's-Heer Arendskerke

Gemeentearchief
HOME  |  Geschiedenis regio  |  's-Heer Arendskerke

's-Heer Arendskerke

 

De Dorpsstraat omstreeks 1900

 

's-Heer Arendskerke is waarschijnlijk genoemd naar de stichter van de kerk, heer Arend van Schenge. Hij werd ook wel "Arend met de dikke buik" genoemd.

 

Het dorp ontstond in de tweede helft van de twaalfde eeuw, toen dit gedeelte van Zuid-Beveland ter bescherming tegen de zee, door een dijk werd omringd. Ten tijde van het ontstaan lag 's-Heer Arendskerke aan de Schenge en aan de Zwake, brede geulen die steeds verder werden ingepolderd. Schepen konden na verloop niet meer bij het dorp komen, waardoor 's-Heer Arendskerke een agrarisch dorp werd. Rond 1300 begon men aan de bouw van een kasteel dat het slot Schenge heette. Historische bronnen vermelden dat het zware muren en uitgestrekte kelderruimten bezat. In de zeventiende eeuw veranderde het in een ruïne. De toren van de middeleeuwse kerk stamt uit de tweede helft van de veertiende eeuw. De gemeente 's-Heer Arendskerke werd in 1857 uitgebreid met de gemeente 's-Heer Hendrikskinderen.