Monumenten

Gemeentearchief
HOME  |  Thema's  |  Monumenten

Monumenten

In Nederland bestaan er meerdere soorten monumenten: rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, provinciale monumenten en beeldbepalende panden in beschermde stads- en dorpsgezichten.

Het soort monument bepaalt onder meer welke rechten en plichten de eigenaar van een monument heeft, maar ook welke financiële mogelijkheden er zijn om onderhoud, restauratie of verbouwing te financieren. In de gemeente Goes hebben we alleen rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Er zijn geen provinciale monumenten aangewezen. Klik hier voor informatie over subsidies voor monumenten.

Een rijksmonument is in Nederland een zaak (gebouw, object, stads- of dorpsgezicht) die van algemeen belang is wegens de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde. Dit staat omschreven in de Monumentenwet van 1988. Er geldt een minimumleeftijd van 50 jaar van de zaak om in aanmerking te komen voor de status beschermd rijksmonument.

Een gemeentelijk monument is een bouwwerk, archeologische vindplaats of landschappelijke structuur die op grond van een gemeentelijke monumentenverordening bescherming geniet vanwege bijzondere cultuurhistorische of architectonische waarde. Objecten met een gemeentelijke monumentenstatus zijn van lokaal of regionaal belang, terwijl objecten die aangewezen zijn als rijksmonument vaak een nationaal of internationaal belang hebben.

Klik hier voor het overzicht van de rijksmonumenten in de gemeente Goes (Monumentenregister van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed).

Klik hier voor een overzicht met foto's (Wikipedia).


Open Monumentendag
 

De gemeente Goes probeert elk jaar een gevarieerd aanbod samen te stellen voor Open Monumentendag in aansluiting op het landelijk thema. Zie voor routes die daarvoor de afgelopen jaren zijn gemaakt Wandel- en fietsroutes.

Meer informatie over Open Monumentendag vindt u op de site www.openmonumentendag.nl.


Katern Monumenten


In het tijdschrift Monumenten verscheen in 2007 een katern over Goes. Dit kun u hieronder downloaden.

Hieronder worden in de komende periode tevens meer beschrijvingen opgenomen van belangrijke Goese monumenten.