inzien in onze studiezaal. 
>>  lees meer
 


  Publicaties


Boekje Goese vesten 600 jaar

Het boekje dat bij de tentoonstelling over de 600-jarige Goese vesten verscheen, is inmiddels te downloaden via onze website. 
>>  lees meer

De Spuije

Het Gemeentearchief heeft weer op diverse wijzen bijgedragen aan de Spuije. 

De Spuije is een uitgave van Heemkundige Kring De Bevelanden en de Vrienden van het Historisch Museum De Bevelanden.
Wilt u de Spuije ook ontvangen? Meer informatie over de Heemkundige Kring vindt u op www.hkdebevelanden.nl.

Goes-West

Voor de nieuwsbrief Goes-West... Thuis Best leverde het Gemeentearchief een artikel over de straatnamen in de zeeheldenbuurt en een artikel over de Prinses Margrietschool en Deltaschool. Op de plek van het schoolgebouw verrijst nu een appartementencomplex. 
>>  lees meer

Samenspel

Ook aan de laatste twee nummers van Samenspel leverde het Gemeentearchief weer bijdragen. 
>>  bekijk Samenspel

Familie Van der Meer Mohr

Voor het laatste nummer van Wij van Zeeland, de uitgave van de NGV afdeling Zeeland, leverde het Gemeentearchief een artikel over genealogisch onderzoek naar de familie Van der Meer Mohr. 
>>  lees meer


  Tentoonstellingen in het Stadskantoor


Gemeentegalerie

In de hal van het Stadskantoor van Goes organiseert het Gemeentearchief maandelijks een tentoonstelling. Vaak is dat werk van een inwoner van de gemeente. Deze maand waren tekeningen te zien van Saar den Hollander en sieraden van cursisten van Nicoline van Boven. In januari schilderijen van Gerhard de Witte.
>>  tentoonstellingsagenda


  Kort  Verdronken stad Reimerswaal rijksmonument
 


  Heeft u een tip?


 
  Heeft u een nieuwtje dat interessant is voor de lezers van deze nieuwsbrief?

  Laat het ons weten. Ook opmerkingen en aanvullingen kunt u mailen naar

  nieuwsbriefgemeentearchief@goes.nl


 


  Contact


 
   Gemeentearchief Goes

   M.A. de Ruijterlaan 2

   4461 GE Goes

   T (0113) 249 783

   E gemeentearchief@goes.nl

   www.gemeentearchiefgoes.nl


  Openingstijden


   Maandag t/m vrijdag

   09.00 - 12.30 uur

   's Middags op afspraak, tel. 249 783


  Redactie


   Jeroen Dagelinckx

   Frank de Klerk

   Hans Kloos

   Mirjam Louisse

   Willy van Meegen (samenstelling en teksten)  Deze nieuwsbrief ook per e-mail ontvangen? U kunt zich hier aanmelden of
  afmelden. Ook de vorige nummers kunt u hier bekijken.