's-Heer Hendrikskinderen

Gemeentearchief
HOME  |  Geschiedenis regio  |  's-Heer Hendrikskinderen

's-Heer Hendrikskinderen

 

De kerk in 1982. Foto J.A.J.M. Bitter, collectie Bitter-van Opstal.


's-Heer Hendrikskinderen ligt op een uitloper van een kreekrug, waarop ook Goes is ontstaan. De kerk werd in opdracht van een van de heren van Schenge gebouwd. Hendrik van Schenge zou met de stichting van de parochie begonnen zijn, maar overleed voortijdig, waarna zijn kinderen het werk zouden hebben afgemaakt. Het dorp heette oorspronkelijk 's Heer Hendrikskinderenkerke. De kerk werd in 1805 vervangen door een eenvoudig zaalkerkje. De toren dateert uit de eerste helft van de vijftiende eeuw.

Tot het begin van de negentiende eeuw stond er een kasteel bij het dorp, de Heer Hendriksburg of het Huis te Werf. Dit kasteel is vermoedelijk gesticht door een van de leden van de familie Van Schenge. Het kasteel, dat in de Kerkhoek gelegen was, werd in de achttiende eeuw herberg. In 1803 bevond het zich in zo'n desolate toestand, dat het werd gesloopt.