Kattendijke

Gemeentearchief
HOME  |  Geschiedenis regio  |  Kattendijke

Kattendijke

 

De kerk van Kattendijke in 1949. Foto Rijksdienst voor de Monumentenzorg.

De stormvloed van 1134 was bepalend voor het ontstaan van het dorp Kattendijke. Bij deze vloed moet een groot gebied ten noorden van Kattendijke, Wemeldinge en Yerseke zijn overstroomd. De overstroming drong diep het gebied binnen en vormde een kreek die nog bestaat: de Deesche watergang. Na de overstroming van 1134 vatte men de bedijking van het gebied aan: omstreeks 1190 werden Kattendijke en omgeving beveiligd met een grote dijk, die aangelegd werd door Cisterciënsers van de abdij ter Doest in Vlaanderen.

Als parochie werd Kattendijke al in 1251 genoemd. De voornaamste straat is de Dorpsstraat, waaraan de uit 1404 daterende kerk staat. De achthoekige toren met peerbekroning stamt uit 1640.

In de negentiende eeuw stonden er twee meestoven, een katoenweverij en een korenmolen in het dorp. Hiervan is niets bewaard gebleven.