75 jaar vrijheid en Slag om de Schelde

Gemeentearchief
HOME  |  Actueel  |  Nieuws  |  75 jaar vrijheid en Slag om de Schelde

75 jaar vrijheid en Slag om de Schelde

Blijheid om de bevrijding, hoek Grote Markt en Sint Adriaanstraat Goes oktober 1944, foto Jo Vissers (ingekleurd).

Het Gemeentearchief houdt in het Stadskantoor van 4 oktober t/m 29 november de tentoonstelling '75 jaar vrijheid en Slag om de Schelde', over de Tweede Wereldoorlog op de Bevelanden en in het bijzonder de Slag om de Schelde, die de bevrijding van Zeeland en Nederland inluidde. 


 

De expositie laat zien hoe het leven op de Bevelanden tijdens de Tweede Wereldoorlog was en hoe in het najaar van 1944 de bevrijding van Zeeland verliep. Documenten, foto's, fragmenten van dagboeken en archeologische vondsten vertellen het verhaal.


Opening expositie

Wethouder André van der Reest opende de tentoonstelling samen met burgemeester Margo Mulder op vrijdag 4 oktober. Vertegenwoordigers van de Bevelandse gemeenten zetten daarbij een handtekening op een plakkaat. Gedachte hierachter is dat toen toen de Canadese bevrijders met een jeep of te voet door de Bevelandse dorpen en Goes gingen, ze straat na straat om een handtekening gevraagd werd. Misschien zijn er zelfs nog wel mensen die een verfrommeld papiertje hebben met de handtekening van een Canadees erop. Wij voelen ons verbonden met onze bevrijders en hebben dit willen benadrukken door zelf ook handtekeningen te zetten.
 

Het plakkaat zal als een archiefstuk bewaard worden.


Presentatie themanummer 'De Spuije'

Eveneens werd een extra nummer van historisch tijdschrift 'De Spuije' van de Heemkundige Kring De Bevelanden gepresenteerd. Dat nummer is geheel gewijd aan de Tweede Wereldoorlog op de Bevelanden. Het is samengesteld uit artikelen die al eerder in De Spuije gestaan hebben, aangevuld met interviews met ooggetuigen uit elke van de vijf Bevelandse gemeenten.  Het blad is huis-aan-huis verspreid op Zuid- en Noord-Beveland. 
 De opening werd muzikaal opgeluisterd door het trio Andrew Darlings met liedjes van o.a. de Andrew Sisters, zoals 'Bei mir bist du shein'.


 

Bekijk het filmpje van P. Pellegrino


De expositie is een samenwerking van het Gemeentearchief Goes, de gemeentelijke afdelingen Facilitaire Zaken en Vergunningen & Handhaving en de archeoloog voor de regio Oosterschelde.


Programma herdenkingsjaar

Gedurende het herdenkingsjaar is er een programma van verschillende activiteiten.

Zo bezochten burgemeesters en wethouders basisscholen om met de leerlingen te praten over wat zij weten van de oorlog.
 

Burgemeester Margo Mulder was bijvoorbeeld samen met een veteraan en Frank de Klerk van het Gemeentearchief op bezoek bij OBS De Zuidwesthoek. Lees het bericht van de gemeente Goes op Facebook.

Op het programma staan verder onder meer een concert in de Grote Kerk, films over de bevrijding in ’t Beest, en een landelijke carillon-estafette.

Op 31 augustus 2019 was in Terneuzen de nationale aftrap van het herdenkingsjaar.