Kloetinge

Gemeentearchief
HOME  |  Geschiedenis regio  |  Kloetinge

Kloetinge

Het Geertesplein in 1792. Pentekening J. Bulthuis, Collectie Rijksdienst voor de Monumentenzorg 


Kloetinge behoort tot de oudst bewoonde delen van Zuid-Beveland. Archeologisch onderzoek heeft uitgewezen dat er in de tiende eeuw al bewoning moet zijn geweest.


Hoogstwaarschijnlijk was er eerst een kapel in het outdorp van Kloetinge bij de motteheuvel 't Wal/Vijverberg en waarbij tevens een kasteelberg behoorde. Uit overgeleverde documenten weten we namelijk dat in de vijftiende eeuw een kasteeltje op 't Wal stond en in de zeventiende eeuw was daar een torentje. De fundamenten van het torentje zijn nog aanwezig. 


Rond 1300 begon men te bouwen aan de imposante Geerteskerk. De kerk, gewijd aan de Heilige Gertrudis, heeft een veelhoekig gesloten koor dat een fraai voorbeeld is van de Vlaamse baksteenbouw. Misschien stond er aanvankelijk een houten kapel, maar dit is nooit aangetoond.


Goes en Kloetinge lagen in de Tachtigjarige Oorlog strategisch zeer belangrijk, waardoor men inkwartiering van Spaanse soldaten kreeg. In 1572 werd Kloetinge door het oorlogsgeweld platgebrand. Een groot deel van de beste huizen ging verloren. Alle bebouwing, met uitzondering van de kerk, dateert dan ook van na 1572.


In de vijftiende eeuw stonden er in ieder geval drie molens: De Westmolen, Oostmolen en de Abbekinderse molen, allemaal in bezit van de heren van Borssele. Tegenwoordig vindt men nog een molen uit de achttiende eeuw terug aan de Kapelseweg (de Oostmolen). 

Zie ook GoesWeb